Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe huisvestingsplannen

oktober 2019 Redactie Huisvesting - Huisvestingsconcepten
Afdrukken

Hoewel een Integraal Huisvestingsplan (nog niet) wettelijk verplicht is, gaan steeds meer gemeenten en scholen ermee aan de slag. Het geeft inzicht in de huidige situatie en richting aan toekomstige investeringen.
 

In een Integraal Huisvestingsplan (IHP) leggen gemeente en scholen hun gedeelde visie op het scholenlandschap van de toekomst vast, en bepalen ze hoe ze met investeringen in het scholenlandschap omgaan. Dat er integrale huisvestingsplannen worden gemaakt is niet nieuw. Op de website van Bouwstenen zijn er verschillende te vinden. Maar leerlingendaling, het klimaatbeleid en andere maatschappelijke ontwikkelingen zorgen wel dat er behoefte is aan een nieuwe generatie huisvestingsplannen. Zie ook het artikel in Schoolfacilities van 30 november 2017 over Integrale huisvestingsplannen vanuit de bedoeling. Vanuit die nieuwe doelen zijn er recent nieuwe IHP’s gemaakt in onder andere Enschede, Gouda, Krimpenerwaard en Zuidplas.

 

Ouder dan 40 jaar

In Enschede is grote behoefte aan renovatie of (ver)nieuwbouw; 68% van de 80 schoolgebouwen is ouder dan 40 jaar. Daarom stelde de gemeente samen met alle partijen in het PO en (V)SO een IHP op, met daarin een investeringsplan om de gebouwen de komende 30 jaar te vernieuwen. Samen formuleerden alle betrokken partijen belangrijke uitgangspunten op het gebied van prioritering, gewenst kwaliteitsniveau in functionaliteit, duurzaamheid en gezondheid en gezamenlijke financiële verantwoordelijkheid. 
 

Waardevol instrument 

“Een IHP is een waardevol instrument”, vertelt Gerhard Jacobs, partner van HEVO en  betrokken bij de totstandkoming van het IHP in Enschede. “De ambities van schoolbesturen en gemeenten zijn doorgaans groot en er komen forse investeringen bij kijken. Een IHP vormt een ideaal startmoment om te bekijken welke investeringen er precies nodig zijn en hoe die worden bekostigd. Met een IHP weten schoolbesturen en gemeenten voor twintig jaar lang wat ze te wachten staat. Het is daarom een essentiële onderlegger voor breed gedragen afspraken. Dit is zeker belangrijk wanneer er sprake is van doordecentralisatie en schoolbesturen zelf verantwoordelijk worden voor het gebouwenbestand.”

 

Klimaatdoelen

De PO-Raad, VO-raad en de VNG adviseerden in 2018 aan het kabinet om een IHP voor scholen en gemeenten verplicht te stellen, zodat deze meer grip krijgen op de kwaliteit en de verduurzaming van schoolhuisvesting. In het klimaatakkoord zijn deze wetsvoorstellen door het kabinet overgenomen. 

 

“We zien nu dat het lastig is voor schoolbesturen en gemeenten om verschillende geldstromen voor huisvesting bij elkaar te brengen”, aldus Tanja van Nes van de PO-Raad. “Er is vaak geen gemeenschappelijk plan om met schoolhuisvesting om te gaan. Een gemiste kans, want integraal naar de opgave kijken maakt dat het geld beter besteed wordt. Zonder IHP is het voor gemeenten elk jaar spannend hoeveel aanvragen er binnen komen en voor schoolbesturen of de middelen voor de geplande nieuwbouw of renovatie wel beschikbaar zijn. Wij willen dat er afspraken worden gemaakt over kwaliteit, duurzaamheid en prioritering, voor tenminste vier jaar, met een doorkijk van zestien jaar. Je dwingt op die manier partijen tot een langere termijnvisie, over een bestuursperiode heen.”

 

Verplicht IHP

Er waren twee belangrijke redenen voor de PO-Raad om een verplicht IHP voor te stellen. Tanja: “Ten eerste komt het de kwaliteit van schoolgebouwen ten goede. De kwaliteit van veel gebouwen is op dit moment ondermaats en met de huidige vernieuwingsgraad (elke +/- 69 jaar een grote ingreep) komt de kwaliteit niet op peil. Ten tweede kan een IHP een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van schoolgebouwen. Schoolbesturen komen bij nieuwbouw nu vaak, om budgettaire redenen, uit op een gebouw dat BENG is (bijna energieneutraal gebouw), volgens het huidige bouwbesluit. Eigenlijk is dit een desinvestering omdat je in 2050 compleet energieneutraal moet zijn. Door samen met de gemeente te kijken naar langetermijndoelen kunnen echt toekomstbestendige beslissingen en afspraken over financiering worden gemaakt.”

 

De wet, waarmee een IHP voor gemeenten verplicht wordt, zal op zijn vroegst in 2022 zijn aangepast. Tanja raadt gemeenten en schoolbesturen echter aan om nu vast te beginnen met de voorbereidingen.

 

Meer informatie

Voorbeelden van diverse IHP's
Hier vind je het artikel van Schoolfacilities

 

Deel dit artikel op: