Huisvestingsconcepten

Huisvesting - Huisvestingsconcepten

Maatschappelijk Vastgoeddag 2020

Maatschappelijk Vastgoeddag 2020

Dag over onderwijshuisvesting

Op 3 december 2020 gaan scholen en gemeenten live en online met elkaar in gesprek over de bouwstenen voor toekomstig onderwijs. Aan de orde komen zaken als de verduurzaming van schoolgebouwen, integrale onderwijs huisvestingsplannen, kindcentra, de samenwerking in een multi-functionele accommodaties en corona.

 
Huisvesting - Huisvestingsconcepten

Strategische kwaliteit voor kwantiteit

In Enschede ligt een enorme opgave om de schoolgebouwen up-to-date te krijgen. Een kleine 70% is namelijk 40 jaar of ouder. Het antwoord op deze opgave staat nu beschreven in een gezamenlijk opgesteld Integraal Huisvestingsplan (IHP). Belangrijk onderdeel van dit IHP is een investeringsplan voor de komende 30 jaar. 

Huisvesting - Huisvestingsconcepten

Het IHP als kompas voor de toekomst

In Roermond is de afgelopen maanden druk gewerkt aan een Integraal Huisvestingplan (IHP). Schoolbesturen en gemeente hebben hierin hun gedeelde visie op het scholenlandschap van de toekomst vastgelegd. In het voorjaar wordt het IHP voorgelegd aan de raad. Daarna kan gewerkt gaan worden aan het optimaliseren van de scholenvoorraad. 

Huisvesting - Huisvestingsconcepten

Leren, sporten en ondernemen: samen onder één dak

Een plek waar jong en oud elkaar de hele dag door kunnen ontmoeten. Een plek om te ondernemen en te sporten, te relaxen en te onderwijzen. Het Limburgse dorp Klimmen krijgt door een burgerinitiatief een multifunctionele voorziening waar onderwijs, peuter- en kinderopvaing, sportclubs, lokale verenigingen, partners uit het sociaal domein en (zorg)ondernemers een plek vinden: de Open Club.

Huisvesting - Huisvestingsconcepten

Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe huisvestingsplannen

Hoewel een Integraal Huisvestingsplan (nog niet) wettelijk verplicht is, gaan steeds meer gemeenten en scholen ermee aan de slag. Het geeft inzicht in de huidige situatie en richting aan toekomstige investeringen.
 

Huisvesting - Huisvestingsconcepten

Variatie in scholen

Variatie in scholen

Nieuwbouw en leerpleinen zijn niet zaligmakend. Dat was één van de conclusies tijdens de eerste tourdag van Gebouwd voor de Toekomst op vrijdag 2 november 2018.

Huisvesting - Huisvestingsconcepten

Naar een nieuwe generatie Integrale Huisvestingsplannen

Louis Zijderveld, bestuurder van MijnPlein (22 scholen in Salland) droomt van een mooi schoolgebouw dat uitnodigt om te leren. Coen Peeren, medewerker Huisvesting bij de Meerkring in Amersfoort, droomt van kleine nieuwe scholen, waar ieder kind zich thuis voelt. Henk Bulten, wethouder in Doetinchem, droomt ervan dat alle kinderen in zijn krimpgemeente ook in de toekomst op een redelijke afstand een kwalitatief goede school naar keuze kunnen vinden. Zomaar een paar dromen; allemaal met het oog op de ontwikkeling van kinderen. Maar hoe realiseer je nou zo’n droom nu het systeem waarin we het onderwijs hebben gegoten piept en kraakt.

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave