Hardware

ICT - Hardware

Jeroen Hooijer, ICT-coördinator bij Fidarda en SKOD: “Met een iPad krijgen leerlingen de regie over hun eigen leerproces”

Jeroen Hooijer, ICT-coördinator bij Fidarda en SKOD: “Met een iPad krijgen leerlingen de regie over hun eigen leerproces”

“Uit onderzoek is gebleken dat door middel van digitale leerlijnen het onderwijs verbeterd kan worden en dat de iPad hiervoor een uitstekend instrument is”, aldus Jeroen Hooijer, bovenschools ICT-coördinator bij Fidarda en SKOD. Dit was voor het bestuur van Fidarda en SKOD de aanleiding om ouders de mogelijkheid te bieden om tegen een gunstige prijs een iPad aan te schaffen die hun kind op school en thuis kan gebruiken. Om dit mogelijk te maken is het bestuur een samenwerking aangegaan met Infotheek.

 
ICT - Hardware

John Mentjens, Scholengemeenschap Maarsbergen: “Wij kunnen elk device op school gebruiken, van bijna afgeschreven werkstations tot tablets”

John Mentjens, Scholengemeenschap Maarsbergen: “Wij kunnen elk device op school gebruiken, van bijna afgeschreven werkstations tot tablets”

Op de meeste scholen in Nederland wordt gediscussieerd over de toekomst van het onderwijs. Blijven we boeken gebruiken of worden het laptops/tablets? En hoe wordt dat op een eigentijdse en betaalbare manier gefaciliteerd, ook in de toekomst? Scholeng...

ICT - Hardware

Joop Faber, directeur Ericaschool: “Met Ncomputing is de ict beter gefaciliteerd en is een flinke besparing op energiekosten gerealiseerd”

Joop Faber, directeur Ericaschool: “Met Ncomputing is de ict beter gefaciliteerd en is een flinke besparing op energiekosten gerealiseerd”

De Ericaschool in Rhenen heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het gebouw en in verbetering van de bedrijfsvoering. Er zijn energiebesparende maatregelen genomen en de organisatie wordt op ict-gebied beter gefaciliteerd, waardoor effici...

ICT - Hardware

Onderzoek IT-Workz: Tablets hebben meerwaarde, maar ook beperkingen

Onderzoek IT-Workz: Tablets hebben meerwaarde, maar ook beperkingen

Het gonst in het onderwijs. Social media en de mogelijkheden voor mobiel internet via tablet en smartphones bieden vernieuwende interactieve didactische mogelijkheden. Het heeft invloed op de rol van de ICT-afdeling binnen scholen. Overal in het land...

ICT - Hardware

Jan Meere: "Wij hebben de ICT-infrastructuur uitbesteed aan een professionele dienstverlener"

Jan Meere:

De ICT-infrastructuur, die nodig is voor de administratieve processen en het onderwijs, voldeed niet meer aan de eisen van het Horizon College. Onderzoek leerde dat een eigen ICT-afdeling op den duur niet aan de gewenste eisen zou kunnen voldoen. Uit...

ICT - Hardware

Cok van Schaik: "Wij maken maximaal gebruik van onze schaalgrootte in de ict-voorzieningen"

Cok van Schaik:

De veertien basisscholen van de Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Vechtstreek en Venen zijn de afgelopen weken overgegaan naar nieuwe ict-voorzieningen. Daarbij is goed naar de kosten gekeken: 70 procent van het bestaande hard...

ICT - Hardware

AndoBurg: "Duurzame ict-werkplekken met NComputing zijn efficiënter en zuiniger"

AndoBurg:

In het onderwijs wordt vaak blindelings voor iedere ict-werkplek een nieuwe computer aangeschaft. Niemand staat erbij stil dat computers gemiddeld 150 Watt gebruiken en ware energieverslinders zijn, terwijl maar een fractie van de capaciteit wordt be...

Trefwoorden

december uitgave

Partners