Hardware

ICT - Hardware

Jeroen Hooijer, ICT-coördinator bij Fidarda en SKOD: “Met een iPad krijgen leerlingen de regie over hun eigen leerproces”

Jeroen Hooijer, ICT-coördinator bij Fidarda en SKOD: “Met een iPad krijgen leerlingen de regie over hun eigen leerproces”

“Uit onderzoek is gebleken dat door middel van digitale leerlijnen het onderwijs verbeterd kan worden en dat de iPad hiervoor een uitstekend instrument is”, aldus Jeroen Hooijer, bovenschools ICT-coördinator bij Fidarda en SKOD. Dit was voor het bestuur van Fidarda en SKOD de aanleiding om ouders de mogelijkheid te bieden om tegen een gunstige prijs een iPad aan te schaffen die hun kind op school en thuis kan gebruiken. Om dit mogelijk te maken is het bestuur een samenwerking aangegaan met Infotheek.

 
ICT - Hardware

John Mentjens, Scholengemeenschap Maarsbergen: “Wij kunnen elk device op school gebruiken, van bijna afgeschreven werkstations tot tablets”

Op de meeste scholen in Nederland wordt gediscussieerd over de toekomst van het onderwijs. Blijven we boeken gebruiken of worden het laptops/tablets? En hoe wordt dat op een eigentijdse en betaalbare manier gefaciliteerd, ook in de toekomst? Scholengemeenschap Maarsbergen (SGM) maakt voor de ict-faciliteiten al jaren gebruik van een Andolan ict-infrastructuur in combinatie met werkplekken van NComputing. Een praktisch, flexibel en toekomstbestendig concept, volgens ICT-coördinator John Mentjens. “Wij gebruiken een mix van oude computers en NComputing. Voor een gebruiker maakt dat geen verschil en wij kunnen onze computers gedurende hun hele afschrijvingsperiode van vijf jaar laten meedraaien.”

ICT - Hardware

Joop Faber, directeur Ericaschool: “Met Ncomputing is de ict beter gefaciliteerd en is een flinke besparing op energiekosten gerealiseerd”

De Ericaschool in Rhenen heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het gebouw en in verbetering van de bedrijfsvoering. Er zijn energiebesparende maatregelen genomen en de organisatie wordt op ict-gebied beter gefaciliteerd, waardoor efficiënter kan worden gewerkt. Joop Faber (foto midden), directeur: “Bij de investeringen lag de focus op energiebesparing en doelmatigheid, niet alleen vanuit het oogpunt van milieu, maar ook vanwege kostenbeheersing. Dat is een belangrijk aspect in de bedrijfsvoering van scholen geworden.”

ICT - Hardware

Onderzoek IT-Workz: Tablets hebben meerwaarde, maar ook beperkingen

Het gonst in het onderwijs. Social media en de mogelijkheden voor mobiel internet via tablet en smartphones bieden vernieuwende interactieve didactische mogelijkheden. Het heeft invloed op de rol van de ICT-afdeling binnen scholen. Overal in het land wordt geëxperimenteerd met nieuwe werkvormen. Een start van een serie over ict-trends in het onderwijs. Deel 1 gaat over tablets in het onderwijs. Zijn zij een alternatief voor het schoolboek, of niet?

ICT - Hardware

Jan Meere: "Wij hebben de ICT-infrastructuur uitbesteed aan een professionele dienstverlener"

De ICT-infrastructuur, die nodig is voor de administratieve processen en het onderwijs, voldeed niet meer aan de eisen van het Horizon College. Onderzoek leerde dat een eigen ICT-afdeling op den duur niet aan de gewenste eisen zou kunnen voldoen. Uitbesteden aan een professionele dienstverlener bleek voor het Horizon College de beste oplossing.

ICT - Hardware

Cok van Schaik: "Wij maken maximaal gebruik van onze schaalgrootte in de ict-voorzieningen"

De veertien basisscholen van de Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Vechtstreek en Venen zijn de afgelopen weken overgegaan naar nieuwe ict-voorzieningen. Daarbij is goed naar de kosten gekeken: 70 procent van het bestaande hardwarepark wordt hergebruikt. Maar ict-coördinator Hans de Ruijter (foto links) en Cok van Schaik zijn er vooral vanwege de achterliggende visie van overtuigd dat de scholen nu klaar zijn voor de toekomst. “We gebruiken nu ADSL-verbindingen, maar op termijn komt er glasvezel in deze regio beschikbaar. De ict-configuratie wordt daar helemaal op voorbereid: alle scholen werken bijvoorbeeld op één centrale mailserver.”

ICT - Hardware

AndoBurg: "Duurzame ict-werkplekken met NComputing zijn efficiënter en zuiniger"

In het onderwijs wordt vaak blindelings voor iedere ict-werkplek een nieuwe computer aangeschaft. Niemand staat erbij stil dat computers gemiddeld 150 Watt gebruiken en ware energieverslinders zijn, terwijl maar een fractie van de capaciteit wordt benut. NComputing heeft energiezuinige en efficiënte werkplekken ontwikkeld, die maximaal 5 Watt gebruiken. Volgens AndoBurg, partner van NComputing en het enige bedrijf in Nederland dat zich NComputing Professional Service Specialist mag noemen, kunnen scholen daarmee duizenden euro’s per jaar besparen op energie en werkplekbeheer.

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave