Sijko Wierenga: “Book2Fit biedt scholen flexibiliteit en maatwerk bij het samenstellen van educatieve content”

E-mailadres Afdrukken

Al jarenlang wordt er gediscussieerd over verspilling van leermaterialen. Lesmethoden sluiten niet volledig aan bij de wensen van de docenten, waardoor leerboeken maar gedeeltelijk worden gebruikt. Book2Fit, een initiatief van Ricoh Nederland, Daidalos en IT-Workz, heeft als doel om samen met het onderwijs en met uitgevers van schoolboeken een methode te ontwikkelen waarmee scholen het lesmateriaal kunnen aanpassen aan hun eigen behoeften. Sijko Wierenga, Ricoh: “Ik denk dat wij met Book2Fit een nieuwe manier hebben gevonden die zowel voor uitgevers als scholen interessant is.”

Book2Fit is het resultaat van een jarenlang ontwikkeltraject, waarbij onder andere het Florijn College in Breda een grote rol heeft gespeeld. Er is uitvoerig geëxperimenteerd om erachter te komen welke behoeften er zijn in het onderwijs en op welke wijze lesmateriaal het beste kan worden gearrangeerd. Sijko Wierenga: “Er wordt veel gezegd over maatwerk in het onderwijs, de docent meer aan het roer. Op een hoog abstractieniveau is iedereen het daarmee eens, maar in de praktijk blijken er allerlei voetangels en klemmen te zijn, zowel op schoolniveau, docentniveau als uitgeversniveau.”

Een schoolboek is niet flexibel. Het begint op pagina 1 en eindigt op pagina 150. Docenten kunnen dat aanvullen met stenciltjes, maar dat komt de overzichtelijkheid niet ten goede. In Book2Fit wordt dat schoolboek in hoofdstukken aangeboden. Docenten kunnen naar eigen inzicht de volgorde van de hoofdstukken bepalen, hoofdstukken weglaten en zelf materiaal toevoegen. Het eindresultaat is nog steeds dat schoolboek, diezelfde methode, maar dan volledig op maat volgens de wensen van de docent. Hans Richters, Daidalos: “Dat is uniek in de markt. Er zijn wel meer ontwikkelingen, met name op ict-gebied, waarbij lesmateriaal op maat kan worden gemaakt. Maar dan moeten docenten van hun vertrouwde methode afstappen en iets nieuws doen. Die stap is voor velen te groot. De kracht van Book2Fit is dat docenten werken op basis van hun eigen vertrouwde methode.”

In de praktijk

Scholen die geïnteresseerd zijn in deze manier van werken met lesmateriaal sluiten een overeenkomst met Book2Fit. Docenten die het gaan gebruiken krijgen een korte opleiding en vervolgens kunnen ze met de online tool aan de slag. Ze zoeken hun eigen leermethode en maken een maatwerkarrangement. Standaard wordt daarbij een inhoudsopgave gemaakt en indien gewenst een leerstofplanning. Er kan worden aangegeven in welke aantallen het lesmateriaal als pdf, boek of beide beschikbaar moet komen. Daarna moet een directielid van de school zijn goedkeuring geven over de bestelling. De productie en distributie van de papieren boeken wordt geheel verzorgd door Ricoh. Wat het systeem aantrekkelijk maakt voor de scholen is dat er pas betaald hoeft te worden op het moment dat er werkelijk iets wordt besteld. Sijko Wierenga ziet Book2Fit niet als vervanger van de schoolboeken. “Wij werken vakgericht. Dat betekent dat scholen een afweging moeten maken. Als ze een arrangement hebben gemaakt waarover ze tevreden zijn kan er een boek van de boekenlijst verdwijnen. Maar vooral die keuzemogelijkheid vinden wij belangrijk: wat ga je gebruiken, ben je bereid die prijs te betalen voor lesmateriaal van uitgevers of ga je het zelf ontwikkelen en voegt het als eigen materiaal toe?”

Experimenteren

Book2Fit werkt samen met een aantal uitgevers van lesmethoden in het po, mbo, vo en hbo. Voor hen is het interessant omdat ze op die manier beter in contact kunnen komen met docenten. Ook kunnen ze experimenteren met verdienmodellen. Uitgevers zijn gewend om hun content te prijzen als methode. In Book2Fit wordt zo'n methode opgesplitst in pdf’s per hoofdstuk of thema. Momenteel betalen scholen per pagina, maar in de toekomst zal ook worden geëxperimenteerd met abonnementsvormen.

V.l.n.r. Hans Richters (Daidalos), Sijko Wierenga (Ricoh) en Jan Broeken (IT-Workz).

Jan Broeken van IT-Workz ziet vooral kansen voor de scholen in het beschikbaar komen van lesmateriaal als pdf. “Scholen zijn op zoek naar alternatieven voor leermiddelen. Er verschijnen allerlei apparaten, zoals de iPad. Daarmee kan het materiaal dat digitaal beschikbaar komt via Book2Fit in eReader-omgevingen worden gebruikt en hoeft het niet te worden gedrukt. Dat bespaart dus kosten, en in die zin kan een eReader als businesscase voor een school heel interessant zijn. Bovendien is het leuk voor de leerlingen en stimuleer je de vermenging van de thuis- en de schoolsituatie, iets waar je uiteindelijk naartoe wilt.”

Wikiwijs

Sijko Wierenga is van mening dat Book2Fit en Wikiwijs een aanvulling op elkaar zijn. “Wikiwijs kan vanwege de publieksrechtelijke status op dit moment geen commercieel platform zijn. Ze kunnen niet voorzien in de behoefte van de docenten om de content die ze kennen, die in verreweg de meeste gevallen commercieel is, te gebruiken. Ze kunnen wel verwijzen naar commercieel lesmateriaal en dat gebeurt ook. Maar in de toekomst zou het natuurlijk veel handiger zijn als beide systemen zouden kunnen worden geïntegreerd.”

Book2Fit is een gezamenlijk initiatief van Ricoh, Daidalos en ITWorkz. Ricoh is verantwoordelijk voor de coördinatie, de productie en de logistiek rond het afleveren van de bestellingen. IT-dienstverlener Daidalos heeft de online tool ontwikkeld en IT-Workz is verantwoordelijk voor de eerstelijns hulp en de trainingen. Meer informatie is te vinden op www.book2fit.nl.

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

maart uitgave

Partners