Ruud Beekhuizen, bestuursvoorzitter van Delta: “De verduurzaming heeft het afgelopen jaar geleid tot 16% minder kosten op de energiebegroting”

E-mailadres Afdrukken

Tegenwoordig is duurzaamheid bijna een must, zeker bij scholen. “Scholen zijn behoorlijke energieslurpers. Door energie te besparen en zelf stroom op te wekken laat je kinderen zien dat je kiest voor een duurzame toekomst.”, aldus Ruud Beekhuizen, trotse bestuursvoorzitter van negen verduurzaamde scholen in de regio Arnhem-Achterhoek.

“Wil je een solide verduurzamingskeuze maken, dan heb je een betrouwbaar, open rekenmodel nodig. Je wilt overzicht in de risico’s zodat je een heldere afweging kan maken, Slim Opgewekt kon dit in kaart brengen.”

Ruud Beekhuizen, bestuursvoorzitter van Delta


Zeventien jaar geleden stapte Beekhuizen in het bestuur van de Stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk Primair Onderwijs (SKPCPO) Delta. Hij zette zijn bedrijfskundige kennis in om allereerst de financiële situatie van de stichting te optimaliseren. Een paar jaar geleden viel zijn aandacht op de duurzame ambities van een aantal gemeenten. Beekhuizen – inmiddels bestuursvoorzitter van Delta – vond verduurzaming altijd al interessant, maar was ook kritisch. “Het is goed om te investeren in duurzame stroom, zeker omdat wij als scholen flink stroom gebruiken. Je geeft kinderen daarmee het goede voorbeeld. De investering in duurzame maatregelen moet wel opwegen tegen de (kosten)besparing die het oplevert.”

Een helder verhaal
Beekhuizen besloot zich te verdiepen in verduurzaming van scholen. “Wil je een solide keuze maken, dan heb je een betrouwbaar, open rekenmodel nodig. Je wilt overzicht in de risico’s zodat je een heldere afweging kan maken.” Dit bleek een grote uitdaging. Een worsteling van business modellen van verschillende aanbieders volgde. Beekhuizen: “Ik kwam er gewoon niet uit. Er zaten teveel variabelen in. Ik wilde het model zelf na kunnen rekenen.” Uiteindelijk kwam Slim Opgewekt uit Arnhem op zijn pad die alle kosten en risico’s op een eerlijke en transparante manier in kaart bracht. Maar dat was niet het enige dat Beekhuizen aansprak. Het bedrijf bood namelijk ook een uitgebreid pakket van duurzame bewustwordingsactiviteiten voor de scholen aan. Dit was Beekhuizen nog niet eerder tegengekomen.

Eerst zien dan geloven
“Ik kon de Raad van Toezicht eindelijk een eerlijk verhaal voorleggen met een heldere berekening en onderbouwing. De RvT was snel overtuigd en we besloten een pilot te starten met vier scholen. Bij alle scholen was de verduurzaming een groot succes.” Op alle schooldaken werden zonnepanelen geïnstalleerd en in de scholen werd alle TL-verlichting vervangen door duurzame ledverlichting. Daarnaast kreeg elke school een monitoringsscherm waarop de kinderen op een begrijpelijke manier zien hoeveel stroom de school opwekt en verbruikt. De kinderen werden actief bij de verduurzaming betrokken. Slim Opgewekt verzorgde gastlessen over duurzaamheid waarbij kinderen onder meer toekomstwensen maakten. Deze wensen verdwenen tijdens het Energiefeest in een tijdscapsule onder het schoolplein. Het feest van de Johannesschool in Arnhem kreeg zelfs hoog bezoek van de minister van Economische Zaken, Henk Kamp.

Verduurzamingsagenda
Toen de pilot was afgerond, presenteerde Beekhuizen de behaalde resultaten aan de Raad van Toezicht. De RvT was enthousiast en stelde voor om de scholen van stichting Delta gefaseerd te verduurzamen over een periode van vijf jaar. Dit is vastgelegd in een verduurzamingsagenda. Slim Opgewekt zette voor deze agenda helder per school alle te verwachte opbrengsten en kosten uiteen. De transparantie in niet voor de hand liggende kosten zoals reststroom, verzekeringen en vervanging van de omvormers, gaf Beekhuizen het vertrouwen om dit voorstel aan de Raad van Toezicht te presenteren. De financiële zekerheid in combinatie met duurzame bewustwording gaf de doorslag.

Geen leverancier, maar een partner
Verduurzaming doe je voor een langere termijn. Hier hoort een partner bij die niet de houding heeft van een leverancier. “Samen met Slim Opgewekt maakten we de afweging welke scholen we als eerste gingen verduurzamen. Daarbij hielden we rekening met variabelen als nieuwbouw, krimp en verplaatsingskosten van de zonnepanelen bij eventuele toekomstige sluitingen. Slim Opgewekt is voor ons een betrouwbare partner. Ik heb mij dan ook volledig laten leiden door de planning en de berekening die zij maakte”.

Positief schoolimago
De directeuren reageren enthousiast als hun school wordt verduurzaamd. De verduurzaming levert niet alleen CO2 besparing, maar versterkt ook het positieve imago van de school. Beekhuizen: “Ik krijg zelfs de opmerking van directeuren van ‘wanneer ben ik aan de beurt?’.”
Hij ziet ook duidelijk verschil in het gedrag van de leerlingen en leerkrachten: “In de verduurzaamde scholen zie je dat het licht sneller uitgaat in de pauzes en dat de kinderen met zijn allen voor het scherm staan om live te zien hoeveel stroom de school opwekt”.

Vertrouwen
Als verduurzaming zo aantrekkelijk is, waarom groeit het aantal verduurzaamde scholen dan slechts mondjesmaat? Volgens Beekhuizen speelt de financiële afweging een cruciale rol. “Het bestuur moet vertrouwen hebben dat de investering een goede, verantwoorde keuze is. Delta vindt dat de verduurzaming niet per se financieel voordeel hoeft op te leveren, zolang de business case maar wel kostenneutraal is. Onze jaarlijkse investerings- en exploitatielasten van zonnepanelen dekken we uit de besparing van de energiekosten. Mocht het geld opleveren, is dat mooi meegenomen. Dit is gelukt. Het afgelopen jaar heeft de verduurzaming geleid tot 16% minder kosten op de energiebegroting.”

Advies voor bestuurders
In de afgelopen drie jaar is Beekhuizen overtuigd dat verduurzaming ook commitment vereist van bestuurders. Voor de bestuurder die verduurzaming overweegt, heeft hij de volgende adviezen:
Stap 1: creëer draagvlak bij je directeuren
“Je hebt directeuren nodig die verduurzaming niet als belasting zien. Je moet het als hele school oppakken en de bewustwording in alle klassen doorvoeren. Zoek daarbij een partner die het team ontlast.”
Stap 2: bereken zelf!
“Reken alles door zodat je zeker weet dat er een eerlijk verhaal op tafel ligt waar je echt achter kunt staan. Je moet alle partijen die over de financiën van de school gaan kunnen overtuigen dat dit een zinvolle besteding is. Een compleet en transparant kostenoverzicht is daarbij belangrijk.”
Stap 3: neem de Raad van Toezicht mee
“Houd er rekening mee dat een Raad van Toezicht niet altijd bekend is met de financiële kant van verduurzamingsvraagstukken. Zorg daarom als bestuur voor een helder en beknopt verhaal, kies een duidelijke lijn en blijf daar achter staan. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om de RvT op een heldere manier door de begroting heen te loodsen.”

Duurzaamheid vanzelfsprekend
Beekhuizen ziet dat het belang van een duurzame toekomst inmiddels over de gehele linie is doorgedrongen: van het bestuur tot de scholen van Delta. Het bestuur heeft laten zien dat de verduurzaming, zowel de technische realisatie als bewustwording, heel wat waard is. “Ik zie dat het leeft op de scholen. Ik hoop dat wij kinderen blijven opleiden met een blik op de toekomst. Alles wat wij nu beslissen heeft consequenties voor de toekomst. Ik hoop dat duurzaamheid op alle Nederlandse scholen vanzelfsprekend wordt”, aldus de bestuurder.

Benieuwd wat verduurzaming voor uw school kan betekenen? Kijk op www.slimopgewekt.nl
 

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

september uitgave

Partners