wijkfunctie

Huisvesting - wijkfunctie

Jantine Kriens, VNG: “Eigenaarschap maatschappelijke voorzieningen teruggeven aan de burger”

Jantine Kriens, VNG: “Eigenaarschap maatschappelijke voorzieningen teruggeven aan de burger”

Door de decentralisaties op het gebied van werk, zorg en jeugd naar gemeenten krijgen burgers weer meer invloed op het wonen, de zorg en de kindvoorzieningen in hun buurt. Dat zegt Jantine Kriens, voorzitter van de directieraad van de VNG. “Met landelijke wetgeving is jarenlang geprobeerd alle diversiteit in de samenleving in regelgeving te vatten. Dat kan niet, het draait compleet dol. Dat proberen we nu terug te brengen naar de burger.” Zij beschouwt de decentralisaties als een kantelpunt in heel veel maatschappelijke ontwikkelingen. Bouwstenen sprak met haar.

 
Huisvesting - wijkfunctie

Hans Migchielsen: “Doordecentralisatie verbetert de kwaliteit van onderwijshuisvesting in Den Bosch niet”

Hans Migchielsen: “Doordecentralisatie verbetert de kwaliteit van onderwijshuisvesting in Den Bosch niet”

“Ik herken mij niet in de kritiek van de koepels dat wij als gemeenten het geld bedoeld voor onderwijshuisvesting aan andere openbare werken besteden. Dankzij een goede integrale gemeentelijke visie op onderwijs, een uitstekende samenwerking me...

Huisvesting - wijkfunctie

Yvonne Vaes: “Als brede school hebben we nu een veel mooier en functioneler gebouw”

Yvonne Vaes: “Als brede school hebben we nu een veel mooier en functioneler gebouw”

Brede School Markeent in Weert is een schoolvoorbeeld van de toegevoegde waarde die door samenwerking kan worden bereikt. Twee basisscholen, buitenschoolse opvang, kinderopvang, een peuterspeelzaal en een welzijnsvoorziening maken gebruik van het geb...

Huisvesting - wijkfunctie

Frans Schreurs, gemeente Weert: “Iedereen vaart wel bij duurzame samenwerking bij de realisatie van brede school Markeent”

Frans Schreurs, gemeente Weert: “Iedereen vaart wel bij duurzame samenwerking bij de realisatie van brede school Markeent”

Woningcorporatie Wonen Limburg is risicodragend bezig met de bouw van brede school Markeent. Het multifunctionele gebouw biedt ruimte aan twee scholen, een gymzaal, kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk, welzijnsruimte en elf appar...

Huisvesting - wijkfunctie

Sjaak Scholten, Archipel: “De Sterrenschool is het beste antwoord op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen”

Sjaak Scholten, Archipel: “De Sterrenschool is het beste antwoord op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen”

Steeds meer mensen worden enthousiast over het concept van de Sterrenschool: maatwerkarrangementen voor kinderen van nul tot twaalf jaar, bij één organisatie, in één gebouw zonder onderscheid tussen opvang en onderwijs. Me...

Huisvesting - wijkfunctie

Onderzoek Penta Rho: “Kinderopvang in eigen beheer bevordert doorlopende leerlijn en verbetert de concurrentiepositie”

Onlangs heeft Penta Rho onderzoek gedaan naar kinderopvang door scholen. Iedere school doet dat op zijn eigen manier. De resultaten zijn informatief voor zowel startende scholen als ondernemers in de kinderopvang. Een aantal schoolbesturen die kinder...

Huisvesting - wijkfunctie

Sara van Duijn: "De multifunctionele accommodatie, placebo of medicijn?"

Sara van Duijn:

Ieder dorp en wijk wil er wel één, een multifunctionele accommodatie. Zonder MFA heb je als dorp geen naam meer, en hoor je er als wijk niet meer bij. Dorpsbewoners organiseren zich om net als in het nabijgelegen dorp zo’n mooie a...

Trefwoorden

december uitgave

Partners