Erik de Leeuw: “Zonne-energie is de voornaamste bron van duurzame energie voor stroom”

E-mailadres Afdrukken

De energiecrisis? Volgens mij bestaat die helemaal niet! Kijk om je heen: we hebben energie genoeg! De zon schijnt elke dag en de wind blaast je bijna van je fiets. Allemaal bronnen van schone, gratis en eindeloos voorradige energie. We moeten alleen de beschikking krijgen over duurzame energie voor consumptie en productie. Wanneer we niet tijdig ingrijpen zal de wereld met mogelijk grote en onoplosbare problemen worden geconfronteerd. Het is essentieel om nu actief oplossingen aan te dragen. Eén van de meest bruikbare alternatieven richt zich op de integratie van slimme systeemtechnologie. In dit artikel geeft Erik de Leeuw zijn visie op zonne-energie, presenteert het D66 haar plannen over het investeren in zonnepanelen op schooldaken en worden enkele projecten aangaande de aanschaf van zonnepanelen omschreven.


Het is mijn overtuiging dat zonne-energie de voornaamste bron van duurzame energie is voor de stroom die de mens gebruikt. Het rendement van de combinatie van zonnepanelen, batterijen, energiemanagementsystemen en elektrische voertuigen zal de komende jaren spectaculair stijgen. De kosten van accu's zullen rond 2020 met nog eens vijftig procent zijn gedaald. Een elektrisch voertuig zal daardoor net zo duur zijn als een conventionele auto.

Ik verwacht dat in 2025 iedereen elektriciteit kan produceren en opslaan. Die stroom zal concurrerend zijn met de prijs die energiemaatschappijen in rekening brengen. Het is ook ecologisch en energietechnisch de meest logische manier: er is geen sprake van transportverlies en de C02-uitstoot is nihil. De energieconsumptie is ook veel lager: de meeste apparaten zijn 'slim'. Ze kunnen hun verbruik aanpassen aan het aanbod.

Belangrijk wordt de integratie van systemen en de wijze waarop deze wordt ingezet. Om te beginnen kunnen zonnepanelen het best worden geplaatst op de plek waar stroom verbruikt wordt. Vervolgens moet het systeem worden gekoppeld aan een voorziening voor energieopslag, zodat het vierentwintig uur per dag stroom kan leveren. In gecombineerd gebruik kunnen zonnepanelen op het dak, stroomopslagpacks, elektrische auto's, slimme meters en aanverwante apparatuur ervoor zorgen dat steden en wijken flexibeler en efficiënter worden. Bedrijven, scholen en wijken kunnen deze plaatselijke stroomopwekking- en opslagfaciliteiten met elkaar combineren, zodat er micronetwerken ontstaan, oftewel deels op zichzelf staande elektriciteitsknooppunten.

Het is veel eenvoudiger om zonne-energie op te wekken dan op te slaan. Dit laatste vereist namelijk relatief hoge installatiekosten en kent onvermijdelijke conversieverliezen. De opslagvoorziening - bijvoorbeeld accu's - moet daarom worden uitgerust met een energiemanagementsysteem waarmee het mogelijk is om het stroomverbruik ter plekke te optimaliseren. Door te schuiven met stroombelasting kan de verbruikshoeveelheid worden beïnvloed.

Als het tarief voor het inkopen van stroom van het net stijgt en de zonne-energie die wordt opgewekt op het dak goedkoper wordt, is het mogelijk redelijke verkoopvoorwaarden te maken. Deze zonne-energie kan tegen een prijs die onder het energietarief ligt, worden verkocht aan omwonenden. Als deze twee mogelijkheden - energiemanagement en rechtstreekse verhandeling - volop zijn benut, kan zonne-energie vervolgens worden ingezet voor warmtepompen. De resterende energie kan dan worden opgeslagen. Tot slot kan elektriciteit altijd nog worden teruggeleverd aan het net. Een gecoördineerd samenspel van diverse opslagvormen zal ertoe bijdragen dat het aandeel van zonne-energie in het stroomaanbod blijft groeien.

Het is mijn droom en visie dat binnen tien jaar alle beschikbare daken in Nederland vol liggen met zonnepanelen. Dan heeft iedereen zijn eigen energiecentrale in huis. Ik voorspel dat, als de overheid écht kiest voor duurzame energiebronnen, Nederlanders over tien jaar onafhankelijk zijn van dure, schaarse en vervuilende fossiele brandstoffen.

* Erik de Leeuw is commercieel directeur bij Solarwatt BV, het voormalige Centrosolar Benelux. Solarwatt opereert in de snel groeiende markt voor zonne-energie. De Leeuw heeft jarenlange ervaring in de zonne-energie industrie. Hiervoor was hij verantwoordelijk voor de Nederlandse solar divisie Ecostream binnen Ecocern en daarvoor was hij werkzaam bij Philips Lighting in verschillende commerciële functies. Solarwatt is een van de Duitse pioniers in de PV-technologie. Het bedrijf produceert zowel zonnepanelen als intelligente energie-systemen voor de particuliere en zakelijke markt.


D66 Gelderland wil 70 miljoen investeren in zonnepanelen op schooldaken

Als onderdeel van het beschikbaar stellen van gelden voor de opwekking van duurzame energie, denkt D66 aan zonnepanelen op schooldaken. "De kosten die de scholen uitsparen door zelf energie op te wekken kan ingezet worden voor beter onderwijs", aldus Michiel Scheffer, lijsttrekker D66 Gelderland tijdens een debat voor lokale TV in het land van Maas en Waal, die hiermee de landelijke visie van D66 vertolkt. Scholen die zonnepanelen op hun daken leggen leveren volgens Scheffer een bijdrage aan de energietransitie. Daarnaast levert de besparing geld op voor de inzet van één parttime muziek of gymleraar. "Een win-win situatie dus.”

Voor de 70 miljoen, voor het opwekken van duurzame energie in publieke gebouwen, wil D66 een regeling treffen gericht op leningen voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie in publieke gebouwen (zonnepanelen op schooldaken) en terreinen (sportvelden) of in sociale woningbouw. De aanvrager kan hier de eigenaar van de gebouwen zijn of verenigingen van gebruikers dan wel bedrijven die de gehele energievoorziening voor hun rekening nemen (zogenaamde ESCO’s). D66 Gelderland stelt voor deze investering van 70 miljoen beschikbaar te stellen voor de periode 2015-2019. De helft revolverend en de andere helft in de vorm van subsidies. Toewijzing gaat via jaarlijkse tenders waarbij de maximale besparing op inzet van fossiele brandstoffen het uitgangspunt is. Als het aan D66 ligt wordt de komende jaren in totaal 1,2 miljard euro geïnvesteerd via ‘revolving funds’, voor duurzame energie. Hieronder vallen doorgroei of herstructurering van bestaande gebouwen en stedelijke ruilverkaveling en een woonimpuls, bijvoorbeeld het ombouwen van kantoren naar woningen.

Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland
Annemieke Traag is namens D66 gedeputeerde bij de provincie Gelderland. Zij is verantwoordelijk voor milieubeleid, klimaat en energie. Zij gelooft in de meerwaarde van het bundelen van krachten tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Het is dus niet toevallig dat zij nauw betrokken is bij de totstandkoming van het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland. Dit (IIG) is een samenwerkingsverband aangegaan tussen GreenSpread, InEnergie en de Triodos Bank. Dat naar buiten treedt als Zonnig Onderwijs Nederland. Een vraagbaak dus voor de schoolbesturen.


Zonnepanelen via Zonnig Onderwijs Nederland (ZON)

Via Zonnig Onderwijs Nederland (ZON) kunnen scholen zonnepanelen op het dak laten plaatsen, zonder dat zij deze zelf hoeven aan te schaffen. Scholen met een schaduwvrij plat dak of schuin dak met een oriëntatie tussen het zuidoosten en zuidwesten bieden de meeste mogelijkheden. Op locaties waar het jaarlijkse stroomverbruik 50.000 kWh of minder is, zijn de financiële voordelen het grootst.

Hoe werkt het?
ZON is een handelsnaam van Green Spread. Zij neemt het grootste deel van de investering voor haar rekening, via een financiering van het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland (IIG) en Triodos Bank. De school betaalt een kleine bijdrage vooraf en daarnaast alleen voor de elektriciteit die de zonnepanelen opwekken. Het mooie is: deze groene stroom kost net zoveel als ‘gewone’ elektriciteit van het net. Afspraken over deze exploitatie worden vastgelegd in een energieleveringsovereenkomst. Na 5, 10 of 15 jaar wordt de school eigenaar van de installatie en daarna profiteert zij nog jarenlang van gratis stroom. De technische levensduur van panelen wordt immers voor een periode van 25 jaar gegarandeerd.

Gedurende de looptijd zal ZON de school volledig ontzorgen. ZON ontwikkelt, onderhoudt en exploiteert het zonnepanelensysteem. Hiervoor werkt zij samen met InEnergie als leverancier van zonne-energiesystemen.

Welke varianten zijn er?
De verschillende mogelijkheden hebben vooral te maken met de looptijd van de energieleveringsovereenkomst tussen ZON en de scholen in kwestie (5, 10 of 15 jaar). In het algemeen geldt: een lange looptijd gaat gepaard met een lage eigen bijdrage en andersom. Scholen kunnen aanvullend ook beslissen over de prijs van de duurzame stroom tijdens de exploitatieperiode: de initiële bijdrage kan omlaag als deze een fractie wordt verhoogd en vice versa.

Voor meer informatie
Zonnig Onderwijs Nederland | T: 085 - 401 34 58 | www.zonnigonderwijs.nl | Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.


Gratis zonnepanelen voor het onderwijs via een ESCo

De mogelijkheden op het gebied van zonnepanelen voor het onderwijs zijn legio. OVVIA benadert uw gebouw als geheel. Zij kijken naar de schil en naar de gebouwgebonden installaties. Soms kiezen ze ervoor om maatregelen in fases door te voeren. Kiest u bijvoorbeeld eerst voor LED verlichting met bewegingssensoren en dakisolatie, dan kunt u in het tweede stadium de besparing op de energiekosten investeren in zonnepanelen voor uw onderwijsgebouw. De specialisten van OVVIA hebben kennis van alle fiscale en financiële mogelijkheden om de verduurzaming van uw onderwijsgebouw en de gebouwgebonden installaties te realiseren.

OVVIA is een ESCo. Zij nemen investeringen in duurzame energieoplossingen op en garanderen optimaal rendement via een energieprestatiecontract. Op deze manier loopt uw organisatie geen risico en kunt u het budget investeren daar waar dat het belangrijkste is: onderwijs. Bijzonder voordeel van een ESCo is dat OVVIA de extra fiscale voordelen van voorfinancieren weer teruggeeft aan uw organisatie. Voor de gebouwexperts van OVVIA is ‘gratis’ zonne-energie dus zeker haalbare kaart.

Waarom kiezen voor zonne-energie
CO2-reductie, kostenbesparing en daardoor een verbeterde concurrentiepositie zijn de redenen om te kiezen voor duurzame energieoplossingen. Bij conventionele gebouwen en gebouwgebonden installaties stijgen de (onderhouds)kosten vaak jaarlijks. OVVIA denkt mee over alternatieven die u zelfs geld opleveren. Zo zijn zonnepanelen voor onderwijsgebouwen op dit moment een rendabele investering.

Zonnepanelen: fiscaal en financieel voordeel
OVVIA timmert al jaren aan de weg op het gebied van duurzame energie. In plaats van standaard te kiezen voor vervanging, kijken zij naar het proces. Waar zitten de kosten? Welke oplossing past bij de energievraag? Wat brengt de toekomst? U kunt er voor kiezen om nu minder te investeren, maar dat betekent in de toekomst elk jaar een hogere energierekening betalen. Er zijn specifieke oplossingen voor elk energievraagstuk. De gebouwexperts van OVVIA hebben kennis van alle fiscale en financiële mogelijkheden die gemeenten en onderwijsinstellingen kunnen inzetten om zonnepanelen te realiseren. Het uitgangspunt van OVVIA is dat de duurzame oplossing goedkoper is dan de bestaande conventionele methodes.

OVVIA is een ESCo
En hoeveel u moet investeren in die duurzame oplossing? Niets! OVVIA is een Energy Service Company (ESCo). Zij bieden organisaties een model waarbij de kosten voor de baten uitlopen. Door samen te zoeken naar de beste combinatie van energieoplossingen, kunnen zij de investering voor de energie efficiency verbeteringen op zich nemen. De investering verdient zich vervolgens terug door de jaarlijkse energiebesparing. U heeft dus direct lagere energiekosten zonder daarvoor extra te investeren. OVVIA is een regionale partij met landelijke credits en werkt onder andere samen met Agentschap NL aan kennisverbreding op het gebied van ESCo’s en duurzame energie.

Onderwijs kiest voor zonnepanelen
Innovatief en maatschappelijk verantwoord ondernemen, maakt uw organisatie weerbaar voor de toekomst. En tegelijkertijd realiseert u gestelde ambities, gegarandeerd. OVVIA kiest voor energieoplossingen met toekomst. Kiest uw onderwijsinstelling voor zonnepanelen? Wij gaan graag de dialoog met u aan. We willen u laten zien dat een goed bedrijfsrendement prima samen gaat met milieuwinst en een bijdrage aan de maatschappij.

Bent u benieuwd naar de voordelen die een samenwerking met OVVIA uw organisatie kan brengen?
Neem dan contact op via tel. 040 - 294 29 26 of per e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Advertentie

September uitgave

Partners