Onderzoek Penta Rho: “Kinderopvang in eigen beheer bevordert doorlopende leerlijn en verbetert de concurrentiepositie”

E-mailadres Afdrukken

Onlangs heeft Penta Rho onderzoek gedaan naar kinderopvang door scholen. Iedere school doet dat op zijn eigen manier. De resultaten zijn informatief voor zowel startende scholen als ondernemers in de kinderopvang. Een aantal schoolbesturen die kinderopvang in eigen beheer organiseert is verenigd in een landelijke 'Kopgroep Kinderopvang in eigen beheer'. Penta Rho onderzocht de beweegredenen, knelpunten en gekozen oplossingen van deze scholen.

Het in 'eigen beheer' organiseren van kinderopvang door scholen, biedt kansen voor het creëren van een doorlopende leerlijn. De meeste onderzochte schoolbesturen kiezen ervoor om zich te richten op kinderen van 2-12 jaar. Dit past in de landelijke ontwikkeling van het opstarten van een 0-groep. Daarnaast zijn er enkele schoolbesturen die zich ook op kinderdagopvang van 0-4 jaar richten.

Inhoud en kwaliteit

De schoolbesturen noemen inhoud en kwaliteit als belangrijke redenen om kinderopvang in eigen beheer te organiseren. De ondervraagde schoolbesturen zijn er ook van overtuigd dat het hun concurrentiepositie verbetert.

Schoolbesturen merken dat zij met het bekende makelaarsmodel onvoldoende grip hebben op de kwaliteit van kinderdagopvang. Schoolbesturen willen invloed op aansluiting op het pedagogisch concept, op de denominatie, op de kwaliteit en op het voorkomen van wachtlijsten. Daarnaast kunnen de eventuele opbrengsten uit kinderopvang in onderwijs geïnvesteerd worden.

Financiële en juridische haalbaarheid

Voordat een schoolbestuur over gaat tot het opzetten van een eigen kinderopvangorganisatie is het van belang om de haalbaarheid te toetsen, zowel op financieel als juridisch gebied.

De meeste schoolbesturen financieren de eerste investering van de kinderopvang door het inzetten van private middelen van de onderwijsorganisatie. Een enkel schoolbestuur trekt hiervoor een externe financier aan. Andere schoolbesturen hebben de eerste investering gefinancierd vanuit een gemeentelijke subsidie.

Bij het opzetten van de kinderopvangorganisatie kunnen schoolbesturen kiezen voor drie juridische structuren. Een minderheid van de schoolbesturen kiest ervoor de kinderopvang te organiseren vanuit de eigen onderwijsstichting. Wanneer hiervoor gekozen wordt is een belangrijk aandachtspunt dat de financiële stromen tussen onderwijs en kinderopvang duidelijk gescheiden zijn. De meeste schoolbesturen richten vanuit de onderwijsstichting een nieuwe stichting op. Er is in deze dan geen winstoogmerk. Eventuele winst uit de kinderopvang wordt bijvoorbeeld gebruikt om verlieslijdende locaties financieel aan te vullen. Een enkel schoolbestuur heeft ervoor gekozen om een BV op te richten om zo de winst uit de kinderopvang terug te kunnen laten vloeien naar het onderwijs. Alle schoolbesturen benadrukken dat financieel verlies van de kinderopvangorganisatie geen gevolgen voor het onderwijs heeft.

Opzet organisatie

In alle gevallen is het bestuur van de kinderopvangorganisatie gelijk aan het bestuur van de onderwijsstichting. Vervolgens kiezen de schoolbesturen verschillende modellen voor aansturing op management en locatieniveau.

De meeste schoolbesturen trekken een medewerker aan die op managementniveau verantwoordelijk is voor de kinderopvang. Een andere keuze is het management door een bestaande kinderopvangorganisatie uit te laten voeren middels een onderaannemersconstructie. De meeste schoolbesturen kiezen ervoor om het personeel in eigen dienst te nemen, met uitzondering van een enkel schoolbestuur dat met een onderaannemer werkt. Alle schoolbesturen willen graag werken met combinatiefuncties: de werknemers in de kinderopvang krijgen meer contracturen en de kwaliteit van het onderwijs wordt verbeterd.

Huisvesting

De meeste schoolbesturen hebben beschikking over leegstaande lokalen die exclusief voor kinderopvang gebruikt kunnen worden. Schoolbesturen dienen hiervoor kale huur af te dragen aan de gemeente. Echter, het geluid wordt ook gehoord dat deze huurbedragen te hoog zijn wanneer een schoolbestuur besluit om kinderopvang in eigen beheer te organiseren zonder winstoogmerk.

Schoolbesturen kunnen er ook voor kiezen om geheel integraal gebruik te maken van het schoolgebouw: de kinderopvang heeft geen eigen ruimtes en alles vindt plaats in medegebruik. De afnemende leerlingenaantallen en het ontstaan van leegstand in scholen biedt kansen voor het huisvesten van kinderopvang. Het is van belang om in een vroeg stadium met de gemeente af te stemmen over de huisvestingssituatie nu en in de toekomst.

Maatwerk

Uit het onderzoek komt naar voren dat het opzetten van een eigen kinderopvangorganisatie maatwerk is. De ondervraagde schoolbesturen zijn pioniers op dit gebied. En hoewel zij voor de meeste knelpunten inmiddels oplossingen hebben gevonden, merken zij op dat aanpassingen in de wet- en regelgeving zeer wenselijk zijn. Maar ook zonder deze aanpassingen zijn de ondervraagde schoolbesturen tevreden over de gekozen koers en raden zij andere schoolbesturen aan hun voorbeeld te volgen.

Meer informatie is verkrijgbaar bij Karin Soldaat ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ) en via www.pentaho.nl.

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

December uitgave

Partners