René Tromp, GPO-WN: “Sineth scholenbeheer ontzorgt onze organisatie maar we houden zelf de regie in handen”

E-mailadres Afdrukken

Het beheer en onderhoud van scholen vraagt een duidelijke visie, goede planning en de nodige kennis. Niet alle scholen hebben deze expertise in huis. Sineth Scholenbeheer kan hierbij uitkomst bieden.  Sinds 2007 onderhoudt Sineth de 25 schoolgebouwen van Gereformeerd Primair Onderwijs West- Nederland (GPO-WN) en dat bevalt directeur-bestuurder René Tromp zeer goed. “Sineth ontzorgt onze organisatie. Ze bieden kwaliteit tegen een scherpe prijs en nemen ons een hoop werk uit handen. Maar we houden zelf de regie, dat werkt wel zo prettig.”

Tinoi Diekmann en René Tromp (rechts).

“Open minded, flexibel, doortastend, daadkrachtig en up-to-date.” René Tromp omschrijft Tinoi Diekmann, de man achter Sineth Scholenbeheer. Sinds eind 2007 werkt René Tromp veel samen met Tinoi Diekmann, want in 2007 besloot GPO-WN in zee te gaan met het bouwkundig ingenieurs- en adviesbureau. Sineth zou vanaf dat moment het onderhoud en beheer van de 25 schoolgebouwen van GPO-WN voor zijn rekening nemen. In zekere zin een sprong in het diepe, want scholenbeheer was voor Sineth een nieuwe loot aan de stam.

“GPO-WN is een innovatieve organisatie”, vertelt René Tromp. “We hebben scholen van Den Helder tot Axel. In 2007 zochten we een partner die voor een goede prijs het beheer en onderhoud van onze gebouwen voor z’n rekening kon nemen. Met Sineth hebben we toen een goede deal kunnen maken. Zij waren nieuw in het speelveld; voor ons een mooie partner om samen mee te pionieren.”
Volgens René Tromp is het bij gebouwbeheer vooral belangrijk om grip te hebben en grip te houden. “Voordat we met Sineth in zee gingen hadden we voor tachtig tot negentig procent grip, maar de kosten werden altijd hoger. We wilden een partner die we voor de volle honderd procent konden vertrouwen. Een partner die voor een vaste all-in prijs het onderhoud voor zijn rekening zou nemen. Geen extra voorrijkosten, geen onverwachte uitgave, maar goed onderhoud van een proactieve partner waarmee we een transparante vertrouwensrelatie konden opbouwen.”

Ontzorgen
“We wilden echt ontzorgd worden voor wat betreft gebouwbeheer en onderhoud”, vertelt René Tromp. “In eerste instantie heeft Sineth een overzicht gemaakt van onze schoolgebouwen. Hoe zien de gebouwen er uit? Daarbij is zowel gekeken naar de harde kant, de bouwtechnische staat en de technische installaties, als ook de zachte kant, de uitstraling en feeling van de gebouwen. Er zijn nulmetingen gedaan en goede, kwalitatieve onderhoudsplannen gemaakt. De meerjaren onderhoudsplannen zijn allemaal geüpdatet.”
Alles dat met gebouwen te maken heeft, is bij GPO-WN gecentraliseerd. In een gemeenschappelijke begroting brengen de verschillende directeuren gelden in vanuit de middelen van de school. Daarmee wordt alles met betrekking tot gebouwonderhoud en beheer geregeld, tot aan de kosten van het alarm toe. Voor het dagelijks onderhoud heeft Sineth een software systeem BUMIS. “Onze directeuren of administratieve krachten kunnen digitaal  onderhoudskwesties melden via internet. Deze komen bij Sineth in het systeem terecht en via hun systeem komt er iemand om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen, helemaal gedigitaliseerd. Daarmee word ik niet alleen ontzorgd, maar worden ook onze directeuren ontzorgd.”  

Groot onderhoud
Een belangrijk aspect bij het gebouwbeheer van scholen is het groot onderhoud. “Omdat wij in veel verschillende gemeenten zitten, is dat een complex gebeuren”, vertelt René Tromp.  “We werken in 25 verschillende gemeenten en hebben dus 25 maal te maken met ‘op overeenstemming gericht overleg’ met gemeenten. We hebben een afspraak gemaakt met Sineth dat zij het leeuwendeel van deze overleggen bijwonen. In bijzondere gevallen ga ik er zelf ook naar toe, maar ik kan niet al die vergaderingen aflopen. Bij belangrijke meetings over langdurige trajecten of bij trajecten met nieuwbouw, dan ben ik er uiteraard bij. Dan neem ik dat politieke deel op me.”

De verhoudingen tussen gemeentebesturen en schoolbesturen zijn belangrijk en worden met de doordecentralisatie in 2015 misschien nog wel belangrijker.  Voor René Tromp is het vooral belangrijk om de regie over de OGOO met de gemeenten zelf in handen te houden. Tinoi Diekmann: “We hebben elke maand overleg waarin dat soort zaken worden besproken. Wij doen veel voorwerk en nemen veel vergaderwerk uit handen, maar uiteindelijk is het toch Tromp die de politieke beïnvloeding het lobbywerk voor zijn rekening neemt.”

Nulmetingen
“Sineth ondersteunt ons in het OGOO”, vertelt René Tromp. “Niet alleen door naar bepaalde overleggen te gaan, maar ook door voor ons goed voorwerk te verrichten.  Zo zijn de nulmetingen van Sineth  van kwalitatief hoog niveau. Ik heb al vaker meegemaakt dat de nulmeting van Sineth een ander beeld schetst dan de nulmeting van de gemeente. Zelfs de ambtenaren van de betreffende gemeenten moesten uiteindelijk toegeven dat de nulmetingen van Sineth veel completer waren. Daardoor heb ik een veel  reëlere onderhandelingspositie en kan ik er meer uithalen.”
 

Gereformeerde Basisschool De Lichtwijzer, is een van de vijfentwintig schoolgebouwen van GPO-WN die door Sineth wordt onderhouden.

 

De doordecentralisatie ziet René Tromp met vertrouwen tegemoet. “Doordecentralisatie vind ik een plus, van mij mag het nog een stap verder gaan, dan heb ik namelijk alles zelf in de hand en kunnen we zelf de regie gaan voeren. Het enige heikele punt is: gaan de gemeenten ons wel voldoende geld geven de komende jaren om alles goed te onderhouden?”

Het plan voor 2015 en de jaren erna ligt al klaar bij GPO-WN.  “Daar hebben we al duidelijke afspraken over gemaakt met Sineth. We gaan in gezamenlijk overleg een screening maken: waar zien we problemen en waar niet? Welke gebouwen van ons zijn risicovol en welke niet? Vervolgens gaan we met de betrokken ambtenaren praten en laten we ons zien bij de diverse overleggen. Door het goede voorwerk van Sineth komen we in ieder geval beslagen ten ijs.”

Vertrouwensrelatie
Volgens René Tromp is de vertrouwensrelatie tussen GPO-WN en Sineth zeer belangrijk. “Sineth werkt heel transparant. We vertrouwen op elkaars expertise en kennis. Ook in het aansturen van nieuwbouw- of renovatietrajecten. We hebben daarbij op vaste momenten goed overleg en afstemming.” Tinoi Diekmann: “Naast ons normale contact komen we een paar keer per jaar bij elkaar om te kijken hoe de zaken lopen. Dan sparren we wat en spuien allebei ideeën. De centrale vraag: hoe kunnen we de samenwerking nog verder verbeteren? Dat is heel prettig, want op die manier kunnen we ons nog verder verbeteren. Op die manier blijf je je ontwikkeling en sta je niet stil.”

Voor Tromp is het van groot belang dat Sineth kwaliteit in huis heeft op verschillende terreinen. “Ze maken gebruik van goede aannemers en hebben onlangs ook een architect aangetrokken. Daardoor kunnen ze kleine renovaties in eigen beheer uitvoeren. Dat is voor ons een grote plus. Als bestuurder heb ik met deze manier van werken echt grip op de kosten.” Diekmann: “Alle inkoop voor de lange en korte termijn bereiden wij voor en leggen we bij René ter goedkeuring. Door onze voorbereiding kan het vervolgens goed afgehandeld worden en ingekocht tegen een scherpe prijs. Dat is deels onze kracht. We zijn op die manier echt ondersteunend.”
Tromp: “Bij beheer en onderhoud is het belangrijk om goed naar het totaal te kijken, niet te fragmentarisch. Het is vaak beter om bij onderhoud meerdere dingen tegelijk mee te nemen. Op korte termijn kost dat meer, maar op de langere termijn ben je goedkoper uit.” Volgens Tromp zit geen enkel gebouw van GPO-WN momenteel onder de minimale eisen die het schoolbestuur gesteld heeft. “Nu moeten we samen met Sineth kijken waar we de komende jaren in gaan investeren en welke zaken we kunnen combineren. Daarin zijn we goede partners en ondersteunen we elkaar.”

Zwijndrecht
In Zwijndrecht gaan GPO-WN en Sineth twee schoolgebouwen (hoofdvestiging en dependance) grondig renoveren. GPO-WN zal hierbij als bouwheer fungeren en heeft de regie dus in handen. “Het is voor het eerst dat Zwijndrecht niet zelf bouwheer is bij de renovatie van een onderwijsgebouw. Dat we dat voor elkaar hebben gekregen, komt voor een deel door de kennis en expertise van Sineth. Het is natuurlijk mooi dat we die bouwkundige kwaliteit in huis hebben. Wij houden de regie en kunnen naar eigen inzicht schuiven met budgetten.” Tinoi Diekmann: “De opdracht in Zwijndrecht is om de komende tien jaar onderhoudsvrij te zijn. Daar houden we bij het ontwerpen sterk rekening mee. Bovendien willen we met de renovatie het onderwijs versterken, de gebouwen voldeden niet meer aan de eisen van deze tijd, daar komt nu verandering in.”

René Tromp: “Bij nieuwe gebouwen kijken we vooral naar de exploitatie, het energieverbruik en de duurzaamheid. Dat zijn de belangrijke aspecten. Dat betekent in Zwijndrecht dat we nu iets meer investeren, zodat we de komende jaren weinig onderhoudskosten hebben. De extra investering komt dus vanzelf terug.”
Volgens René Tromp houdt GPO-WN heel goed grip op de kosten door de samenwerking met Sineth. “Zij hebben belangrijke kennis in huis, leveren kwaliteit en blijven zich door ontwikkelen. Ze zijn niet statisch en werken niet met gestandaardiseerde producten. Of het nu gaat om nieuwbouw of dagelijks onderhoud: Sineth neemt ons een hoop zorgen uit handen.”

Sineth
Sineth is een bouwkundig ingenieurs- en adviesbureau. Sinds 2002 biedt Sineth diensten aan die zich richten op alle aspecten van een bouwproces. Sinds 2007 werkt Sineth ook in het onderwijsveld met Sineth Scholenbeheer. Het bedrijf verzorgt voor schoolbesturen de complete dienstverlening als het gaat om gebouwenbeheer.
www.scholenbeheer.nl

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

maart uitgave