Gregory Perk biedt scholen een speciaal concept om energieverbruik realtime te managen

E-mailadres Afdrukken

ing. Gregory Perk stelt zijn achttien jaar lange ervaring in de installatietechniek als accountmanager en adviseur bij de grootste installatietechnische leveranciers en installatiebedrijven nu in dienst van het onderwijs. Na zijn opleiding in de Hogere Installatie Techniek, afgestudeerd in ‘het realiseren van Frisse Scholen door het toepassen van energie reducerende technieken’, is het zijn ambitie om deze ervaring aan het onderwijs aan te bieden. 

De afgelopen vijf jaar heeft Gregory zich bezig gehouden met het thema rondom de bouw en realisatie van ‘Frisse Scholen’ en heeft vanuit zijn praktijkervaring en installatiekennis diverse ‘frisse scholen’ meehelpen realiseren, onder andere voor de stichting Primo scholen te Schiedam en de Stichting Kindante in Sittard. Gregory schetste dat het gemiddeld energieverbruik van een basisschool € 22.000 per jaar kost, dat is 19% van de vaste kosten van de school (Bron: Ecoschools).  Daarbij stelde hij vast, dat de grootste energiebesparingen binnen scholen worden gerealiseerd door bewustwording. Dit gaat gepaard met het verkrijgen van inzicht in het energieverbruik en het toepassen van energie reducerende maatregelen.

Comfort verhogende investeringen                                                                         
Het verwondert hem geenszins, dat schoolbesturen steeds bewuster worden van de noodzaak om energie reducerende en comfort verhogende maatregelen op scholen toe te passen. Scholen kampen steeds vaker met budgettekorten en kunnen hierdoor vaak geen comfort verhogende maatregelen in schoolgebouwen toepassen en financieren. Het is inmiddels bekend dat door de energierekening te verlagen budgetten kunnen worden vrijgemaakt om te investeren in bijvoorbeeld het aanbrengen van voldoende ventilatie binnen een school. Hiermee worden immers twee vliegen in één klap geslagen. Want een optimale leef- en leeromgeving draagt bij aan betere leerprestaties en minder ziekteverzuim. Een extra, maar zeker geen onbelangrijke verdienste is dat energiereductie nauw samenhangt met CO2 verlaging en een beter milieu.
 

Win een gratis quickscan.

Lezers van Schoolfacilities kunnen in aanmerking komen voor een gratis quickscan. Mail, voor 30 april 2014, waarom uw school in aanmerking zou moeten komen voor de gratis quickscan, compleet met uw contactgegevens naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Bij de quickscan wordt de school bezocht door Gregory Perk om onderstaande zaken uit te voeren:

  1. Een meting ter plekke om de Co2, relatieve vochtigheid en temperatuur in kaart te brengen bij 1 of 2 referentie ruimten. Hierbij wordt een analyse gemaakt over het comfortniveau in de lokalen.

  2. Er wordt een energiemonitoringssysteem opgehangen gedurende ongeveer een week om het gebruikersgedrag en het energie- en gasverbruik te meten binnen de school. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van wifi/internet en slimme meters.

  3. De aanwezige installaties worden doorlopen, waarbij met behulp van meetapparatuur en aanwezige technische gegevens de werking en de installatiestaat wordt beoordeeld op basis van energie verbruik, juiste werking en mogelijkheden die eventueel kunnen worden toegepast om het energieverbruik te kunnen reduceren.

De constateringen (de drie stappen hierboven) worden in een rapportage aan de school overhandigd.
 
De winnaar wordt in de mei uitgave bekend gemaakt.

 


Juiste installatietechnieken
Ondanks het feit dat er steeds meer duurzame installaties vanuit de markt worden aangeboden, blijkt in de praktijk dat de beoogde rendementen niet altijd worden behaald. Een voorbeeld is dat zonnepanelen het beoogde rendement van 10-15% enkel behalen in combinatie met de juiste plaatsing en door u te maken meerkosten aan optimale schoonmaakmaatregelen. Soms is het ook nodig om uw dakconstructie aan te passen. Het is belangrijk om eventuele meer investeringen en onderhoudskosten steeds goed af te wegen op basis van de haalbaarheid van de verwachte terugverdientijden van uw investering.
Het laten toetsen van aangeboden offertes door een onafhankelijk installatieadviseur, het laten opstellen van een Programma van Eisen en het inschakelen van installatiemanagementdiensten blijkt, vanuit diverse praktijkervaringen, geen overbodige luxe te zijn. Een installatieadviseur kan u helpen met de juiste systeemkeuze die bij uw school past en kan op basis van een Total Cost of Ownership inzicht verschaffen over de lange termijn investeringen, zoals onderhoudskosten en de werkelijke energieverdiensten.

Maar hoe doe je dat?
Door het combineren van praktijkervaring met het onderwijs en installatiekennis heeft Gregory een systeem ontwikkeld, waarmee schoolbesturen tegen lage investeringskosten energie reducerende maatregelen kunnen nemen die realtime tot kostenbesparing leiden door:

  • energiemonitoring en beheer door het plaatsen van slimme meters en meetapparatuur;
  • beïnvloeding van het gebruikersgedrag door het verkrijgen van inzicht en coaching;
  • tijdschakeling toepassen bij verlichtingssystemen;
  • weekklok en overwerktimer toepassen bij centrale installatiesystemen;
  • software installeren om PC’s automatisch uit te schakelen op basis van ingestelde tijden;
  • optimalisatie van de regeling, onderhoud en werking van bestaande installatiesystemen.

Hiervoor maakt hij gebruik van een systeem, dat de gebruiker direct en realtime een overzicht geeft van het energieverbruik van alle gebouwen van de onderwijsinstelling. In één gebouw kunnen ook meerdere meters uitgelezen en toegevoegd worden aan het systeem. Per gebouw is er één rekening te controleren. Dus door middel van de realtime meterstanden (gevalideerde data) is te verifiëren hoe de echte kosten zich verhouden ten opzichte van de voorschotnota’s.
Hiermee is direct inzichtelijk te maken wat de financiële effecten zijn van mogelijke toepassingen in de technische systemen of is er een relatie te leggen met het gedrag. Zelfs tot op het niveau van Watt kan dit de gebruiker tot op detailniveau inzicht geven in het gebruik van de installatie.

Gratis quickscan
Gregory Perk biedt vanuit het project ‘leren met energie’ quickscans en energie reducerende adviezen op maat aan. De bouwkundige staat en de werking van de installatietechnieken worden tijdens het maken van een quickscan geïnspecteerd. Naar aanleiding van de inspectie kan ook een duurzaam maatwerkadvies aangeleverd worden in combinatie met investeringen met terugverdientijden, financieringsmogelijkheden en subsidies.

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Advertentie

September uitgave

Partners