Documentbeheer

ICT - Documentbeheer

Congres neemt informatiestromen onder de loep: “De regie van documentmanagement komt bij de klant te liggen”

Congres neemt informatiestromen onder de loep: “De regie van documentmanagement komt bij de klant te liggen”

Door nieuwe werkvormen en verdere digitalisering kunnen organisaties steeds moeilijker grip houden op hun informatiestroom. Het congres Documentmanagement 2011, op 30 september gehouden door K&E en Schoolfacilities in DeFabrique in Utrecht, reikte concrete informatie aan over de nieuwe eisen van gebruikers en de laatste ontwikkelingen in technologie. Verschillende deskundigen lieten deze dag hun licht schijnen over document management anno 2011.

 
ICT - Documentbeheer

Sijko Wierenga: “Book2Fit biedt scholen flexibiliteit en maatwerk bij het samenstellen van educatieve content”

Sijko Wierenga: “Book2Fit biedt scholen flexibiliteit en maatwerk bij het samenstellen van educatieve content”

Al jarenlang wordt er gediscussieerd over verspilling van leermaterialen. Lesmethoden sluiten niet volledig aan bij de wensen van de docenten, waardoor leerboeken maar gedeeltelijk worden gebruikt. Book2Fit, een initiatief van Ricoh Nederland, Daidal...

ICT - Documentbeheer

Document management systeem verhoogt efficiency in het onderwijs

In de meeste onderwijsinstellingen wordt inmiddels behoorlijk wat leerstof via computers aangeboden en vrijwel overal zijn leerlingvolgsystemen in gebruik. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan het ontsluiten van informatie voor personeel, leerli...

ICT - Documentbeheer

Thomas de Bresser, Infotec: "Onderwijs kan met printing-on-demand zelf lesmateriaal vervaardigen"

Thomas de Bresser, Infotec:

De trend dat steeds meer educatief lesmateriaal digitaal wordt aangeboden zet door, toch neemt het aantal schoolboeken dat een leerling moet aanschaffen nog niet af. Ondanks de hoge prijzen van schoolboeken die rond deze tijd van het jaar onderwerp v...

Trefwoorden

december uitgave

Partners