Ger Reijnders, directeur coöperatie KIEN: “Door samenwerking kunnen scholen sneller en goedkoper inspelen op ict-vernieuwingen”

E-mailadres Afdrukken

Nieuwe technologieën, wetenschappelijke inzichten, maatschappelijke wensen, juridische eisen, economische verschuivingen en politieke voorkeuren. Het kost het onderwijs veel tijd, moeite en vooral geld om hieraan een juiste invulling te geven. Ger Reijnders weet als geen ander welke invloeden deze ontwikkelingen hebben op het onderwijs en haar leerlingen. Zijn antwoord is: KIEN, dat sinds 1 januari als coöperatie actief is om scholen te ontzorgen met hun ict-vraagstukken.

 

V.l.n.r.: Erik van Noordenne (directeur Griendencollege en lid KIEN), Frans Beuvens (bestuurder Stedelijk Dalton Lyceum en lid bestuur KIEN), Jitze Ramaker (voorzitter College van Bestuur H3O en lid bestuur KIEN), Ger Reijnders (directeur KIEN), Peter Vrancken (voorzitter College van Bestuur Da Vinci College en voorzitter bestuur KIEN), Chretien Geertzen (Directeur LOC@ en lid KIEN) en Paul den Otter (rector Develstein College en voorzitter bestuur LOC@). Op de foto ontbreekt Lucien Verhoef (directeur Hans Petri school en lid KIEN).

Het Da Vinci College en Stedelijk Dalton Lyceum, beide uit Dordrecht, het LOC@ uit Zwijndrecht en het Griendencollege uit Sliedrecht zijn de oprichtende leden van de coöperatie. De Hans Petri School en H3O zijn inmiddels tot de coöperatie toegetreden. Dat KIEN voor en door het onderwijs werkt is een voor Nederland unieke situatie op het gebied van ict. Ger Reijnders beklemtoont dat de nieuwe coöperatie zonder winstoogmerk scholen ontzorgt. "We staan dicht bij het onderwijs en kunnen ict vragen gemakkelijk vertalen. KIEN staat voor slim, bevlogen, oplossend, innovatief. Onze mensen zijn op zoek naar effectieve oplossingen die de kwaliteit van het onderwijs nog meer verhogen. Ook kostenbesparing is voor ons een belangrijke stip aan de horizon."

Samen komen we verder
Ger Reijnders belicht de achtergrond van het ontstaan van KIEN: "De wereld om ons heen verandert snel. Wat gisteren nog nieuw was, kan vandaag alweer geweest zijn en morgen vergeten. Het is een hele opgave om bij de tijd te blijven, om mee te gaan met alle ict-ontwikkelingen. Veel onderwijsinstellingen ervaren ict als een uitdaging. Soms leveren de aanschaf of het onderhoud van de hardware problemen op, maar vaak ook blijken de softwarematige kant en de digitale didactiek een uitdaging te zijn." Ger Reijnders zegt als facilitair manager te ervaren dat ict de smeerolie tussen de facilitaire processen is. Deze dubbelfunctie komt hem goed van pas om het gat tussen beide te dichten. Kennis van ict en de facilitaire processen moeten naar het management niveau getild worden. Daarvoor is de inbreng van deskundigen die het onderwijs van binnenuit kennen nodig. Dat is de ervaring van de zes aangesloten besturen. "Zij beseften dat zij ieder afzonderlijk het wiel aan het uitvinden waren. Dit kostte tijd en geld. En of je nu voor 100 of voor 1000 leerlingen ict aanbiedt, dat maakt niet uit. Daarom is deze coöperatie in het leven geroepen. Een heel groot voordeel is dat er kruisbestuiving plaatsvindt. Beleidsmatig worden automatiseringsplannen afgestemd en iedere maand is er tussen de zes scholen overleg. Zo ontstaat er co-creatie. Misschien ga je alleen sneller, maar samen kom je toch echt verder."

Wortels in het onderwijsveld
Op de vraag in welk opzicht KIEN verschilt van de reeds bestaande organisaties die het onderwijs op ict gebied de helpende hand willen bieden, is Ger Reijnders heel duidelijk. In de eerste plaats heeft de coöperatie haar wortels in het onderwijs en wordt er gewerkt zonder winstoogmerk. Om de juiste beslissingen te nemen is het belangrijk om aan te voelen wat het onderwijs bezig houdt en daarop te anticiperen.

"We kennen geen verdienmodel. Een onderwijsinstelling maakt deel uit van de coöperatie. De bestaande kostenstructuur kan door inbesteding omgezet worden in een win-win situatie. De ict-diensten hoeven immers niet meer te worden aanbesteed en de btw-verplichting op salarissen van KIEN personeel vervalt." Net zo belangrijk vindt Ger Reijnders het feit dat KIEN wortelt in het onderwijs. Daardoor is er niet alleen kennis en passie voor techniek, maar ook voor het onderwijs. Dat vindt hij noodzakelijk om de ict-kwaliteit in het primaire en secundaire proces actueel te houden.

Mijn Digitale School
De logistiek van de informatie wordt in het onderwijs steeds belangrijker. KIEN biedt een private cloud (Mijn Digitale School) aan waarmee alle medewerkers, leerlingen en hun ouders overal, dus plaats-, tijd- en device-onafhankelijk, al hun digitale 'schoolwerk' kunnen doen. Ze kunnen er communiceren, informeren, applicaties starten, afdrukken of diensten afroepen. Naast het bovenstaande zegt Ger Reijnders ook voor een goede infrastructuur en organisatie van de gezamenlijke inkoop zorg te dragen. Wat natuurlijk heel aantrekkelijk kan zijn met zes besturen. Het aanbod van digitale apparatuur verandert in sneltreinvaart. PC’s, laptops, tablets, smart-phones: er komen steeds weer nieuwe devices op de markt. Als coöperatie adviseren en ondersteunen we niet alleen bij de aanschaf van hardware. We adviseren ook over de voordelen die noviteiten bieden in de context van het onderwijs.

Hoe ziet het onderwijs er straks uit?
Tot slot wil Ger Reijnders wel kwijt, dat het een kunst is om het juiste antwoord te geven op de vraag "hoe het onderwijs zich de komende jaren zal ontwikkelen". KIEN gaat met dit antwoord aan de slag, zodat schoolbesturen er zorg voor kunnen dragen dat hun docenten met plezier les kunnen geven en dat hun leerlingen de methoden als plezierig ervaren. Hij zegt aangenaam getroffen te zijn door de vele reacties op hun initiatief van schoolbesturen. Naast de genoemde deelnemers in de coöperatie, zijn gesprekken gaande met aspirant deelnemers. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Behalve dat KIEN aan het mbo, het voortgezet- en praktijk onderwijs ict-diensten levert, maken ook hbo, primair onderwijs en kinderdagverblijven gebruik van haar diensten.

Voor meer informatie over KIEN kunt u contact opnemen met:
Ger Reijnders | Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  | 06 - 20 436 557

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Maart uitgave

Partners