Peter Küppers, conrector Rietveld Lyceum, Doetinchem: “Over zes jaar werken al onze leerlingen met digitaal lesmateriaal”

E-mailadres Afdrukken

Peter Küppers, conrector en belast met de digitalisering van het onderwijs op het Rietveld Lyceum is zeer gedecideerd als het over de implementatie van de iPads in een leeromgeving gaat. Direct bij het nieuwe schooljaar hebben alle eerstejaars leerlingen een tablet overhandigd gekregen. Volgend schooljaar wordt dit voortgezet zodat over zes jaar alle leerlingen op het Rietveld Lyceum met digitaal lesmateriaal werken. “We willen de leerlingen goed voorbereiden op de maatschappij en de voortschrijdende digitalisering”, is de achterliggende gedachte.

 

Peter Küppers: "Met de komst van de iPad beschikken leerlingen continu over vele apps, woordenboeken en werk- en leerboeken. Zonder gesjouw met loodzware tassen."

Met de voorschrijdende digitalisering verwijst Peter Küppers naar ontwikkelingen in ons dagelijks leven, waar steeds meer mensen en jonge kinderen in het bijzonder, helemaal zijn vergroeid met hun smartphone of tablet. Digitaal werken zal een steeds belangrijkere rol binnen de zakelijke omgeving krijgen. "Het verkrijgen van digitale vaardigheden naast vakkennis is een belangrijke randvoorwaarde voor onze leerlingen."

Digitale ontwikkeling

Daarom zijn we als school gaan nadenken hoe we deze digitale ontwikkeling in het onderwijs kunnen integreren om vakinhoudelijk te gaan gebruiken. Er is op andere scholen gekeken hoe daar met tablets wordt gewerkt. Peter Küppers zag alleen maar voordelen. "De docenten krijgen de beschikking over gereedschappen die tot nu toe nog niet of nauwelijks in hun gereedschapskist zaten. Hiermee kan de docent zijn of haar vak richting leerlingen nog meer verrijken. Er kan zoveel aan de lessen worden toegevoegd. Filmpjes, foto’s en interessante onderwijs apps. Maar ook bij praktijkopdrachten kunnen ze gemakkelijk foto’s en filmpjes maken. Bovendien kunnen ze nu ook snel op internet even iets opzoeken."

Maar voor het zover was, waren er nog een aantal vragen waarop een passend antwoord moest worden gevonden. Is op alle plekken een betrouwbaar internet voorhanden? Medewerkers en leerlingen verwachten overal in het gebouw verbinding te hebben, maar o wee als blijkt dat dit niet het geval is. Het Rietveld Lyceum is aangesloten op een glasvezelnetwerk en heeft haar wifi-netwerk vernieuwd. Dit levert voldoende capaciteit om met de iPads gebruik te maken zonder dat er problemen met de verbinding ontstaan.

Docent blijft belangrijkste app

Docenten kunnen straks met de tablet gedifferentieerde lessen aanbieden omdat ze op hun tablet direct zien met welk lesonderdeel leerlingen moeite hebben. Gevolg is dat leerlingen direct de juiste feedback krijgen. Ook voor dyslexieleerlingen biedt de iPad voordelen. En niemand kan meer zeggen dat hij niet weet wat het huiswerk was, omdat de docent in een speciale meta-app waar agenda, absentiemeldingen, rooster en cijfers in staan, het huiswerk zelf kan invoeren en snel kan wijzigen. "Alleen voordelen dus", concludeert Peter Küppers, die benadrukt dat de leraar de spil blijft en nooit door een app kan worden vervangen maar uiteindelijk zelf de belangrijkste app blijft.

In het begin was het nog niet duidelijk welke toepassingen en content gebruikt konden worden. Worden bestaande boeken digitaal beschikbaar gemaakt, worden speciale app’s ingezet of wordt er misschien zelf materiaal ontwikkeld? Uiteindelijk is besloten om voor het beste van iedere uitgever te kiezen.
Ook onze belangrijkste app, de docent, is continu bezig zijn of haar digitale vaardigheden verder te verbeteren. Enerzijds via na- en bijscholing anderzijds via het informele leren met andere collega's en soms zelfs samen met leerlingen.

iPads in de praktijk

Het Rietveld Lyceum beschikt zoals de meeste scholen over computers, maar daar wordt vooral op gewerkt als leerlingen samenwerken aan werkstukken, of samen presentaties voorbereidden. In de leslokalen staat niet op elk tafeltje een laptop met internet of een gedownload werkboek. Op de iPad beschikken de brugklasleerlingen over hun boek en werkboek per vak. Deze is als app beschikbaar. Bij sommige digitale werkboeken gebruiken de leerlingen nog een schrift om de antwoorden op te schrijven. Belangrijk voor de schrijfvaardigheid. Toetsen worden ook nog gemaakt op papier. De iPad biedt bij de talen ook goede ondersteuning ten aanzien van de luister- en spreekvaardigheid. "Daar heb je direct één van de grote voordelen van de iPad", vindt Peter Küppers. "De spreekvaardigheid kan in de klas maar ook thuis individueel op de iPad geoefend worden."

