Leren, sporten en ondernemen: samen onder één dak

november 2019 Redactie Huisvesting - Huisvestingsconcepten
Afdrukken

Een plek waar jong en oud elkaar de hele dag door kunnen ontmoeten. Een plek om te ondernemen en te sporten, te relaxen en te onderwijzen. Het Limburgse dorp Klimmen krijgt door een burgerinitiatief een multifunctionele voorziening waar onderwijs, peuter- en kinderopvaing, sportclubs, lokale verenigingen, partners uit het sociaal domein en (zorg)ondernemers een plek vinden: de Open Club.


Burgerinitiatief

Inwoners en lokale verenigingen van Klimmen (Gemeente Voerendaal) zagen een aantal ontwikkelingen: de voetbalclub had een nieuwe accommodatie nodig, de gymzaal was verouderd en de basisschool was toe aan een grote renovatie. Ook zagen verenigingen dat het steeds lastiger is mensen aan hun club te binden. Het bestaansrecht van de verenigingen en daarmee de leefbaarheid van Klimmen kwam onder druk te staan.
 

Daarom sloegen zij samen de handen ineen namen ze het initiatief om een nieuwe Multifunctionele Voorziening voor de Klimmense gemeenschap te realiseren. De gemeente Voerendaal heeft het initiatief omarmd en heeft unaniem ingestemd met de ontwikkeling van de Open Club. Wethouder Ruud Braun van de gemeente Voerendaal: “Het voorzieningenniveau in alle kleinere kernen staat onder druk. Dan is het fantastisch dat er vanuit de gemeenschap nieuwe initiatieven ontstaan met nieuwe verbindingen tot gevolg: onderwijs, ouderenbeleid, zorg, verenigingsleven, sport en buitenruimte in een nieuwe, eigentijdse mix. We gaan er in Klimmen vól voor en anticiperen hiermee op het in stand houden van de leefbaarheid.”


Ruimte en kennis delen 

In de Open Club werken 25 organisaties zowel inhoudelijk als ruimtelijk samen. Het gebouw, de sportvelden en de buitenruimte worden met elkaar gedeeld. Partners maken gebruik van elkaars expertise, inzet en betrokkenheid. Jongeren kunnen vanuit de arbeidsmatige dagbesteding helpen in de horeca of samen met ouderen het bijbehorende moestuintje onderhouden. Het overkoepelende thema is positieve gezondheid, waarbij niet alleen bewegen, maar ook ontmoeting, meedoen en dagelijks functioneren bepalen of iemand gezond is. Zo kan een intensievere samenwerking tussen zorgpartners niet alleen genezen, maar ook voorkomen. John Vernaus van procesbegeleider RO groep: “De gedachte achter Open Club Klimmen leeft nu al tijdens de creatieve sessies waarin we samen ruimtelijke de inhoudelijke synergie zoeken en vinden.”
 

Lezen in de bieb
Ook de basisschool, peuteropvang, kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang zijn aangehaakt. Het onderwijs krijgt een rijkere omgeving waarin activiteiten, expertise en faciliteiten gedeeld kunnen worden. Simone Gubbels, adviseur van RO groep: “De Open Club biedt letterlijk meer ruimte. Het onderwijs kan bijvoorbeeld 50% meer ruimte gebruiken dan waar zij recht op hebben. Zo kunnen zij koken in de keuken van de horecavoorziening of lezen in de bibliotheek. 

Op en rond het park komen daarnaast verbindingen met natuur en recreatie. ”De Open Club is daarmee niet alleen een plek voor onderwijs, verenigingen, sportclubs en andere organisaties, maar wordt ook toegankelijk voor individuele inwoners en recreanten. Een multifunctionele voorziening als brede ontmoetingsplek voor Klimmen, waar voor iedereen de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling en betrokkenheid wordt gecreëerd. Zo vormt Open Club Klimmen een nieuw fundament onder een toch al sterke gemeenschap.” 

_________________________________

Dit artikel wordt u aangeboden door de RO groep

www.rogroep.nl

 

Deel dit artikel op: