Cok van Schaik: "Wij maken maximaal gebruik van onze schaalgrootte in de ict-voorzieningen"

E-mailadres Afdrukken

De veertien basisscholen van de Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Vechtstreek en Venen zijn de afgelopen weken overgegaan naar nieuwe ict-voorzieningen. Daarbij is goed naar de kosten gekeken: 70 procent van het bestaande hardwarepark wordt hergebruikt. Maar ict-coördinator Hans de Ruijter (foto links) en Cok van Schaik zijn er vooral vanwege de achterliggende visie van overtuigd dat de scholen nu klaar zijn voor de toekomst. “We gebruiken nu ADSL-verbindingen, maar op termijn komt er glasvezel in deze regio beschikbaar. De ict-configuratie wordt daar helemaal op voorbereid: alle scholen werken bijvoorbeeld op één centrale mailserver.”

Met 14 scholen (19 locaties), ongeveer 2.800 leerlingen en 280 man personeel behoort Vechtstreek en Venen bij de tien procent grootste schoolverenigingen in Nederland. De scholen variëren in grootte van 90 tot 350 leerlingen en liggen tussen Utrecht en Amsterdam aan weerszijden van de A2 in plaatsen als Maarssen, Breukelen en Abcoude. Vrij snel na het ontstaan van de schoolvereniging in 1999 zag de directie in, dat een aantal ondersteunende taken het best door het bestuursbureau uitgevoerd kunnen worden. Verenigingsdirecteur Cok van Schaik: “Met name secretariële ondersteuning en ict zijn elementen waar we veel mee kunnen en waar we als scholen veel aan kunnen hebben, maar we wilden dat niet versnipperd doen. We wilden die kennis bundelen, dus er kwam al snel een bovenschools ict-coördinator, die zijn kennis en ervaring voor alle scholen moest inzetten.”

Bedrijfsmatige benadering

Ict is de afgelopen jaren bij Vechtstreek en Venen een volwassen bedrijfsonderdeel geworden. De ict-coördinatoren op de scholen (de leerkracht die een extra taak had en slim was met kabeltjes) zijn omgeschoold tot mensen die ook inhoudelijk met ict uit de voeten kunnen en ict vooral zien als een hulpmiddel dat ze op slimme manieren kunnen toepassen in de organisaties. “Steeds weer hameren we er op: wat doe je ermee in de klas? Hoe zorg je dat het daar wordt gebruikt? Ict moet er niet bij komen, maar onderdeel zijn van het onderwijs. Het moet een hulpmiddel zijn om mensen sneller, slimmer en handiger na te laten denken.”

Vanuit deze sterk bedrijfsmatige benadering is in 2003 besloten om het netwerkbeheer uit te besteden aan de netwerkacademie van ROC ASA in Utrecht. Vanuit de ideële gedachte ‘scholen helpen scholen’ had de netwerkacademie een concept ontwikkeld om de netwerken op scholen te beheren: de scholen werden geholpen bij het onderhoud van hun apparatuur en ROC ASA had stageplekken voor de studenten. Hans de Ruijter: “Dat heeft een aantal jaren prima gewerkt, maar gaandeweg het traject zijn we toch verschillende kanten op gegaan. Zij gingen zich steeds meer richten op het beheer van standalone computers en wij hadden vooral behoefte aan netwerkbeheer.”

Andolan en nComputing

Hans de Ruijter kwam via een bovenschools netwerk in contact met Andoburg en hoorde over Andolan, een speciaal voor het onderwijs ontwikkelde tool om netwerken te beheren in combinatie met nComputing, een systeem om tot vijf werkplekken aan één computer te koppelen. “Andoburg heeft het netwerkbeheer geïntegreerd met het beheer van de werkplekken. Dat biedt zoveel efficiencyvoordelen dat we dat op alle scholen willen.” Vechtstreek en Venen heeft tegelijkertijd een eigentijdse oplossing voor de emailafhandeling van de schoolvereniging geïmplementeerd. “Wij verwachten dat we in de toekomst steeds meer op afstand zullen gaan werken. Daarom hebben wij, op advies van Andoburg, gekozen voor een centrale mailserver, die in een datacenter in Amsterdam staat. De email is niet alleen op school met een emailprogramma te benaderen, maar ook met een webinterface en met een smartphone. In de toekomst zullen we die server ook gebruiken om er bestanden op te zetten.”

De keuze voor een centrale mailserver is opmerkelijk, want de scholen beschikken over vrij trage ADSL-dataverbindingen. Hans de Ruijter weet dat veel scholen denken dat ze alleen met een centrale server kunnen werken in combinatie met een glasvezelnetwerk. “Dat is een misverstand. Op advies van Andoburg hebben we op elke school een cache-server geplaatst. Dat is een soort buffer, waar de bestanden op staan die vaak worden gebruikt. Die cache-server komt de snelheid ten goede en maakt het mogelijk om met ADSL-verbindingen een netwerkconfiguratie te realiseren die normaliter alleen in combinatie met een glasvezelnetwerk mogelijk was geweest.”

Snel en stabiel

Als werkplekken vervangen moeten worden kiest Vechtstreek en Venen voor de energiezuinige werkplek- ken op basis van nComputing. Hans de Ruijter wil dat systeem op termijn in alle scholen gaan gebruiken. "Bij nComputing worden minimaal vijf werkplekken aage- stuurd door één computer. Dat scheelt energie en ruimte. De integratie met Andolan biedt in het werkplekbeheer en netwerkbeheer zoveel efficiencyvoordelen dat we dat in alle scholen willen."

De migratie naar de nieuwe systemen is goed voorbereid en heeft in de meeste scholen niet veel overlast veroorzaakt. Andoburg heeft in de kerstvakantie de infrastructuur in de scholen al gereed gemaakt. In de weken voorafgaand aan de werkelijk overstap heeft Hans de Ruijter de email van een school overgezet naar de nieuwe mailserver. De werkelijke migratie duurt drie dagen per school: twee dagen zijn nodig voor het overzetten van data en de derde dag wordt uitleg gegeven. De eerste reacties op het nieuwe systeem zijn positief. Programma’s starten snel op en het systeem is stabiel. Wel mist men soms wat flexibiliteit, want het is niet meer mogelijk om even snel een icoontje op het bureaublad te plaatsen of een probeerversie van een programma te installeren. Maar Cok van Schaik juicht dat alleen maar toe. “Docenten moeten zich bezighouden met onderwijs geven. Wat heb je eraan als een docent iets heeft geïnstalleerd en er een ictcoördinator bij roept om hem te helpen allerlei dingen uit te zoeken? Het is allemaal goed bedoeld, maar het kost vreselijk veel tijd. Ik vind het prachtig dat dat soort dingen niet meer kan. We willen binnen het onderwijs zo graag dat het beheer goed en professioneel geregeld is. Dan is dit de consequentie.”

Schaalvoordeel

De grootte van een schoolvereniging als Vechtstreek en Venen maakt het aantrekkelijk om organisatiebreed te kiezen voor een bepaalde oplossing. In het verleden is daarom ook bewust gekozen om de digitale schoolborden bij één bedrijf te kopen en daar afspraken mee te maken over prijzen, garanties en onderhoud. Dat leidt onvermijdelijk tot een zekere mate van standaardisering, maar Cok van Schaik vindt dat geen probleem. “Als je het verhaal zo hoort lijkt het er op dat wij ernaar streven om veertien scholen precies hetzelfde te laten zijn. Maar dat geldt alleen voor dit technische verhaal. Op alle andere gebieden streven we er juist naar om elke school zijn eigen onderwijskundige inhoud te laten hebben. Dus de Vechtstreek en Venenscholen zijn absoluut geen eenheidsworst, alleen waar we de schaalgrootte kunnen uitnutten in de technische voorzieningen en dergelijke pakken we dat natuurlijk wel op.”

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

laatste uitgave