21 century skills

ICT - 21 century skills

Digitaal intelligent

Digitaal intelligent

Het boek ‘Digitale intelligentie’ van Hans Hoornstra en Wijnand van Lieshout is gericht op het onderwijs, maar een aanrader voor iedereen. Het gaat over de benodigde skills voor de juiste beslissingen in een moderne organisatie.

Het boek is ingedeeld rond de thema’s wat je moet weten, leren en doen in een digitaal verbonden samenleving. 

 
ICT - 21 century skills

Doorbraakproject Onderwijs & ICT

ICT als middel om meer maatwerk en gepersonaliseerd leren voor leerlingen mogelijk te maken

In de vorige uitgave van Schoolfacilities voorspelde voorzitter van de VO-raad, Paul Rosenmöller, dat leerlingen in 2017 gepersonaliseerd onderwijs zullen krijgen. Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT moet daarvoor de kennis en de mogelijkheden bieden. Er zal een intensieve samenwerking tussen schoolbesturen, docenten en leveranciers van kennis en apparatuur nodig zijn, om deze ambitie te realiseren. Van belang is om de route er naar toe uit te stippelen.

ICT - 21 century skills

Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad: “In 2017 moet met ict gepersonaliseerd onderwijs mogelijk zijn”

“Ons onderwijs is goed, maar niet eigentijds genoeg. We laten nog teveel talenten liggen.” Dat zei de voorzitter van de VO-raad Paul Rosenmöller als keynote-spreker tijdens Dé Onderwijsdagen in Rotterdam, waar de toepassing van ict in het leerproces centraal stond. Larry Johnson, oprichter van het Horizonproject, sloot daarbij aan. “Blijven discussiëren mag en moet, maar om digitalisering kun je niet langer heen. The future is already here”.

ICT - 21 century skills

De toekomst van onderwijs is dichterbij dan je denkt

Innovatie en technologie, gaan in het onderwijs uitstekend samen. Door middel van technologische ontwikkelingen kunnen innovatieve producten en diensten worden ontwikkeld. Leerlingen zijn steeds vaker de regisseur van hun eigen leerproces. Doordat ze vanaf een tablet toegang hebben tot de te behandelen lesstof, kunnen ze zelf bepalen wanneer en waar ze aan de slag gaan met de lesstof. En door middel van intelligente videoconferencingsystemen wordt samenwerken tussen leerlingen en docenten eenvoudiger gemaakt. Dit maakt het onderwijs niet alleen flexibeler, maar ook persoonlijker en boeiender.  

ICT - 21 century skills

Live-streaming videolessen oplossing voor Krimpscholen?

Krimp in de leerlingenaantallen is inmiddels binnen een aantal regio’s in Nederland een bekend verschijnsel. Natuurlijk is de krimp binnen de ene regio sterker voelbaar dan binnen de andere, maar de verwachting is dat de komende tien jaar het leerlingenaantal in Groningen en Limburg het sterkst zal afnemen (resp. – 14% en -16%). Daarnaast zullen ook in Friesland, Zeeland en delen van Gelderland de leerlingenaantallen gaan dalen. Na 2020 zullen vrijwel alle vo-scholen – met uitzondering van Delft en omgeving en Flevoland - met een (sterk) krimpende populatie te maken krijgen.

ICT - 21 century skills

Maarten Thissen, docent Haagse Hogeschool: “De inzet van technologische hulpmiddelen moet geen doel op zich zijn”

Er hebben niet eerder zo veel veranderingen in het onderwijs plaats gevonden als tijdens de afgelopen jaren; de rol van de leraar is veranderd van de persoon die voor de klas staat en zijn kennis overbrengt, naar een coach die leerlingen begeleidt om in hun eigen tempo te leren op de manier die het beste bij de individuele leerling past. Ook de manier van het overbrengen van de lesstof is niet meer te vergelijken met de situatie zoals die vroeger was. Waar jaren geleden voornamelijk boeken en een schoolbord werden gebruikt om kennis over te dragen, zijn er tegenwoordig zo veel meer middelen beschikbaar om leerlingen te laten leren.

ICT - 21 century skills

Peter Küppers, conrector Rietveld Lyceum, Doetinchem: “Over zes jaar werken al onze leerlingen met digitaal lesmateriaal”

Peter Küppers, conrector en belast met de digitalisering van het onderwijs op het Rietveld Lyceum is zeer gedecideerd als het over de implementatie van de iPads in een leeromgeving gaat. Direct bij het nieuwe schooljaar hebben alle eerstejaars leerlingen een tablet overhandigd gekregen. Volgend schooljaar wordt dit voortgezet zodat over zes jaar alle leerlingen op het Rietveld Lyceum met digitaal lesmateriaal werken. “We willen de leerlingen goed voorbereiden op de maatschappij en de voortschrijdende digitalisering”, is de achterliggende gedachte.

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave