Portakabin levert technasiumlokaal voor ChristelijkeScholengemeenschap Het Streek, op tijd en binnen budget

E-mailadres Afdrukken

Aan de Bovenbuurtweg 1 te Ede is één van de in totaal vier locaties van Christelijke Scholengemeenschap Het Streek gevestigd. Bijzonder van deze locatie is het feit dat hier onder andere een technasium is gehuisvest. Het Streek is één van een landelijke groep scholen die een technasium heeft. “Ongeveer vier jaar geleden is Het Streek begonnen met deze nieuwe leervorm, die qua niveau gelijk is aan het reguliere gymnasium, echter dan zeer specifiek voor bètaleerlingen,” licht de heer Bennis, Facilitair Manager bij CSG Het Streek, toe.

“Onze school heeft convenanten met bedrijven en universiteiten en deze komen met verzoeken die worden vertaald in projecten voor onze leerlingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderzoeken ten behoeve van de scheepvaart: wanneer zinkt een nieuw te bouwen schip, hoe hard kan de windkracht zijn voordat het schip bezwijkt, waar moeten schotten in het schip worden gebouwd om in geval van een lek het schip drijvende te houden. Onze leerlingen bouwen een schip in het klein op schaal na en plaatsen dit in een watertank waarin golven en windkracht worden nagebootst. Er worden berekeningen gemaakt, conclusies getrokken en tenslotte moet hiervan een Powerpoint-presentatie aan de opdrachtgever worden gegeven. Een ander voorbeeld is het verzoek een rolstoel te voorzien van een praktisch dienblad, dat eenvoudig in- en uit te klappen is. Kortom: het is zeer divers. Onze leerlingen werken aan deze opdrachten in een speciaal daarvoor ingericht lokaal: één grote open ruimte met verschillende hoeken, waarin zowel theorie- als praktijkonderricht wordt gegeven. Eind dit jaar of begin volgend jaar zal onze locatie verbouwd worden en zal dit lokaal gerealiseerd worden in het hoofdgebouw. Tot die tijd moest er een tijdelijke oplossing komen.”

Tijdelijke technasiumruimte

"Bij diverse bedrijven heb ik navraag gedaan naar mogelijkheden en prijzen, maar uiteindelijk heb ik toch opnieuw voor Portakabin gekozen. Ik kende Portakabin al vanuit het verleden en had goede ervaringen met dit bedrijf. 'Zeg wat je doet en doe wat je zegt' is op Portakabin van toepassing en dat vind ik prettig werken. "De inrichting van een technasiumlokaal - een speciale werkplaats voor Onderzoek en Ontwerpen - moet voldoen aan de hiervoor gestelde voorschriften en eisen."

Portakabin heeft de locatie bezocht en bekeken of dit realiseerbaar was. De oplossing bleek een uit vijf units bestaand Ultima gebouw van het type UN 122. Deze units vormen samen één grote ruimte, waarin diverse hoeken zijn ingericht: een ‘schroothoek’, een natte hoek, een droge hoek, een brainstormgedeelte, een hoek met pc’s, enzovoorts. In al deze hoeken wordt tegelijkertijd gewerkt door de circa 35 leerlingen per klas. Dit stelt hoge eisen aan de akoestiek.

"Portakabin dacht hierin met ons mee en door het plaatsen van speciale isolatieplaten aan het plafond is het geluid enorm gedempt. Ook de wanden zijn gebruikt voor het ophangen van spullen en materialen waardoor het geluid in goede banen wordt geleid. Het gebouw voldoet aan alle vereisten die de stichting Technasium ons stelt en bevalt zeer goed. Over de service van Portakabin heb ik niets dan lof te melden. Het voorbereidende werk voor het plaatsen van de units hebben wij door een eigen aannemer laten verzorgen, waarna Portakabin het plaatsen van de units voor haar rekening heeft genomen. Alles is prima verlopen; het gebouw werd op tijd geleverd. Onze technasiumleerlingen kunnen nu probleemloos de periode tot de realisatie van de verbouwing overbruggen!”


“Ik kende Portakabin vanuit het verleden en heb altijd op prettige wijze samengewerkt met dit bedrijf. ‘Zeg wat je doet en doe wat je zegt’ is een uitspraak die op Portakabin van toepassing is. Dat was voor mij een zeer belangrijke reden om opnieuw voor Portakabin te kiezen.”

De heer T. Bennis, Facilitair Manager


Terug naar de bedrijfspresentatie van Portakabin

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

mei uitgave

Partners