Maarten Thissen, docent Haagse Hogeschool: “De inzet van technologische hulpmiddelen moet geen doel op zich zijn”

E-mailadres Afdrukken

Er hebben niet eerder zo veel veranderingen in het onderwijs plaats gevonden als tijdens de afgelopen jaren; de rol van de leraar is veranderd van de persoon die voor de klas staat en zijn kennis overbrengt, naar een coach die leerlingen begeleidt om in hun eigen tempo te leren op de manier die het beste bij de individuele leerling past. Ook de manier van het overbrengen van de lesstof is niet meer te vergelijken met de situatie zoals die vroeger was. Waar jaren geleden voornamelijk boeken en een schoolbord werden gebruikt om kennis over te dragen, zijn er tegenwoordig zo veel meer middelen beschikbaar om leerlingen te laten leren.

Veel klaslokalen zijn ingericht met digitale whiteboards, elektronische leeromgevingen en videoschermen en steeds vaker brengen scholieren hun tablet of laptop mee naar school. De verwachting is dat het hier niet bij blijft. Technologische hulpmiddelen zullen in de toekomst steeds vaker worden gebruikt binnen en buiten het de vier muren van het klaslokaal.

Digitalisering van het onderwijs
Die digitalisering van het onderwijs is een goede ontwikkeling, vindt Ricoh. De inzet van bijvoorbeeld videoconferencingsystemen en interactieve whiteboards kan namelijk stimulerend werken voor scholieren. Als dergelijke tools op de juiste manier worden ingezet, kunnen deze leerlingen helpen om de lesstof eigen te maken op een manier die het beste bij ze past. Dit in plaats van dat ze worden geconfronteerd met een lesmethode die ze moeten volgen, omdat dat nu eenmaal ooit zo is bepaald. Nieuwe manieren van kennisdeling, door bijvoorbeeld gebruik te maken van videomateriaal, (serious) games of brainstorms motiveert leerlingen ook, omdat ze worden gestimuleerd om zelf aan de slag te gaan met de lesstof. Overleg met andere leerlingen zorgt dat ze goed leren samen werken, wat van pas komt tijdens hun studie en latere carrière.

Humans & Machines
Ricoh beschikt ook over cijfers om deze mening te ondersteunen. Uit onderzoek (Humans & Machines, uitgevoerd door de Economist Intelligence Unit en ondersteund door Ricoh) blijkt dat 90 procent van de leidinggevenden in het onderwijs denkt dat technologische hulpmiddelen zorgen voor grotere vindingrijkheid en creativiteit op het werk. Tachtig procent van de respondenten beweert zelfs dat hij productiever is geworden door de inzet van technologie. Daar staat tegenover dat de respondenten het erover eens zijn dat interactie met een persoon essentieel zal blijven, ook in de toekomst. De ondervraagden gaven aan dat het onderwijs zelf en de ontwikkeling van nieuwe lesmaterialen de zaken zijn waar menselijke intuïtie het meest essentieel is.

The Learning Challenge
Uit het bovenstaande blijkt dat technologische innovaties veel goeds kunnen brengen voor het onderwijs. Het is juist daarom dat Ricoh een aantal maanden terug The Learning Challenge ontwikkelde. Dit is een competitie die scholen uitdaagt om na te denken over hoe het onderwijs kan profiteren van innovatieve digitale oplossingen. Vragen die scholen aan zichzelf kunnen stellen zijn bijvoorbeeld: wat is de rol van de leraar over twintig jaar? Bestaan er tegen die tijd nog klaslokalen en zo ja, hoe zien die er dan uit? Hoe gaat de generatie die dan onderwijs geniet om met technische leermiddelen? Leerlingen, leraren en schoolbesturen werden gevraagd om na te denken over de toekomst van het onderwijs en op welke wijze digitale leermiddelen kunnen worden ingezet om het onderwijs te verbeteren.

Aan deze oproep hebben veel scholen gehoor gegeven en Ricoh heeft uit alle inzendingen zeven finalisten geselecteerd, die kans maken op de hoofdprijs: de implementatie van digitale leermiddelen op hun eigen school, ter waarde van 50.000 euro. Op www.learningchallenge.nl zijn alle finalisten en hun voorstellen te bekijken. Naast het bekijken van de ideeën, is het ook mogelijk om te stemmen op de toekomstvisie van de scholen. Tot eind mei zijn de stembussen open en maken de zeven finalisten kans op de prijzen. Naast de hoofdprijs die door de vakjury wordt toegekend, krijgt de school met de meeste stemmen de publieksprijs. De winnaar van de publieksprijs wordt ook door Ricoh voorzien van een uitgebreid pakket aan digitale leermiddelen.

