De toekomst van onderwijs is dichterbij dan je denkt

E-mailadres Afdrukken

Innovatie en technologie, gaan in het onderwijs uitstekend samen. Door middel van technologische ontwikkelingen kunnen innovatieve producten en diensten worden ontwikkeld. Leerlingen zijn steeds vaker de regisseur van hun eigen leerproces. Doordat ze vanaf een tablet toegang hebben tot de te behandelen lesstof, kunnen ze zelf bepalen wanneer en waar ze aan de slag gaan met de lesstof. En door middel van intelligente videoconferencingsystemen wordt samenwerken tussen leerlingen en docenten eenvoudiger gemaakt. Dit maakt het onderwijs niet alleen flexibeler, maar ook persoonlijker en boeiender.  

Learning Experience
Ricoh gelooft in een brede aanpak om vernieuwingen door te voeren. De eerste stap op weg naar innovatie in het onderwijs is ervaren en beleven. Hierbij is het belangrijk om mensen samen te brengen om dingen van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen. En dan het liefst buiten de vertrouwde omgeving, omdat je dan vaak de beste en meest creatieve ideeën krijgt. Wij hebben speciaal hiervoor onze Learning Experience ontwikkeld. Deze locatie is ingericht met digitale leermiddelen om docenten, leerlingen en bestuurders te laten zien wat er allemaal mogelijk is en om ze te stimuleren na te denken over hoe ze het onderwijs op hun eigen school kunnen vernieuwen. Door mensen uit hun comfort zone te halen, worden ze uitgenodigd anders te denken dan ze gewend zijn.

De volgende stap in dit proces is het zoeken van ambassadeurs binnen de onderwijsinstelling. Zijn er mensen binnen de instelling die al bezig zijn met onderwijsvernieuwing en die het leuk vinden om nieuwe dingen uit te proberen? Probeer juist deze mensen in te schakelen en ze te betrekken bij de plannen om innovaties door te voeren. Ze vormen een belangrijke schakel in het verzamelen van goodwill van de rest van de instelling.

Als zich eenmaal de juiste groep mensen heeft geformeerd, wordt het tijd om gezamenlijk de route te bepalen. Wat wil de school bereiken op de korte en lange termijn? Wat is het doel van de veranderingen en welke middelen zijn daarbij nodig? Houd hierbij steeds op het netvlies dat de inzet van digitale middelen geen doel op zich is, maar een middel om de innovatie te bereiken en het leren te verrijken. Het is belangrijk om tijdens deze stap na te denken over aspecten als:

  • Wat is de rol van de docent?
  • Wat is de rol van de ouder?
  • Wat zijn belangrijke uitgangspunten als het gaat om leren en ontwikkelen?
  • Wat is de rol van het gebouw?


The Learning Challenge
Eén van de middelen die door Ricoh wordt ingezet om te helpen de route te bepalen is het opzetten van een wedstrijd: The Learning Challenge. In deze competitie worden scholen uitgedaagd om na te denken over hoe zij digitale middelen kunnen inzetten om het leren leuker, boeiender en persoonlijker te maken. Deelnemers worden uitgedaagd om verder te kijken en een helder beeld te vormen over de toekomst van het onderwijs. Het doel van deze wedstrijd is het realiseren van een doorbraak binnen de onderwijsinstelling en mensen van elkaar te laten leren. De wedstrijd wordt hier gebruikt als methode om de betrokken onderwijsinstellingen te helpen om hun eigen route uit te stippelen. Deze fase heeft tijd nodig om daadwerkelijk vorm te krijgen, een extra verdiepingsslag is hier noodzakelijk, het gaat tenslotte om een plan voor de toekomst. De wedstrijd is een belangrijk onderdeel omdat het juist niet uit gaat van een standaard projectaanpak om te bedenken hoe te vernieuwen. De wedstrijd wordt zo opgezet om scholen en onderwijsinstellingen continu uit te dagen en kennis te delen.

Learning Services
De laatste stap in onze brede aanpak bestaat uit groeien door schalen. Zodra eenmaal de route voor de toekomst is bepaald, is het zaak om vast te houden aan het uitgestippelde pad en de hele onderwijsinstelling te betrekken bij de toekomstplannen. Dit geldt voor zowel docenten, als bestuurders en leerlingen. Het delen van kennis en ervaring vormt hierbij de kern. Delen van wat er tijdens de wedstrijd is bedacht worden geïmplementeerd met behulp van onze Learning Services. Door gebruik te maken van verandermanagement ontstaat er binnen deze stap focus op groei, zodat de vernieuwing levend wordt gehouden. Verandermanagement heeft ook als doel om ervoor te zorgen dat de vernieuwingen gaan schalen. Dit houdt in het in kleine stappen laten groeien van de vernieuwing met voldoende aandacht voor evaluatie, bijsturen en leren.

Het doel van deze brede aanpak, die is samen te vatten in de verschillende stappen, is het veroorzaken van impact. De methodes en mechanismes dagen mensen uit en zorgen ervoor dat kennis en ervaringen worden gedeeld.

De implementatie van IT-oplossingen in het onderwijs moet niet worden gezien als een doel op zich, maar juist als een middel om innovatie te drijven. Het heeft geen zin om een krijtbord te vervangen door een interactief whiteboard, als het gebruik van het bord hiermee niet verandert. Als onderwijsinstellingen kritisch durven te kijken naar zichzelf en geen angst hebben om nieuwe paden te bewandelen, dan is de toekomst van het onderwijs dichterbij dan we allemaal denken.

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

laatste uitgave