De iPad in de les biedt de volgende voordelen voor de leerling:
  • De boeken en werkboeken per vak staan op de iPad en zorgen voor een lichtere boekentas.
  • Leerlingen kunnen heel gemakkelijk tijdens de les online informatie zoeken en verwerken en gebruik maken van een digitaal woordenboek of atlas.
  • Er zijn meer mogelijkheden om digitaal lesmateriaal en digitale lesprogramma’s te gebruiken in het klaslokaal.
  • De iPad biedt mogelijkheden om leerlingen in hun eigen tempo en op hun eigen niveau te laten werken.
  • De iPad biedt de leerling veel mogelijkheden voor samenwerken, onder andere met spreekvaardigheid bij de moderne vreemde talen, videoconference en digitale forums.
  • De iPad biedt mogelijkheden voor dyslectische leerlingen door bijvoorbeeld teksten digitaal te laten voorlezen.
  • De iPad biedt meer mogelijkheden om praktijkopdrachten uit te voeren: het maken van instructiefilmpjes voor elkaar, interviews doen, film en fotoreportages maken.
  • Via de iPad kan sneller en beter informatie aan de leerlingen verstrekt worden in de electronische leeromgeving, onder andere over de agenda, rooster(wijzigingen) en huiswerk.

bron: www.rietveldlyceum.nl

Hoe het werken met tables uiteindelijk uitpakt, kan het Rietveld Lyceum nog niet voorspellen. Voorlopig zijn boeken, werkboeken, de meta-app met agenda, absentiemeldingen, rooster en dergelijke op de iPad gezet en in de loop van het jaar zullen stapje voor stapje alle mogelijkheden worden verkend. Ook zal er van tijd tot tijd worden geëvalueerd.
Wat wel direct duidelijk is, zijn de regels voor het gebruik van de tablet onder lestijd. De leerlingen mogen alleen de site, pagina of app open hebben staan die de docent aangeeft. Dus onder lestijd je Facebook bijwerken of je favoriete game spelen is er niet bij. Sociale media zoals Facebook en Twitter mogen alleen in de les gebruikt worden als de leerkracht daar toestemming voor geeft. Ook voor het gebruik van sociale media heeft het Rietveld Lyceum regels opgesteld.

De school heeft gekozen voor de iPad omdat er voor andere tablets onder andere minder onderwijs apps te verkrijgen zijn. Daarnaast waren er ook andere criteria zoals batterijduur, gebruiksgemak, etc. De ouders van de leerlingen kunnen kiezen om de iPad zelf te kopen maar kunnen hem ook leasen voor een vast bedrag per maand. De iPad die op school wordt gekocht zit in een stootvaste beschermhoes en is bovendien verzekerd.

Leermiddelen in relatie tot kabinetsplannen

Uitgangspunt van de huidige coalitie was dat de leermiddelen voor de leerlingen vanaf 2015 door de ouders betaald moest worden, tot een maximum van 300 euro per leermiddelenpakket. Inmiddels is vanuit de onderhandelingen over de nadere invulling van de bezuinigingen op rijksniveau een nieuw voorstel tot stand gekomen. Uitgangspunt is dat de leermiddelen gratis blijven voor onze leerlingen. "Toch is het verstandig om de huidige leermaterialen naar de toekomst toe goed te blijven monitoren qua kosten, ontwikkeling en digitale toepasbaarheid. Kwalitatief goed digitaal lesmateriaal en digitale toepasbaarheid in relatie tot acceptabele kosten zijn voor ons heel belangrijk."

Geen gesjouw meer met boeken

Peter Küppers tot slot: "Met de komst van de tablet beschikken leerlingen continu over internet, vele apps, digitale woordenboeken en werk- en leerboeken. Altijd alles bij de hand, zonder gesjouw met loodzware tassen. En dat is een niet te verwaarlozen neveneffect!"

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

laatste uitgave