Juryrapport
Eind mei krijgen de zeven finalisten de kans om hun voorstel aan de zeven man sterke jury te presenteren. Jeroen Spierings, Market Development Manager Onderwijs van Ricoh: “We zijn blij verrast door het aantal voorstellen dat we hebben ontvangen en over de kwaliteit van de ideeën. Natuurlijk hoop je als initiatiefnemer van een dergelijke competitie dat de deelnemers met goede en originele ideeën komen. Het heeft mij echter in positieve zin verbaasd hoeveel werk sommige scholen hebben gemaakt van hun inzending en met welke ideeën ze zijn gekomen.”

Op dit moment hebben alle deelnemers feedback ontvangen op hun voorstel en hebben ze tot eind mei de kans om hun ideeën verder uit te werken en de laatste puntjes op de i te zetten. Na de presentatie die de scholen eind mei geven wordt de uiteindelijke winnaar gekozen en bekend gemaakt.  

Diversiteit
Maarten Thissen, docent/ teamleider aan de Haagse Hogeschool en jurylid van The Learning Challenge, is ook erg te spreken over de ontvangen voorstellen. “Wat mij erg opviel bij het beoordelen van de voorstellen is de verschillende manieren waarop de scholen zijn omgegaan met de wedstrijd. Soms heeft een groep docenten het voortouw genomen, bij andere scholen is de kar volledig door de leerlingen getrokken en in sommige gevallen is The Learning Challenge zelfs onderdeel gemaakt van een compleet schoolproject.”

Ook in de manier waarop de voorstellen aan de jury zijn overgedragen zat veel verschil. “De jury ontving voornamelijk presentaties (gemaakt in Powerpoint of Prezi), een aantal scholen had zelfs een video gemaakt, waarin de toekomstvisie werd gepresenteerd. Deze diversiteit aan formats maakte het voor de jury lastig om een keuze te maken, omdat de voorstellen moeilijk met elkaar te vergelijken waren. Er was echter een aantal criteria dat we naast alle voorstellen hebben gelegd en op basis daarvan hebben we onze keuze voor de finalisten kunnen maken.”

Realiteit
Twee van de belangrijkste criteria die de jury heeft gehanteerd zijn de realiseerbaarheid van de voorstellen en de mate waarin het gebruik van technologische hulpmiddelen echt vernieuwend is. Thissen: “Het is natuurlijk niet moeilijk om een voorstel te maken waarin alle wensen van de school en de leerlingen staan, als het gaat om digitale leermiddelen. De kunst van deze competitie is juist om de voorstellen zo te doen dat ze realiseerbaar zijn, op de korte of eventueel middellange termijn. Daarnaast vind ik het erg belangrijk dat de technologische leermiddelen worden ingezet als middel om een bepaald doel te bereiken, namelijk om kennis over te dragen op een manier zoals we die nu nog niet kennen. De inzet van technologische hulpmiddelen moet geen doel op zich zijn.”

Spierings kan zich hier in vinden. “We zien in de wereld om ons heen dat digitalisering een steeds grotere vlucht neemt. Het is daarom logisch dat deze ontwikkeling zich ook in het onderwijs manifesteert. Ik vind het in deze competitie belangrijk dat deelnemers nadenken over hoe ze alle doelgroepen binnen de school kunnen betrekken bij het plan dat ze hebben ingediend. Het gaat dan om de leerlingen, docenten, schoolbestuur en ondersteunend personeel en misschien zelfs ouders. De implementatie van de digitale leermiddelen is pas de eerste stap van een veel groter geheel. Pas als alle stakeholders binnen een school klaar zijn voor de adoptie van digitale hulpmiddelen, heeft het zin deze innovatie door te voeren.”

Stemmen op de voorstellen van de zeven overgebleven finalisten is mogelijk tot eind mei op www.learningchallenge.nl. Schoolfacilities doet uiteraard verslag van het verloop van de finale en bericht in een volgende editie over de uitslag van de competitie.

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

september uitgave

Partners