Yvonne Vaes: “Als brede school hebben we nu een veel mooier en functioneler gebouw”

E-mailadres Afdrukken

Brede School Markeent in Weert is een schoolvoorbeeld van de toegevoegde waarde die door samenwerking kan worden bereikt. Twee basisscholen, buitenschoolse opvang, kinderopvang, een peuterspeelzaal en een welzijnsvoorziening maken gebruik van het gebouw, dat helemaal op de wensen van die samenwerkende partijen is afgestemd. Yvonne Vaes, directeur van basisschool Het Dal, coördineert in de praktijk als grootste gebruiker van het gebouw alle activiteiten in Markeent. Zij is zich bewust van de meerwaarde van die samenwerking. “Wij willen als brede school gastvrij zijn, transparant, veilig en gezellig, een spil zijn in de wijk. Mensen die hier binnenkomen ervaren het gebouw als open, vrolijk en warm, dus dat is gelukt. Om dat voor elkaar te krijgen moet je als gezamenlijke gebruikers al voordat het gebouw ontworpen wordt een idee hebben over hoe je samen wilt werken en bereid zijn daar moeite voor te doen.”

Brede School Markeent is risicodragend gebouwd door woningcorporatie Wonen Limburg en werd eind februari 2012 in gebruik genomen. Op de eerste twee verdiepingen van het multifunctionele gebouw is de brede school met de gymzaal gehuisvest. De bovenste verdieping bestaat uit elf appartementen. De gemeente Weert huurt de klaslokalen, de welzijnsruimte en de gymzaal en hoefde in deze economische lastige tijden niet te investeren. Wonen Limburg verhuurt de appartementen en de ruimte voor de kinderopvang.

Keent kies kwaliteit

Vele jaren geleden is de gemeente Weert begonnen met het stimuleren van samenwerking tussen allerlei organisaties. Het idee was dat rekening met elkaar houden een betere samenleving zou opleveren en dat faciliteiten doelmatiger konden worden gebruikt. Die visie heeft meegespeeld bij de totstandkoming van een nieuw gebouw voor basisschool Het Dal. “Wij zaten in een oud gebouw en budget voor nieuwbouw was er eigenlijk niet. Maar wij hoefden niet zonodig een klassiek schoolgebouw voor onszelf. Wij wilden graag in de vorm van een brede school meer voorzieningen bieden en op die manier een spil in de wijk worden. Dus we waren op zoek naar partners.”

Yvonne Vaes, directeur basischool Het Dal, samen met leerlingen in het kookcafé in de centrale hal van Brede School Markeent.

Gestimuleerd door de gemeente werd een samenwerking aangegaan met de openbare basisschool Graswinkel. Dat leidde uiteindelijk tot een bestuurlijke fusie van het openbaar onderwijs en de Stichting Katholiek Onderwijs Weert Zuid. De scholen hielden wel hun katholieke en openbare identiteit, maar vallen onder één bestuur. Ook de samenwerking met andere organisaties werd door de gemeente gestimuleerd, onder andere door middel van het project 'Keent kiest kwaliteit'. Dat is een project van de gemeente, Wonen Limburg, het onderwijs en een aantal topsporters, waarvoor Weert in 2011 de prestigieuze Hein Roethofprijs heeft ontvangen. “De veiligheid en de leefbaarheid in de wijk werden verbeterd door middel van sport- en culturele activiteiten. Wij hebben daaraan in ons oude schoolgebouw meegewerkt met wijkverbeteringsprojecten, straatschoonmaakdagen, en door ruimte te bieden aan sportclinics.”

Samen vanaf de start

Uit de samenwerking die in de wijk was ontstaan tussen wijkvereniging, de beide basisscholen, Wonen Limburg en de gemeente ontstond het idee om een multifunctionele accommodatie te ontwikkelen, waarin allerlei activiteiten plaats konden hebben die de leefbaarheid in de wijk structureel zouden verbeteren. Allerlei welzijnsinstellingen zouden worden ondergebracht in zo'n multifunctionele accommodatie, met de school als verbindend element. Alle betrokkenen zagen de toegevoegde waarde van zo'n brede school. De gemeente kon op die manier bovendien een goede huisvesting voor basisschool Het Dal en een dislocatie van OBS Graswinkel realiseren. Nadat het project goed werd doorgerekend en doorgesproken met de gemeente was iedereen het erover eens dat Wonen Limburg zou financieren, bouwen en beheren.

Er is vooral naar het gebouw vanuit functionaliteit gekeken, dus hoe de ruimtes zo handig mogelijk konden worden ingedeeld. Daarom is er nu een grote gemeenschappelijke ruimte, een kinderkookcafé, atelier, speelzaal, ontmoetingsruimtes. Die faciliteiten waren als aparte school niet te realiseren geweest.

“Het is heel prettig dat we met alle betrokkenen vanaf het allereerste moment samen zijn opgetrokken. Bij de keuze van de architect, het samen praten over wat voor soort gebouw het moest worden.

De kennis en ervaring van Wonen Limburg is daarbij heel belangrijk geweest. Zij keken vooral naar het gebouw vanuit functionaliteit, dus hoe de ruimtes zo handig mogelijk konden worden ingedeeld. Daarop is niet beknibbeld. Daarom hebben we nu een grote gemeenschappelijke ruimte, een kinderkookcafé, atelier, speelzaal, ontmoetingsruimtes. Die faciliteiten hadden we als aparte school nooit kunnen realiseren.”

Natuurlijk zijn er in de loop van het proces wel conflicten geweest. Toch heeft dat er nooit toe geleid dat het project gevaar liep. Vanuit de motivatie 'we gaan er samen iets van maken' werd telkens een oplossing gevonden. “Het is heel belangrijk dat je probeert in elkaars schoenen te gaan staan. Ík kon me heel goed bepaalde dilemma's van de gemeente voorstellen, de gemeente had oog voor de problemen van de scholen en voor de woningbouwcorporatie gold precies hetzelfde. Zolang je dat maar in het achterhoofd houdt kom je er samen wel uit.”

Faciliteiten delen

Nu Markeent klaar is voldoet het gebouw aan alle verwachtingen. In het gebouw is alle aan onderwijs gerelateerde zorg in de wijk gehuisvest: inburgeringscursussen voor allochtone ouders, ontmoetingsbijeenkomsten, gesprekken over opvoeding, sport na school, etc.. In de praktijk is Yvonne Vaes het aanspreekpunt voor alle activiteiten die in het gebouw worden georganiseerd. Over het gezamenlijk gebruik van de ruimtes zijn goede afspraken gemaakt. “Er zijn best veel ruimtes die we samen gebruiken, bijvoorbeeld de aula, de speelzaal, het sanitair, het atelier en het kinderkookcafé. Als je goede afspraken maakt over hoe die ruimtes worden achtergelaten is dat geen enkel probleem.”

Bijzonder is dat ook alle kantoor- en ontmoetingsruimtes worden gedeeld door de Kinderopvang Humanitas, basisschool De Graswinkel en basisschool Het Dal. “Dat is eigenlijk een natuurlijk proces. Als mijn collega van De Graswinkel er niet is en er komt telefoon voor hem, neem ik voor hem waar. Omgekeerd gebeurt dat ook. Wij zijn ons er allemaal van bewust dat we deze ruimtes alleen maar tot onze beschikking hebben omdat we samen willen werken. Daar moet je dan ook naar handelen.”

Corporatie doet onderhoud

Bijna al het onderhoud aan Markeent wordt door Wonen Limburg gedaan. De gebruikers hebben met de woningcorporatie een onderhoudscontract afgesloten. Daardoor is de corporatie verantwoordelijk voor het grootonderhoud, het schilderwerk binnen en buiten, het tijdig vervangen van de vloerbedekking, onderhoud aan zonwering en lamellen, vervangen van het speelzand in de zandbakken, etc.. Ook de schoonmaak en de alarmopvolging zijn uitbesteed aan Wonen Limburg.
Yvonne Vaes vindt het fijn dat ze niet meer verantwoordelijk is voor het onderhoud aan het gebouw. “Dat is eerst even wennen, maar wel heel prettig. Als er iets is kunnen we de onderhouds- en servicedienst van Wonen Limburg bellen. Die komt langs, lost kleine dingen zelf op of zorgt ervoor dat er specialisten bij komen. We hebben regelmatig gebruikersoverleg waar alles wordt besproken. Het gebouw is natuurlijk pas een paar maanden in gebruik, maar ik kan nu al concluderen dat de dienstverlening er beslist niet onder te lijden heeft. En het bespaart mij enorm veel tijd.”

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

December uitgave

Partners