Scholen besparen energie

april 2019 Redactie Huisvesting - Energiebeheer
Afdrukken

Het programma ‘Scholen besparen energie’ ondersteunt schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs bij het treffen van energiebesparings-maatregelen die eenvoudig zijn te realiseren en weinig kosten. Hiermee kan vaak al snel zo’n 10% energie worden bespaard. 

 

Wat houdt het progamma in

Samenwerking

Het programma is een initiatief van het ministerie van BZK en wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van OCW, RVO, Ruimte-OK, de PO- en VO-raad en Bouwstenen. Bouwstenen doet mee omdat het programma aansluit bij de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2019 en het platform vooruit kan helpen bij het uitwisselen en verspreiden van praktijkervaring.  

 

 

Aanmelden?

 

Via deze link kunt u zich aanmelden voor het programma en de kennisuitwisselingsactiviteiten.

 

 

Meer informatie

 

Deel dit artikel op: