wijkfunctie

Huisvesting - wijkfunctie

Jantine Kriens, VNG: “Eigenaarschap maatschappelijke voorzieningen teruggeven aan de burger”

Jantine Kriens, VNG: “Eigenaarschap maatschappelijke voorzieningen teruggeven aan de burger”

Door de decentralisaties op het gebied van werk, zorg en jeugd naar gemeenten krijgen burgers weer meer invloed op het wonen, de zorg en de kindvoorzieningen in hun buurt. Dat zegt Jantine Kriens, voorzitter van de directieraad van de VNG. “Met landelijke wetgeving is jarenlang geprobeerd alle diversiteit in de samenleving in regelgeving te vatten. Dat kan niet, het draait compleet dol. Dat proberen we nu terug te brengen naar de burger.” Zij beschouwt de decentralisaties als een kantelpunt in heel veel maatschappelijke ontwikkelingen. Bouwstenen sprak met haar.

 
Huisvesting - wijkfunctie

Hans Migchielsen: “Doordecentralisatie verbetert de kwaliteit van onderwijshuisvesting in Den Bosch niet”

“Ik herken mij niet in de kritiek van de koepels dat wij als gemeenten het geld bedoeld voor onderwijshuisvesting aan andere openbare werken besteden. Dankzij een goede integrale gemeentelijke visie op onderwijs, een uitstekende samenwerking met de schoolbesturen en door de regie te houden, kan Den Bosch trots zijn op zijn onderwijshuisvesting. Ik ben niet alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gebouwen, maar als onderwijskundige en onderwijspsycholoog waak ik ook over het belang van onze burgers. Om onze onderwijsambities waar te maken geven wij meer geld uit aan huisvesting dan door het Gemeentefonds is geoormerkt”. Dat zegt Hans Migchielsen, hoofd afdeling Jeugd & Onderwijs van de gemeente Den Bosch.

Huisvesting - wijkfunctie

Yvonne Vaes: “Als brede school hebben we nu een veel mooier en functioneler gebouw”

Brede School Markeent in Weert is een schoolvoorbeeld van de toegevoegde waarde die door samenwerking kan worden bereikt. Twee basisscholen, buitenschoolse opvang, kinderopvang, een peuterspeelzaal en een welzijnsvoorziening maken gebruik van het gebouw, dat helemaal op de wensen van die samenwerkende partijen is afgestemd. Yvonne Vaes, directeur van basisschool Het Dal, coördineert in de praktijk als grootste gebruiker van het gebouw alle activiteiten in Markeent. Zij is zich bewust van de meerwaarde van die samenwerking. “Wij willen als brede school gastvrij zijn, transparant, veilig en gezellig, een spil zijn in de wijk. Mensen die hier binnenkomen ervaren het gebouw als open, vrolijk en warm, dus dat is gelukt. Om dat voor elkaar te krijgen moet je als gezamenlijke gebruikers al voordat het gebouw ontworpen wordt een idee hebben over hoe je samen wilt werken en bereid zijn daar moeite voor te doen.”

Huisvesting - wijkfunctie

Frans Schreurs, gemeente Weert: “Iedereen vaart wel bij duurzame samenwerking bij de realisatie van brede school Markeent”

Woningcorporatie Wonen Limburg is risicodragend bezig met de bouw van brede school Markeent. Het multifunctionele gebouw biedt ruimte aan twee scholen, een gymzaal, kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk, welzijnsruimte en elf appartementen. De gemeente en de scholen zijn blij met de betrokkenheid van de woningcorporatie. Projectleider Frans Schreurs (foto links naast Mikel Segers, Wonen Limburg): “We krijgen een prachtig nieuw multifunctioneel gebouw, waarin wij straks klaslokalen, de welzijnsruimte en de gymzaal huren. Dus we hoeven in deze economisch moeilijke tijd als gemeente zelf niet te investeren. Voor de scholen is deze oplossing ook ideaal, omdat Wonen Limburg hen ontzorgt door straks het beheer van het gebouw voor zijn rekening te nemen.”

Huisvesting - wijkfunctie

Sjaak Scholten, Archipel: “De Sterrenschool is het beste antwoord op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen”

Steeds meer mensen worden enthousiast over het concept van de Sterrenschool: maatwerkarrangementen voor kinderen van nul tot twaalf jaar, bij één organisatie, in één gebouw zonder onderscheid tussen opvang en onderwijs. Met dagelijks vaste schooltijden en naar eigen inzicht in te plannen vakanties krijgen ouders en kinderen meer rust en vrijheid. Faciliteiten als maaltijdvoorziening en fitness bieden de mogelijkheid om iets te doen aan de conditie van de jeugd.

Huisvesting - wijkfunctie

Onderzoek Penta Rho: “Kinderopvang in eigen beheer bevordert doorlopende leerlijn en verbetert de concurrentiepositie”

Onlangs heeft Penta Rho onderzoek gedaan naar kinderopvang door scholen. Iedere school doet dat op zijn eigen manier. De resultaten zijn informatief voor zowel startende scholen als ondernemers in de kinderopvang. Een aantal schoolbesturen die kinderopvang in eigen beheer organiseert is verenigd in een landelijke 'Kopgroep Kinderopvang in eigen beheer'. Penta Rho onderzocht de beweegredenen, knelpunten en gekozen oplossingen van deze scholen.

Huisvesting - wijkfunctie

Sara van Duijn: "De multifunctionele accommodatie, placebo of medicijn?"

Ieder dorp en wijk wil er wel één, een multifunctionele accommodatie. Zonder MFA heb je als dorp geen naam meer, en hoor je er als wijk niet meer bij. Dorpsbewoners organiseren zich om net als in het nabijgelegen dorp zo’n mooie accommodatie te krijgen waarin kinderopvang, dorpshuis en bibliotheek een plek krijgen. Ook voor veel wethouders is de multifunctionele accommodatie een graag geziene gast. Het gebouw wordt genoemd in het onderwijshuisvestingsplan, in de wijkeconomische visie en in het WMO uitvoeringsprogramma. Om vorm te geven aan de verlengde schooldag, om de wijkwinkel een plek te geven en als ontmoetingsplek voor de ouderen uit de buurt. De MFA als medicijn voor alle leefbaarheidsproblemen. Maar, is het een placebo of werkt het medicijn ook echt zo goed?

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave