Gerard Lokhorst, Stichting Duurzame Scholen: “Wij staan schoolbesturen bij met een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan”

E-mailadres Afdrukken

De schoolbesturen worden met ingang van 2015 zelf verantwoordelijk voor het groot onderhoud van de buitenkant van hun onderwijslocaties en mogen dus zelf bepalen hoe zij hun geld uitgeven aan de verbetering van de schoolgebouwen. Hopelijk komt er een einde aan de periode waarin achter de feiten aan wordt gelopen. Zware bezuinigingen leidden tot desastreuze onderhoudskosten, terwijl met slim investeren en een lange termijn visie juist veel geld bespaard kan worden. Gerard Lokhorst zegt met een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMOP) aan schoolbesturen uitkomst te willen bieden, door hen van binnenuit te faciliteren.

Gerard Lokhorst vindt het van belang om naar meerdere disciplines te kijken om tot een integrale oplossing te komen. Duurzame Scholen wil deze 'standaard' DMOP dan ook samen met andere partijen aanbieden. Daarmee wordt voorkomen dat financiële middelen op gaan aan randzaken en doelloze investeringen. Door de krachten te bundelen ontstaat volgens hem de mogelijkheid om ook de opgedane kennis van de verschillende partijen samen te voegen tot ‘het’ ultieme DMOP-model waarmee de status van alle onderwijslocaties in Nederland in kaart te brengen is.

Schoolbesturen ontzorgen
Binnen de scholenmarkt vindt in toenemende mate een doordecentralisatie van de onderhoudsfinanciering plaats. Op deze manier worden schoolbesturen zelf steeds meer verantwoordelijk voor de financiering van hun onderhoud en de middellangetermijnplanning daarvan. "Niet voor elk schoolbestuur is het plannen van onderhoud dagelijkse kost, met als gevolg dat veel financiële middelen niet ingezet worden waarvoor ze bedoeld zijn; het komt in een ander potje terecht, of wordt inefficiënt uitgegeven. Zeker voor schoolbesturen in een krimpende regio geldt dat elke euro maar één keer uitgegeven kan worden. Hier ligt dus een logische behoefte aan handvatten in de financiering van het onderhoud. Men borgt een schoolbestuur dat haar gebouwen goed onderhouden worden, de kosten over middellange termijn bekend zijn en dat ze niet voor grote investeringsverrassingen komen te staan."
 
Risico’s inventariseren
Met het DMOP-model ontstaat de mogelijkheid om te investeren in energie-besparende maatregelen. Hier kan volgens Gerard Lokhorst direct voordeel gehaald worden uit de investeringen die zij in hun onderwijshuisvesting doen. "Om inzicht te verschaffen in de omvang van dit totale onderhoud, het beheren hiervan en het inzicht in de financiële risico’s rondom hun vastgoed, is dit een ideaal moment om het vastgoed volledig in kaart te laten brengen. En op deze staat gebaseerd een DMOP te laten opstellen. Afhankelijk van de groei of krimp binnen een scholenstichting, de beschikbare financiële middelen (eventueel te financieren vanuit een ESCO model wat wij via deelnemers van onze stichting aanbieden) en de schatting van de resterende levensduur van het gebouw, kan een passend DMOP gemaakt worden."

Een schoolbestuur kan kiezen uit drie mogelijkheden:
DMOP Light
Voor schoolbesturen die geen extra financiële ruimte hebben voor het onderhoud van hun gebouwen kan een DMOP Light ontworpen worden. Binnen deze DMOP ligt de focus op het onderhouden van het gebouw tegen lage kosten. Hoge herstelkosten worden vermeden, het bestuur weet de komende jaren exact wat de kosten zijn voor het in stand houden van het gebouw.

DMOP Normaal
Wanneer er extra ruimte is in het budget van een bovenschools bestuur kan naast het onderhouden van het gebouw ook geld vrijgemaakt worden voor het investeren in energiebesparende maatregelen. Het gebouw blijft in topconditie terwijl er ook zicht is op middellangetermijninvesteringen ten gunste van de energiekosten van het gebouw.

DMOP Plus
Met een DMOP Plus wordt er doelmatig geïnvesteerd in energiebesparende oplossingen. Het geld dat hiermee vrij komt wordt opnieuw geïnvesteerd in het onderhoud en het terugdringen van de energievraag van het gebouw. Deze aanpak vergt een hogere investering, maar tilt het gebouw ook zichtbaar naar een hoger onderhoudsniveau.

De kracht van samenwerking
Het meerjaren onderhoudsplan wordt ontwikkeld door diverse marktpartijen. Door middel van samenwerking tussen verschillende disciplines wordt een totaalconcept ontwikkeld waarbij het uitgangspunt zal zijn dat de schaalbaarheid dusdanig is, dat het concept door heel Nederland uitgerold kan worden. De ontwikkeling die door de marktpartijen gedaan wordt zal worden geborgd in een door marktpartijen ontwikkeld ict-systeem en een handleiding over de DMOP. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om dit concept onder een licentievorm te vermarkten waarmee iedereen in Nederland het model kan bestellen voor de invoer van hun school. Door al deze data op te slaan in één grote database ontstaat de mogelijkheid om onderling te benchmarken, waardoor er inzicht ontstaat in onderlinge verschillen.

Het ontworpen DMOP concept wordt door Stichting Duurzame Scholen geaudit in samenspraak met Ruimte-OK (om de aanpak vanuit het aanbod en de probleemstelling vanuit de vraag naast elkaar te leggen). Gerard Lokhorst vindt het van belang dat vooral Ruimte-OK de concepten op hun marktwaarde controleert en het beoogde concept bewaakt. "Daarmee verkrijgen we de zekerheid dat het concept uniform is opgebouwd en universeel inzetbaar is voor alle scholen. Het DMOP wordt door de stichting periodiek gespiegeld aan de geldende wet- en regelgeving met als doel continu aan te sluiten op de huidige markt."

Informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Duurzame Scholen | Gerard Lokhorst | Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  | 033 - 760 00 04 | www.duurzamescholen.nl

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

december uitgave

Partners