Sineth Scholenbeheer ontzorgt Stichting Proceon

september 2015 Schoolfacilities Huisvesting - Beheer/Onderhoud
Afdrukken

Ontzorgen. Het woord geeft volgens Niek de Kruif, directeur van Stichting Proceon, precies aan wat Sineth doet. “We worden door Sineth letterlijk ontzorgd op het gebied van scholenbeheer. Dat geeft veel rust in de organisatie, waardoor wij ons met het onderwijskundige deel kunnen bezighouden.”

V.l.n.r.: Evert Timmers, Niek de Kruif en Maaike Overmeijer.

 

Sinds 2011 werkt Sineth Building Maintenance, kortweg Sineth, voor de protestant christelijke onderwijsstichting in het Gooi. Het bouwkundig ingenieurs- en adviesbureau houdt zich voor Proceon bezig met alles dat met scholenbeheer te maken heeft en vormt voor de stichting het aanspreekpunt voor alle scholen, gemeentes en aannemers. Alle dagelijkse meldingen, echt alles wat met gebouwbeheer te maken heeft loopt via Maaike Overmeijer van Sineth.

“De schoolgebouwen zijn natuurlijk de visitekaartjes van een onderwijsstichting, die moeten goed op orde zijn”, stelt Overmeijer. “Dat is de laatste jaren alleen maar sterker geworden nu er steeds meer een strijd om de leerling is ontstaan.” Proceon heeft het wat dat betreft volgens Overmeijer goed voor elkaar. “Proceon heeft een hele mooie mix van oude en nieuwere gebouwen. Zo heeft de stichting nog enkele Dudokscholen in beheer, fantastische oude gebouwen uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Deze scholen vragen wel meer aandacht qua onderhoud, maar geven de stichting ook een gezicht.”

Werken vanuit één budget
De transitie in 2011 van het gebouwonderhoud in eigen beheer naar uitbesteding bij Sineth vroeg om een andere kijk en een andere aanpak van alle betrokken bestuurders en directeuren. “Bij sommige directeuren was het in het begin best moeilijk binnenkomen”, vertelt Overmeijer. “Die hebben altijd alles zelf in de hand gehad en moesten nu opeens alles aanvragen. Dat was voor sommige best een schok. Wij werken met één budget, daar gaan alle scholen vanuit. Terwijl voorheen het een beetje was: wie het hardst roept, krijgt het meest.”
Een goede en belangrijke steun in de rug voor Overmeijer vormde Evert Timmers die een kleine veertig jaar voor Proceon heeft gewerkt en tot 2011 verantwoordelijk was voor het gebouwbeheer van de stichting. “Het was voor ons een geluk dat Evert er was, want hij is echt een wandelende dossierkast. Al zijn kennis van de gebouwen konden wij goed gebruiken. Dat maakte het voor ons in het begin makkelijker.”

Sineth is nu als overkoepeld orgaan verantwoordelijk voor het budget van Proceon voor scholenonderhoud. “Wij houden in de gaten dat het geld evenredig wordt verdeeld en dat het daar wordt ingezet waar het ook daadwerkelijk het hardst nodig is”, vertelt Overmeijer. “Het kost ons meestal een jaar om bij een bestuur alle directeuren mee te krijgen. Na dat eerste jaar hebben we ze eigenlijk altijd wel om; ze snappen dan onze werkwijze en weten waar ze aan toe zijn. We hebben dan de nulmetingen en meerjarenplannen gedaan en hebben goed in kaart welke gebouwen meer aandacht nodig hebben.”

Technische gegevens en wensen
De gesprekken met directeuren zijn in een transitieperiode zeer belangrijk, benadrukt Overmeijer. “We praten uitvoerig met alle directeuren. We hebben wel alle technische gegevens, maar we weten natuurlijk niet of de gebouwen voldoen aan alle wensen. Of de gebouwen goed aansluiten op de manier van lesgeven. Vandaar dat de gesprekken met directeuren van groot belang zijn voor onze kijk op de gebouwen. Van daaruit volgt dan het meerjarenplan en elk jaar maken we van het meerjarenplan een jaarplan dat geldt als werkdocument voor het groot onderhoud.”

Voor Niek de Kruif is Sineth een onmisbare schakel in het werk van Stichting Proceon. “Besturen hebben veel vakkennis nodig en dat wordt elk jaar alleen maar meer. Zeker met de doordecentralisatie vanaf 1 januari is er voor schoolbesturen weer het een en ander veranderd. De verantwoordelijkheid over de gebouwen ligt nu nog meer bij de besturen. Daar moeten we uiteraard goed en zorgvuldig mee omgaan. Ik zou mij zorgen hebben gemaakt over de gevolgen van de doordecentralisatie als ik niet een bedrijf als Sineth achter me had. Zij bewaken onze financiën voor onderhoud, waardoor we geen overschrijvingen hebben. Dat geeft rust.”

Gebouwbeheer wordt volgens De Kruif steeds meer een specialisme. “Dat is heel anders dan twintig jaar geleden. Wet- en regelgeving wijzigt veel en snel. Ik ben blij dat ik al die zaken bij Maaike neer kan leggen zodat wij ons puur op de inhoud van het onderwijs kunnen focussen. Als er op het gebied van gebouwbeheer problemen zijn, stuur ik een mailtje naar Sineth en zij lossen het op. Daar hebben we geen omkijken meer naar.”

Vertrouwen als sleutelwoord
Het sleutelwoord in de relatie tussen Proceon en Sineth is volgens De Kruif vertrouwen. “Vanaf het allereerste begin was er een klik met Sineth. Dat heeft alles te maken met de uitvoerende mensen. Er is een zeker gemak waarmee we ‘zaken doen’. Er zijn geen formaliteiten en er is geen bestuurlijke rimram nodig om zaken te doen. Dat heeft met vertrouwen te maken. Als dat vertrouwen er eenmaal is, dan kunnen zaken kort en krachtig en slagvaardig worden afgehandeld. Het menselijke aspect is daarbij van belang.” Overmeijer: “Bij Sineth werken we heel open en transparant, dat geeft vertrouwen. De lijntjes zijn kort en ontzorgen is echt ons doel.”

Evert Timmers: “Ook de relatie tussen het bestuur en alle betrokken gemeentes is heel belangrijk. Ik heb als gebouwbeheerder altijd goede ervaringen gehad met alle betrokken gemeentes en goed met gemeentebestuurders en ambtenaren kunnen overleggen. Sineth heeft dat vanaf 2011 gelukkig heel goed opgepakt. De relatie met alle betrokken partijen is nog steeds uitstekend. Vandaar dat er goed overleg met gemeentes mogelijk is. Vanuit dat overleg zijn er altijd zaken te regelen.”

Overmeijer: “Je moet betrokken blijven bij de gemeentepolitiek, ook als er geen veranderingen op de rol staan. Je moet immers goed weten wat er speelt in de gemeentes en daarbij ook transparant zijn naar de bestuurders toe. Wij zitten voor Proceon daarom bij al het overleg van de gemeente als het onderwijshuisvesting betreft en soms zelfs bij onderwijskundig overleg. Die contacten zijn heel belangrijk, ook voor onze input over de gebouwen.”

Verder kijken dan de technische staat
Elke maand is er overleg tussen Proceon en Sineth. “Dan kijken we naar de lopende zaken en wat er voor de aankomende periode op de rol staat”, vertelt Overmeijer. “We kijken daarbij verder dan de technische staat van de gebouwen. We kijken ook naar eventuele groei of krimp en naar de concurrentiepositie van een school in een dorp of wijk. Soms heeft een school net wat meer aandacht nodig, bijvoorbeeld als er krimp is in die regio. Dan kunnen we er voor kiezen om extra te investeren in het gebouw om de school te ‘pimpen’.

De Kruif: “Bij het scholenbeheer moet je verder kijken dan de status van het onderhoud. Je kunt wel een dak vervangen, maar als die school na vier jaar de deuren moet sluiten, dan is dat natuurlijk weggegooid geld. Aan de andere kant kun je soms beter extra investeren in een school die in een felle concurrentiestrijd is verwikkeld met een andere school, om zo die eigen positie te versterken. Het gaat erom dat we breder kijken om de hele organisatie goed gezond te houden. Niet alleen Sineth, maar ook Evert speelt daarin een belangrijke rol, omdat hij zoveel kennis heeft van alle scholen en wijken. Hij neemt zoveel ervaring mee uit het verleden.”

Gevecht om de leerling
De Kruif: “Het gevecht om de leerling neemt niet af de komende jaren en daar heeft de aantrekkelijkheid van de schoolgebouwen steeds meer mee te maken. Twintig jaar geleden speelde dat veel minder. Daarom is het belangrijk het scholenbeheer goed en professioneel aan te pakken met een brede blik op de hele organisatie.” Overmeijer: “Voor besturen is het heel belangrijk dat we een bouwkundig adviesbureau zijn van origine. Dat betekent dat al het tekenwerk en alle werkomschrijvingen in eigen beheer worden gedaan. Daardoor lopen zaken sneller en makkelijker. Bovendien zijn we zeer goed op de hoogte van alle materialen die momenteel in de markt voorradig zijn, zoals duurzame materialen. De tijd dat zaken één op één vervangen werden, ligt achter ons. Wij kijken verder, kijken hoe we zaken kunnen verbeteren, verduurzamen. We hebben daarbij een meer bedrijfsmatige aanpak en kijken soms net even kritischer dan de scholen zelf zouden doen.”

De Kruif: “Wij nemen eigenlijk altijd het advies over van Sineth. We hebben blind vertrouwen in ze en dat vertrouwen is tot nu toe nog nooit beschaamd.”
 


Stichting Proceon
Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi, van Hollandsche Rading tot Eemnes. Hilversum en Bussum zijn de grootste twee plaatsen waar Proceon scholen heeft. De stichting heeft zowel kleine scholen, van maximaal tachtig leerlingen tot scholen met meer dan driehonderd leerlingen. In totaal telt de stichting twintig basisscholen, bijna 300 medewerkers  en circa 3.500 leerlingen.

Sineth Scholenbeheer
Sineth Scholenbeheer is onderdeel van Sineth Building Maintenance. Sineth Scholenbeheer ondersteunt en adviseert scholen op het gebied van gebouwonderhoud. Ook bij nieuwbouw of verbouw adviseert, beheert en controleert Sineth voor schoolbesturen het hele traject. Daarbij voeren ze de gesprekken met de gemeente, vragen de vergunningen aan en adviseren de scholen waar nodig. Tevens neemt Sineth een deel van de administratie uit handen. 

Deel dit artikel op: