Jan van Schilt, Bonhoeffer College Enschede: “Onderwijsinnovatie evolueert vanaf de werkvloer”

E-mailadres Afdrukken

Afgelopen mei won docente Femke Gerritsen, bedenkster van de speciale iPadklassen op het Bonhoeffer College te Enschede, de Ververs Award 2013. Dat is een belangrijke stimuleringsprijs voor inspirerende onderwijsinnovaties. Voor Schoolfacilities een reden om te kijken op welke wijze het Bonhoeffer College zich daarmee onderscheidt van andere iPad initiatieven. We spraken daarvoor met Femke Gerritsen en Jan van Schilt, voorzitter van de centrale directie van het Bonhoeffer College.

Ruimte voor initiatieven vanaf de werkvloer
Het Bonhoeffer College Enschede heeft al vele jaren een goede naam als het gaat om het goede contact tussen docenten en leerlingen. Vanuit een bewezen effectieve, wat traditionelere onderwijsvisie, wordt onderwijs op hoog niveau afgeleverd.

Jan van Schilt: Het inzetten van nieuwe technologieën draagt bij aan de verschillende manieren waarop je iets kunt leren of bestuderen. We werken hiermee met zijn allen aan de doorontwikkeling naar het beste onderwijs op onze scholen.

Jan van Schilt: "Zowel vanuit onze docenten als vanuit onze leerlingen ontstaat steeds meer de behoefte om het onderwijs op maat aan de leerlingen aan te bieden. Leerlingen die goed zijn in bepaalde vakken moeten de gelegenheid hebben om hun talent optimaal te ontwikkelen. Terwijl leerlingen die moeite hebben met bepaalde onderdelen uit bepaalde vakken hier meer aandacht aan moeten kunnen besteden. Het liefst natuurlijk op een leuke en inspirerende wijze, want daardoor wordt het werk voor de docenten nog leuker en zullen de leerlingen nog beter gemotiveerd deelnemen aan de lessen.
Docenten, die initiatieven nemen en daarbij gebruik willen maken van nieuwe technologie, bieden wij waar mogelijk daartoe de gelegenheid. Tegelijk hopen we ook de ouders van onze leerlingen bewust te maken van de meerwaarde die de moderne technologie kan hebben binnen ons onderwijs. Soms heeft dat ook financieel aantrekkelijke consequenties, omdat onderwijs efficiënter kan worden aangeboden en onderwijsmiddelen goedkoper kunnen worden ingezet. Maar ik wil benadrukken dat instrumenten als iPads, tablets of smartphones in eerste instantie beschouwd worden als ondersteunend middel om ons onderwijs te verrijken; wij hebben vanuit financiële motieven niet het doel om in elke les iPads te gebruiken. De onderwijskundige aspecten en leerdoelen zijn en blijven uiteraard de allerbelangrijkste graadmeter!"

Negeren tablets of iPads onmogelijk
Femke Gerritsen is onder andere verbonden aan het Bonhoeffer College als groepsdocent AVO en ICT coördinator aan de VMBO afdeling, locatie Vlierstraat. In het kader van haar masterscriptie (ontwerpgericht onderzoek naar de tablet als leermiddel) heeft ze onderzocht of en op welke wijze een deel van het bestaande curriculum binnen een pilotklas vervangen kan worden door digitaal leermateriaal.

Door haar initiatief verwierf ze onder haar leerlingen en collega’s al snel de geuzennaam: 'de iPadJuf'. Femke Gerritsen: "Leerlingen anno 2013 zijn opgegroeid met het fenomeen smartphone en tablet. Je kunt dat eigenlijk niet meer negeren. Deze middelen bieden onze leerlingen enorme mogelijkheden om zelf ontdekkend te leren binnen de vakken die jij als docent aanbiedt. Omdat je bestaand onderwijsmateriaal relatief gemakkelijk kunt ombouwen naar voor tablets geschikt materiaal, kun je op deze manier je werk als docent revitaliseren en motiveer je tegelijkertijd de leerlingen om ook eens op een andere wijze te leren."

Anders en gemotiveerder leren
Het onderwijs heeft de afgelopen jaren bewezen dat het leerlingen op een prima manier voorbereidt en aflevert aan vervolgonderwijs en de maatschappij. Het inzetten van nieuwe technologieën kan bijdragen aan vele verschillende manieren waarop je iets kunt leren of bestuderen. Door gebruik te maken van deze mogelijkheden kan het onderwijs daardoor nog verder worden verbeterd en zal de mogelijkheid om altijd en overal te leren en te blijven leren alleen maar toenemen.

"Ik denk dat het niet uitmaakt met welk soort device je de school binnen komt, je kunt immers met behulp van technologie overal leren. Het leermateriaal, de roosters en de resultaten komen op deze wijze makkelijker en sneller beschikbaar voor iedereen, waarbij de focus ligt op effectief en efficient werken en leren. Maar het zou jammer zijn om alleen de kostenbesparingen te zien. Zo'n apparaat biedt heel veel nieuwe mogelijkheden: boeken bekijken, communiceren, foto's maken, creëren (bijv. video), kennis laten samenkomen en iets opbouwen, informatie raadplegen. Maar dat ontstaat niet vanzelf, met alleen faciliteren ben je er niet. Om al die mogelijkheden te benutten en tot leren te laten komen heb je een docent nodig. Dat is de sleutelfiguur om dat te realiseren. Het helpt dan ook enorm dat vanuit de centrale directie van Bonhoeffer College de mogelijkheid wordt geboden om te experimenteren. De collega’s kunnen zelf met initiatieven komen die hen als docent aanspreken, en hen wordt de ruimte gegeven om te experimenteren."

Met name voor vmbo-leerlingen blijkt dat een leeromgeving en lesaanpakken die bestaan uit een combinatie van directe instructie en actieve kennisopbouw met de iPad als krachtig hulpmiddel heel succesvol is. "Ik probeer hen aan de hand van een stappenplan (of ontwerpcyclus) en activerende instructies op het goede spoor te zetten. Daarna maken ze dan vaak zelf op een creatieve manier leermateriaal, bijvoorbeeld een film of fotoreportage. Met een beetje geluk kan ik dat leermateriaal dan zelf ook weer gebruiken, als voorbeeld in andere lessen."

Onderwijs in beweging
Het onderwijs op het Bonhoeffer College is dus volop in beweging. Jan van Schilt: "Onderwijs dient natuurlijk altijd in beweging te zijn. Zou het niet prachtig zijn als onze leerlingen later met trots terugkijken op hun schoolbestaan? Dat ze aan hun kinderen vertellen met hoeveel plezier zij aan het oplossen van moeilijke en gemakkelijke vraagstukken werkten, samen met hun docenten? In onze optiek kunnen we daar een bijdrage aan leveren door in nieuwe onderwijstechnieken kansen te zien en ruimte te bieden om deze technieken of middelen te ontwikkelen. Te streven naar successen, maar ook te accepteren dat niet alles lukt en daar dan samen van leren."

"Docenten kunnen bij ons daarom zoveel mogelijk zelf kiezen op welke wijze zij mee willen participeren in onderwijsvernieuwingen, waarbij ze zelf kunnen ontdekken, zelf keuzes kunnen maken en zelf kunnen leren. Stilstaan is echter niet acceptabel. Op deze manieren werken we met zijn allen aan de doorontwikkeling naar het beste onderwijs op onze scholen. Voor de schoolleiding is het daarbij van belang dat de consequenties van deze handelingen onder ogen worden gezien en dat daadkracht in keuzes voor een ieder zichtbaar is."

"Ons motto daarbij is: geef, groei en geniet, daar wordt iedereen beter van!"


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
John van Dongen | Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  | 06-19885195

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

laatste uitgave