Rijnlands Lyceum content met Versluisgroep: “Onze gerenoveerde Bèta-afdeling is een belangrijke stap naar gepersonaliseerd onderwijs”

E-mailadres Afdrukken

Het Rijnlands Lyceum in Sassenheim heeft sinds het begin van dit schooljaar een geheel gerenoveerde Bèta-afdeling. Eén grote ruimte vormt het kloppend hart van de nieuwe afdeling en biedt goede mogelijkheden op het gebied van differentiatie, talentontwikkeling en samenwerking tussen de verschillende natuurwetenschappen. De Versluisgroep coördineerde de ingrijpende verbouwing en zorgde ervoor dat alles binnen de krappe tijdspanne en het beschikbare budget werd afgerond.

Ilse Tacken, Albert Versluis en Dick Torenvliet


In december 2013 werd de eerste aanzet gegeven tot de renovatie. De lokalen voor Bèta-onderwijs voldeden niet meer aan de eisen van deze tijd en boden te weinig ruimte voor een ‘nieuwe’ manier van lesgeven. Ilse Tacken, conrector organisatie en verantwoordelijk voor het gebouw en het gebouwonderhoud en Dick Torenvliet, conrector van de bovenbouw en als scheikundeleraar nauw betrokken bij het renovatieproject, zijn zeer te spreken over de manier waarop de renovatie door de Versluisgroep is aangepakt en het uiteindelijke resultaat.

Voorheen werd er heel klassikaal lesgegeven: een lange gang met aan weerszijden lokalen en een branddeur in het midden. Dat paste niet meer bij de visie op het Bèta-onderwijs. In overleg met alle betrokken leraren en TOA’s (Technisch Onderwijs Assistent) is gekeken hoe het natuurwetenschappelijk onderwijs anders vormgegeven kon worden. Sleutelwoorden waren: differentiatie, talentontwikkeling en kruisbestuiving. De Versluisgroep vertaalde de nieuwe onderwijsvisie naar een nieuwe inrichting van de Bèta-afdeling. Een half jaar na de eerste aanzet tot de renovatie was het project klaar en konden de leerlingen aan het begin van het nieuwe schooljaar weer in de schoolbanken aanschuiven. “De uitvoeringstijd was kort, maar de voorbereidingstijd was ook kort, dat was misschien nog wel meer een huzarenstukje”, vertelt Albert Versluis, algemeen directeur van de Versluisgroep en nauw betrokken bij het renovatieproject van het Rijnlands Lyceum.

Volledig ontzorgen
Ilse Tacken: “We hadden al veel ervaring met de Versluisgroep. Zo besteden we sinds 2012 grote projecten vanuit het meerjarenonderhoud uit aan Versluis. Doordat zij meer specifieke bouwkundige kennis hebben die voor dat soort projecten noodzakelijk is, kunnen zij eenduidig de markt bevragen en het project coördineren van aanbesteding tot en met uitvoering. Zij hebben die kennis specifiek in huis. Ze organiseren het hele proces en zetten aanbestedingen voor ons uit zodat ze de beste deals voor ons binnenhalen en tegelijkertijd houden ze een vinger aan de pols in de uitvoering. Dat scheelt ons een hoop tijd en gedoe, maar er hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. Toch is dit voor ons duidelijk de beste oplossing.”

Op grond van deze relatie vond Ilse Tacken de Versluisgroep de aangewezen partij om dit renovatietraject ter hand te nemen. “We nemen elkaar daarbij mee in onze gedachtegangen. Wij hebben het daarbij meer over het wat, zij meer over het hoe. Dat zorgt voor een prettige samenwerking, maar wij bepalen uiteindelijk zelf hoe het er uit komt te zien.”


Kloppend hart van de bèta-afdeling
Dick Torenvliet: “We wilden het natuurwetenschappelijk onderwijs anders vormgeven. Niet meer puur klassikaal onderwijs, maar meer differentiatie. We wilden de bovengemiddelde leerlingen de kans geven aan talentontwikkeling te doen. Dat betekent dat je leerlingen in de klas de kans geeft andere dingen te doen dan gewoon de les volgen. Om dat handen en voeten te geven moest er een plek komen waar leerlingen onderzoek konden doen. Zo kwam het idee om een ruimte te ontwikkelen waar zicht is op het werk van de leerlingen. Dat moest een hele grote, lichte ruimte zijn, waar leerlingen in groepjes met verschillende experimenten aan het werk kunnen. Zodoende krijg je heel gedifferentieerd onderwijs.”

“We hadden voorheen een gesloten systeem, maar we wilden graag samenwerking tussen de verschillende natuurwetenschappen. Vandaar dat we het Bèta-lab hebben ontwikkeld waar alles plaatsvindt en samenkomt. Dat biedt meer efficiency en leerlingen zien zo dat de verschillende natuurwetenschappen eigenlijk één zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het oog, dan heb je het over licht - natuurkunde - maar ook over de werking van het oog - biologie - en de stoffen in het oog - scheikunde. Eén thema, waarbij verschillende vakgebieden zijn betrokken. Door de nieuwe inrichting van de Bèta-afdeling hebben we de schotten tussen de verschillende schoolvakken weggehaald. Ook de TOA’s werken daardoor meer en beter samen.”

Het Bèta-lab op de tweede verdieping vormt nu het kloppend hart van de bèta-afdeling. Hier werken leerlingen in groepjes aan allerhande experimenten en komt alles samen. “Waar de ene groep leerlingen bezig is met een luchtbaan voor natuurkunde, werken andere leerlingen aan een titratie voor scheikunde en weer een andere groep is met de microscoop onderzoek aan het doen. Zo stimuleren we onze leerlingen om zich te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. De talenten komen zo echt bovendrijven.”

Transparante docentenkamer
Albert Versluis: “Al vrij snel werd het plan ontwikkeld om een docentenkamer met een glazen wand naast de grote ruimte te plaatsen. De leraren hebben daardoor altijd zicht op de leerlingen en de transparantie in de onderwijsvisie is zodoende echt doorvertaald in het ontwerp.” Het schoolgebouw is volgens Ilse Tacken niet enkel de schil waarbinnen het onderwijs plaatsvindt, het is ook een middel om de onderwijsvisie te ondersteunen. Zij vindt dat je met de inrichting van het gebouw op onderwijs kunt sturen. “Dat zie je terug in onze nieuwe lerarenkamer bij het Bèta-lab. Wij vonden het belangrijk om de leraren bij elkaar te brengen in verband met de kruisbestuiving tussen de vakken. Nu, een half jaar later, blijkt de gezamenlijke lerarenkamer een groot succes. Zo zie je dat je bepaalde ontwikkelingen met de inrichting van je gebouw kunt versnellen.”

Ervaring met projectmanagement
Een bijkomend voordeel van de samenwerking met de Versluisgroep is volgens Dick Torenvliet dat zij de markt goed overzien en veel ervaring hebben met projectmanagement. “Behalve de renovatie van de Bèta-afdeling stond ook het buitenonderhoud op de agenda, Versluis heeft ons geadviseerd om deze zaken te combineren. Zij hebben de expertise om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”
Ilse Tacken: “Nu hebben we de twee aparte trajecten bij elkaar kunnen voegen en dat heeft grote voordelen opgeleverd. De kleuren binnen en buiten zijn meer op elkaar afgestemd en door het in één keer aan te pakken heeft het ons in de kosten gescheeld. Door op die manier onderhoudszaken samen te brengen wordt er efficiënter gewerkt, vergt de uitvoer minder tijd en scheelt het ons dus in de onderhoudskosten. De Versluisgroep heeft voor ons in die zin een belangrijke adviserende rol.”

Ict-ontwikkelingen volgen
Ilse Tacken: “We willen op korte termijn ook de rest van het gebouw laten renoveren en de kans is groot dat de Versluisgroep dit zal doen. In eerste instantie wilden we die renovatie laten aansluiten op de renovatie van de Bèta-afdeling, maar we hebben besloten een pas op de plaats te maken. We willen eerst intern onze onderwijsvisie meer handen en voeten geven. We kijken daarbij ook nadrukkelijk naar het toenemende ict-gebruik. We willen de vraag heel scherp krijgen voordat we het gebouw daadwerkelijk gaan aanpakken.”

Dick Torenvliet: “We willen ict op de kaart zetten vanuit het onderwijs, vanuit de inhoud en niet zomaar iPad’s de school in brengen. Het moet uiteraard een duidelijke meerwaarde hebben. Daarom zijn we begin januari begonnen om met al onze collega’s een toekomstvisie op ons onderwijs te ontwikkelen. Hoe zien wij het onderwijs over vijf jaar? En welke leermiddelen hebben we daarbij nodig? Wat gebruik je nu al en wat zal er de komende jaren bijkomen? Dat heeft uiteraard ook grote consequenties voor het gebouw.”

Gepersonaliseerd onderwijs
Als straks elke leerling met een eigen device rondloopt moeten er wel faciliteiten zijn zoals opbergruimte, voldoende stopcontacten en een goed werkende wifi-infrastructuur. Hiermee zegt Ilse Tacken bij de renovatie rekening te willen houden. “Daarbij willen we graag een grote mate van flexibiliteit in ons gebouw realiseren aangezien het onderwijs altijd in ontwikkeling is. Het gebouw moet makkelijk aan te passen zijn op veranderingen in het onderwijs. De eerste stap die wij nu willen zetten is meer gepersonaliseerd onderwijs. Niet meer enkel klassikaal, maar ook veel werken in groepsverband. Differentiatie en talentontwikkeling zijn daarbij belangrijke speerpunten. We willen dat de leerlingen met plezier werken en dat ze hun talenten verder ontwikkelen. Ons gebouw en de inrichting spelen daarin een belangrijke rol.”

Vertrouwensrelatie
“Veel zaken zijn op basis van vertrouwen aan de voorkant al uitgevoerd terwijl er nog geen overeenkomst was”, vertelt Versluis. “We hebben zelfs uitvoerende partijen gecontracteerd voordat we de formele opdracht van het Rijnlands Lyceum hadden. Dat moest ook wel in het belang van de voortgang van het proces. Daardoor is het mogelijk geweest om dit in de zomervakantie van 2014 op te pakken, anders had het nog een jaar op zich laten wachten.”

Dick Torenvliet vindt het heel knap dat de daadwerkelijke renovatie in de zomervakantie is aangepakt en afgerond. “Het onderwijs heeft er daardoor helemaal niet onder geleden. De Versluisgroep heeft daar ook heel sterk in meegedacht. Nu konden we in september gewoon weer met het onderwijs starten. Dat was zeer prettig.”

 

Bekijk ook de bedrijfspresentatie van Versluisgroep

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave