Martin Dekker, directeur Pathfinderschool Het Kristal: “Leerkrachten moeten meer rondkijken dan nakijken en de nieuwe media helpt hen daarbij”

E-mailadres Afdrukken

Basisschool het Kristal in Dordrecht is sinds twee jaar een Pathfinder School: scholen in 119 landen in het Partners in Learning (PiL) netwerk van Microsoft. Samen zoeken de scholen naar toepassingen van ICT in het onderwijs. De leerlingen van het Kristal werken dagelijks met ICT en zetten hun eigen onderneming op. Het Pathfinder project vormt het cement tussen de leerlingen, de leraren en de ouders.

CBS het Kristal is een speel- en leercentrum voor zowel peuters als tieners, waarvoor de school alle mogelijke opvangmogelijkheden biedt. De medewerkers vormen één team onder leiding van één directeur. Er is één gezamenlijke focus: de ontwikkeling van kinderen. Onderwijs wordt geboden naar behoefte en gedifferentieerd naar niveau, tempo en eigen keuze. Zinvol leren gebeurt in projecten, waarin zelfredzaamheid en zelfstandig leren kenmerkend zijn.

Ze houden je kritisch
“Indirect heeft Microsoft er vast een commercieel belang bij, maar het wil scholen echt serieus stimuleren om onderwijs te moderniseren”, merkt Dekker. In het project is Microsoft geen aanbieder van allerlei spullen, maar levert de international softwarepakketten speciaal voor het onderwijs en kennis en expertise door regelmatig bijeenkomsten van het PiL netwerk te organiseren (bijvoorbeeld via webcasts als het een internationale meeting betreft). “Microsoft is een soort intermediair tussen de deelnemende scholen. Ze houden je kritisch.”

Leerlingenaantal groeit
De directeur krijgt positieve feedback van ouders op de plek van ICT op Het Kristal. “Kiezen ze voor ons vanwege de ICT? Ik weet het niet. Maar ik kan wel zeggen dat het leerlingenaantal in onze wijk krimpt terwijl onze school nog steeds groeit.”

Uitnodigend leerklimaat
Met directeur Martin Dekker loop ik op een vrijdagochtend door de school. De leerlingen spelen op de gang en werken op leerpleinen. Je krijgt zin om ook boeken te pakken, of aan tafel even bij te praten en met elkaar te leren. Het leerklimaat is uitnodigend, waardoor disciplinerende maatregelen niet nodig zijn. “Na de vakantie popelen de kinderen om weer naar school te komen. Dat zegt genoeg over ons onderwijs.” Rond de school is een grote tuin, die op dit moment wordt ingericht met planten, boomstammen en tuintjes, waarin van alles wordt verbouwd.

“We bieden personalized onderwijs door zes wekelijkse projecten en daarin zie ik zoveel mooie momenten”, glundert Dekker. “In groep 7 is bijvoorbeeld een onderneming in zes weken opgericht. De kinderen ontwierpen een fabriek inclusief de productieafdeling. De producten zijn verkocht door de flyers die ze zelf hebben gemaakt.” Na zes weken volgt een tussenweek waarin toetsen worden afgenomen. “Daarbij zetten we stemkastjes in.” Dekker citeert Rob Martens (van LOOK, Wetenschappelijk centrum Leraren Onderzoek/OU): “Leerkrachten moeten meer rondkijken en minder nakijken.”

Voorheen zette Martin Dekker ICT opleidingen op bij het Ministerie van Defensie. Nu, als baas van buiten, zet hij deze digitale middelen op het Kristal in Dordrecht. “Ik heb sterk het vermoeden dat ICT onderwijs verandert, waarin de leerkracht de motor en de kracht is waarop dat proces verder gaat,” licht Dekker toe.

Pathfinderschool
Het project Pathfinder – een Microsoft-initiatief – sprak hem aan en Dekker wordt in juni 2011 door hen gevraagd een film te maken over zijn ambities met deze school. Nu is het Kristal een Pathfinderschool en maakt deel uit van het Innovative Schools Program (ISP).
“Dat project is de katalysator om verder te praten en denken over anders leren in de school,” is mijn ervaring. In de school is het Pathfinder project niet te filmen of te fotograferen. Het is het cement in de school en zit tussen de leerlingen, tussen de leraren, tussen de leraar en de leerling en tussen het team en de ouders. Je voelt het, maar je kunt het niet oppakken.
Het – internationale – netwerk heeft Martin veel wijsheid gebracht. In Washington ontmoet hij Will Robinson, die stelt dat leerlingen in de school geen Google-vragen zouden moeten beantwoorden, maar uitgedaagd moeten worden om wereldproblemen te leren oplossen. De 7 C’s (zie afbeelding) komen uit dat contact en verwoorden waaraan goed onderwijs moet voldoen.

      

Samenwerking
Uit de conferentie in Londen neemt hij meer kennis mee over samenwerking in de school. “Die is pas goed, als leraren én gezamenlijk besluiten nemen én tevreden zijn met het besluit.” Na deze ontmoetingen laat hij op de teamvergadering filmpjes als de Fun Factory zien en stelt veel vragen: ‘Wat zou jij als leraar op het Kristal hiermee kunnen doen? Wat heb je gezien?’
Als vanzelf bedenkt een leraar of het hele team antwoorden, waarmee de kinderen zichzelf verder kunnen ontwikkelen. Hij vindt het belangrijk dat leraren letterlijk en figuurlijk over de grenzen heen kijken en creativiteit in hun denken en handelen creëren.
Voor Dekker is de professionele cultuur binnen het team een voorwaarde om met elkaar aan het werk te kunnen. Het Kristal kenmerkt zich door een open sfeer en cultuur: “Je moet elkaar kunnen aanspreken op de dingen die goed gaan en op wat niet goed gaat, zodat iedereen alert blijft en zichzelf wil ontwikkelen,” zegt hij. “Daardoor durf je naar elkaar iets te erkennen. Kijk en luister meer naar leerlingen collega’s in plaats van te oordelen.”

Schwung geven aan onderwijs
Het effect zit ’m wat betreft Martin in de details. “Het gaat mij om het plezier in leren; schwung geven aan onderwijs. Twee teamleden zijn mee geweest naar Londen en volgden diverse workshops. Zijn vertellen erover in het team en daarmee wordt het project ook steeds meer eigendom van het team. Leiderschap, en niet management, is bepalend voor schoolontwikkeling,” is Dekkers overtuiging. Ook de ouderbetrokkenheid is hoog, kent een open sfeer en een goede samenwerking. “De ouders voelen dat het hier wel goed zit. Ik bekijk de school met de ogen van de leerling en de ouders,” zegt hij.

De ambitie van de directeur van het Kristal is allereerst dat de kinderen beter en met meer plezier leren en ouders onvoorwaardelijk partners daarin zijn. Ten tweede dat leraren zichzelf niet als werkslaven zien, maar overzicht hebben en volop de ruimte nemen om met leerlingen veel meer mogelijk te maken door de inzet van moderne middelen.
‘ICT helpt zeker om leraren te ontlasten’.

* Dit artikel is eerder gepubliceerd op de website www.hetkind.org. Leraren, schoolleiders en onderwijsbetrokkenen leveren zelf de verhalen dagelijks aan. Op die manier zijn er meer dan 1400 artikelen verzameld ter inspiratie, legitimatie en verbinding voor goed onderwijs. Doe mee en schrijf naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. en/of volg hetkind via Facebook, Twitter en LinkedIn

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

laatste uitgave