Joop Faber, directeur Ericaschool: “Met Ncomputing is de ict beter gefaciliteerd en is een flinke besparing op energiekosten gerealiseerd”

E-mailadres Afdrukken

De Ericaschool in Rhenen heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het gebouw en in verbetering van de bedrijfsvoering. Er zijn energiebesparende maatregelen genomen en de organisatie wordt op ict-gebied beter gefaciliteerd, waardoor efficiënter kan worden gewerkt. Joop Faber (foto midden), directeur: “Bij de investeringen lag de focus op energiebesparing en doelmatigheid, niet alleen vanuit het oogpunt van milieu, maar ook vanwege kostenbeheersing. Dat is een belangrijk aspect in de bedrijfsvoering van scholen geworden.”

Het is best lastig om een schoolgebouw uit 1978 energiezuinig te krijgen. De ramen waren nog uitgevoerd met enkel glas, de meeste kozijnen waren aan vervanging toe en voor de verlichting werden TL-buizen gebruikt, die de hele dag brandden. Gevolg: hoge energierekeningen. Na een flinke renovatie is de school nu goed geïsoleerd, voorzien van nieuwe kozijnen met HR++ dubbel glas en er is hoogfrequent verlichting met daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie. De lampen zijn dus alleen aan als het nodig is. Daarna werden de ict-voorzieningen onder de loupe genomen. Ict-coördinator Ko Balk (foto links): “Het computerpark was zes jaar oud en aan vervanging toe. Dat was aanleiding om te kijken of we ook op ict-gebied van energiezuiniger konden werken.”

Computerlokaal

De klassen in de Ericaschool hadden elk twee computerwerkplekken. Later richtte de school als aanvulling een computerlokaal in, waar elke groep anderhalf tot twee uur per week les kreeg. Joop Faber: “Dat zag er heel mooi uit, maar in de praktijk bleek dat het rendement van die anderhalf tot twee uur computerles vrij beperkt was. Daarom is het computerlokaal afgebouwd en breidden we het aantal werkplekken in de klassen uit tot zes.” De eerste ervaringen zijn veelbelovend. De werkplekken in de klas worden doorlopend gebruikt. Omdat ze in de groep zijn geïntegreerd is het voor de docenten gemakkelijker om een oogje in het zeil houden en er is een betere integratie van de computer in het onderwijs.Naast de zes computerwerkplekken is elke lesruimte inmiddels voorzien van een digitaal schoolbord: optimale ICT-voorzieningen voor kinderen en leerkrachten.

Besparen op werkplekken

De nieuwe werkplekken zijn in het najaar van 2011 gerealiseerd. Inplaats van één computer per werkplek aan te schaffen wordt er gebruik gemaakt van Ncomputingsystemen. Directeur Guido van Ipenburg van Andoburg (foto rechts) maakte de school attent op deze energiezuinige oplossing. Bij Ncomputing worden aan één computer zes beeldschermen gekoppeld, die elk als een onafhankelijke computer werken.

Voordat de nieuwe werkplekken werden aangeschaft heeft de school een half jaar lang getest of de Ncomputing-systemen voldeden aan de verwachtingen. Ko Balk: “Je merkt geen enkel verschil met een gewone computer. Grote voordelen zijn dat ze weinig ruimte innemen, heel stil zijn en nagenoeg geen warmte produceren. Wij waren er na die pilot zo enthousiast over dat we de hele school ermee wilden uitrusten.”

Vooral in financieel opzicht is Ncomputing een aantrekkelijke oplossing. Qua investering is de school ongeveer de helft kwijt in vergelijking met gewone computers. Wat betreft verbruik bespaart een werkplek met Ncomputing ongeveer 30 – 35 euro per jaar aan energiekosten. Met de 88 werkplekken in de Ericaschool betekent dat een jaarlijkse besparing van 2640 – 3080 euro op de elektriciteitsrekening.

Samenwerking

De Ericaschool werkt met een aantal scholen op de Utrechtse heuvelrug samen in een federatie. Een ict-werkgroep ontwikkelt beleid en maakt afspraken voor alle aangesloten scholen, bijvoorbeeld over aan te schaffen producten. Joop Faber: “Door allemaal hetzelfde product aan te schaffen, zoals digitale borden, krijg je uniformiteit en kun je samen veel efficiënter cursussen en trainingen organiseren.” Het ict-beheer op school wordt al tien jaar in samenwerking met Andoburg gedaan, omdat de school daar zelf onvoldoende deskundigheid en capaciteit voor heeft en zich vooral wil richten op de efficiënte onderwijskundige inzet de computers. Geleidelijk aan wordt ict geïntegreerd in het onderwijs en in de ondersteunende processen. Inmiddels verloopt nagenoeg alle in- en externe communicatie digitaal.

Minder overhead

Ouders krijgen digitale nieuwsbrieven en agenda's en notulen worden op het centrale deel van de server gedeeld. Dat zijn relatief eenvoudige dingen, maar daardoor is de school minder tijd kwijt aan overhead. Voorheen werd elke wijziging per email verstuurd en moest handmatig in de agenda worden verwerkt. Nu heeft iedereen de discipline om zijn aandachtspunten zelf rechtstreeks in de digitale agenda in te brengen. Joop Faber: “We vergaderen veel efficiënter, er worden minder punten ingebracht omdat men dat vooraf al heeft gedaan, en tijdens de vergadering worden online notulen gemaakt. Kortom, vergaderen kost ons minder tijd en energie. En we zetten kleine stapjes, om het personeel de gelegenheid te geven vaardigheden aan te leren en die vaardigheden ook toe te passen.”

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

laatste uitgave