Tijdelijke huisvesting

Huisvesting - Tijdelijke huisvesting

International School of Amsterdam: Uitstraling, kwaliteit en een stipte levering

International School of Amsterdam: Uitstraling, kwaliteit en een stipte levering

International School of Amsterdam is een particuliere school voor expats. Daarom is de voertaal op school Engels. Ruim 1.000 leerlingen van circa 50 verschillende nationaliteiten in de leeftijd van 3 tot 18 jaar volgen er hun dagelijks onderwijs.

 
Huisvesting - Tijdelijke huisvesting

Tijdelijk extra lesruimte nodig? Portakabin levert op tijd en binnen budget - ook bij CSG De Lage Waard

Nergens is kwaliteitsaccommodatie belangrijker dan in het onderwijs. De gebouwen moeten veilig zijn, ‘gezond’ zijn en voldoen aan alle eisen die tegenwoordig aan onderwijsruimten worden gesteld. Het komt vaak voor dat er pas laat in het schooljaar bekend wordt hoeveel leerlingen er het komend schooljaar zullen zijn. In dat geval is er snel extra ruimte nodig, want vóór het nieuwe schooljaar moet alles startklaar zijn!

Huisvesting - Tijdelijke huisvesting

Basisschool Het Veer krijgt er in één dag 45 vierkante meter extra ruimte bij, meteen klaar voor gebruik

Ruimteprobleem

“Momenteel hebben wij dertien groepen leerlingen en ons schoolgebouw beschikt over tien klassen. Natuurlijk zijn wij blij met dit mooie aantal leerlingen, maar het stelt ons ook voor uitdagingen. Het was voor de gemeente ondoenlijk om in een korte termijn dit ruimtegebrek op te lossen. Om het ruimteprobleem tijdelijk op te vangen, hebben wij nu klaslokalen ingericht in ruimten die in feite een andere functie hadden. Er moest dus hoe dan ook meer tijdelijke ruimte komen,” aldus Lineke Jörissen, directeur van Basisschool Het Veer in Duiven. “Met name voor leerkrachten is het erg belangrijk dat je je in de pauzes even terug kan trekken, zodat je weer ‘fris’ en vol energie een middag voor de klas kunt staan.”

Huisvesting - Tijdelijke huisvesting

Een computerlokaal voor Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal, op tijd geleverd voor de start van het schooljaar

De Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal is een school voor vmbo en en Praktijkonderwijs. De leerlingen wordt ruimte geboden om zich te oriënteren op de maatschappij, zich voor te bereiden op vakmanschap en zich persoonlijk te ontwikkelen. De heer Kuivenhoven, hoofd facilitaire zaken van Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal: “Voor een bepaalde richting bleek de aanwas van leerlingen zo groot, dat er voor het komende schooljaar een extra, tijdelijke lesruimte gecreëerd diende te worden. Vervolgens ging ik op zoek naar informatie over tijdelijke gebouwen op het internet en heb ik bij diverse leveranciers informatie en prijzen opgevraagd. Waaronder ook Portakabin.”

Huisvesting - Tijdelijke huisvesting

Door snelle levering van het Duplex gebouw door Portakabin kwam de continuïteit bij Stichting H3O niet in gevaar

De Repelaer te Dordrecht is een christelijke school voor basisonderwijs, die onderdeel uitmaakt van Stichting H3O. Stichting H3O heeft meer dan 6000 kinderen onder haar hoede. De activiteiten van de stichting zijn verdeeld over kinderopvang, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en scholen voor primair en voortgezet onderwijs.

Huisvesting - Tijdelijke huisvesting

Portakabin levert technasiumlokaal voor ChristelijkeScholengemeenschap Het Streek, op tijd en binnen budget

Aan de Bovenbuurtweg 1 te Ede is één van de in totaal vier locaties van Christelijke Scholengemeenschap Het Streek gevestigd. Bijzonder van deze locatie is het feit dat hier onder andere een technasium is gehuisvest. Het Streek is één van een landelijke groep scholen die een technasium heeft. “Ongeveer vier jaar geleden is Het Streek begonnen met deze nieuwe leervorm, die qua niveau gelijk is aan het reguliere gymnasium, echter dan zeer specifiek voor bètaleerlingen,” licht de heer Bennis, Facilitair Manager bij CSG Het Streek, toe.

Huisvesting - Tijdelijke huisvesting

IVA Driebergen: Ruime, representatieve klaslokalen zonder geluidsoverlast, zonder nagalm

IVA Driebergen is een Business School op Mbo- en Hbo-niveau met twee studierichtingen: Automotive Business Management en Nautisch Business Management. “Anders gezegd: auto’s en watersport is waar het om draait,” lacht de heer Marlet, Facilitair Medewerker bij IVA Driebergen. “Zo’n duizend studenten worden hier in eerste instantie opgeleid voor commerciële en managementgerichte functies in de automotive en de nautische sector, maar ook voor een baan in het reguliere bedrijfsleven biedt onze opleiding een uitstekende start.”

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave