Henk Peters, Maaswaal College: "Mooie en simpele grafiekjes geven op ieder moment inzicht in het energieverbruik"

E-mailadres Afdrukken

Voor alle scholen die energie willen besparen is er nu een systeem dat werkelijk inzicht biedt. EnergyAlert is een online energiemonitoring dashboard waarmee in één oogopslag inzichtelijk wordt of er besparingen te realiseren zijn. EnergyAlert bestaat tien jaar en wordt gebruikt door woningcorporaties, gezondheidsinstellingen en scholen. Eén van die scholen is het Maaswaal College in Wijchen. Zij gebruiken EnergyAlert naar volle tevredenheid vanaf zomer 2012 én hebben inmiddels al een flinke besparing op de energierekening gerealiseerd.

Op de eerste lentedag van het jaar bezoeken we het ruime en lichte gebouw van het Maaswaal College aan de Oosterweg. Het gebouw staat er sinds 2008 en sluit geheel aan bij de visie van de school. Al bij de bouw en de aanschaf van de installaties stond het thema duurzaamheid centraal. Aan het woord over de ervaringen met EnergyAlert is de heer Ir. Henk Peters, directeur bedrijfsvoering van de twee locaties van het Maaswaal College. Daarnaast namens Alliantie Voortgezet Onderwijs Nijmegen werkzaam als projectleider nieuwbouw in de regio Nijmegen.

Wat zijn de redenen geweest om te gaan letten op het energieverbruik?

De redenen om op het energieverbruik te gaan letten waren tweeledig. Als projectleider nieuwbouw ben ik nadrukkelijk bezig met thema’s energiezuinig en duurzaam; zorgen dat in de toekomst de beheerslasten zo gering mogelijk blijven. Bij de aanschaf van installaties bij de nieuwbouw is met die thema’s ook uitdrukkelijk rekening gehouden. In mijn functie als directeur bedrijfsvoering let ik goed op de uitgaven. Je moet steeds alert zijn op de kosten en je wéét dat energie een hoge post is in je exploitatie. Daarom wilde ik graag wel eens meten en zien of we echt duurzaam zijn. Daarnaast hebben we stevig geïnvesteerd in de installaties bij de nieuwbouw, maar we kregen op de nieuwe locatie Oosterweg alleen maar hoge energierekeningen. Ook dat was het uitzoeken waard.

In hoeverre was u op de hoogte van uw energieverbruik?

Je hebt het idee dat zit wel goed bij onze organisatie, we staan bekend als een school die de financiën heel goed in het zicht heeft en ik word er door mijn staf wel op gewezen als mijn financiën uit de pas lopen. Door het gebruik van EnergyAlert en de uitkomsten uit het programma moet ik concluderen dat het goed is om naast de factuur ook het werkelijke energieverbruik te monitoren.

Hoe bent u in aanraking gekomen met EnergyAlert?

Ik heb een collega in het land, die zich bezig houdt met scholenbouw en het beheer hiervan. Die vertelde mij over EnergyAlert. De combinatie van de aanbeveling van deze collega samen met de aanbieding die op dat moment van kracht was, heeft mij over de streep getrokken. Met het idee in mijn achterhoofd laat ik maar eens kijken wat dat oplevert. Ik ben redelijk achterdochtig met EnergyAlert begonnen. Dit is alleen iets extra’s wat bevestigt wat ik al weet, dacht ik. Dat bleek niet het geval te zijn.

Wat is de meerwaarde van EnergyAlert?

Om te beginnen ligt de meerwaarde van het programma natuurlijk al in de bewustmaking. Je bent heel nadrukkelijk bezig om het energieverbruik niet alleen met de maandelijkse factuur te monitoren, maar ook met het werkelijke verbruik. Daarnaast ligt de toegevoegde waarde in de manier waarop de tool wordt gepresenteerd; geen dorre cijfertjes, maar met hele mooie simpele grafiekjes, de beelden zijn buitengewoon sterk. Dat maakt het makkelijk om de uitkomsten te delen in mijn organisatie. Met één A4-tje kan ik m’n mensen iets laten zien over het werkelijke energieverbruik. Tegelijkertijd biedt het je handvatten om in te grijpen als er iets merkwaardigs aan de hand is.

Was er bij jullie iets merkwaardigs aan de hand?

Welkom bij het Maaswaal College!

Het Maaswaal College is een Wijchense scholengemeenschap met twee locaties. Een havo/vwo-locatie aan de Veenseweg met bijna 1300 leerlingen en een vmbo-locatie aan de Oosterweg met ongeveer 1050 leerlingen. Het Maaswaal College werkt vanuit het motto “Samen maken wij school” samen met leerlingen, ouders, bedrijven en de gemeente Wijchen om goed onderwijs te bieden. Op die manier plaatsen zij het onderwijsaanbod in een brede maatschappelijke context. Als Unesco-school halen ze de wereld de school in door in binnen- en buitenschools curriculum de verschillende Unesco-thema’s tot uiting te brengen. Zo kun je als leerling je talenten ontdekken en jezelf ontwikkelen met als doel het behalen van een mooi diploma en opgroeien tot een zelfstandige burger.

Wat inzichtelijk werd was het energieverbruik van beide locaties. We hebben twee locaties die qua vloeroppervlak zeer goed vergelijkbaar zijn, maar waar het energieverbruik bij de jongste locatie fors hoger lag. Met de grafiekjes die het programma oplevert, hebben we het energieverbruik van de twee gebouwen inzichtelijk gemaakt. En we konden gelijk de vraag stellen: waarom is dit zo? Waarom hoger energieverbruik in het weekend? Waarom die rare piek op donderdag? Dus ik kreeg met de hoofden facilitair meteen discussie over de grafieken die EnergyAlert opleverde, dat was interessant en meteen energiebesparend. De vergelijking van de twee gebouwen was daarbij ook zeer verrassend. De beheerder van het vier jaar geleden opgeleverde gebouw was in de veronderstelling dat het energieverbruik lager zou zijn dan dat van zijn collega van het oudere gebouw aan de Veenseweg. We hebben aan de Oosterweg een goed geïsoleerd gebouw met een prachtige warmteterugwininstallatie op het dak. Dit gebouw zou energiezuiniger moeten zijn dan de locatie aan de Veenseweg. Het tegendeel was waar. Er was duidelijk wat aan de hand, hoe kan het dat een gebouw wat vier jaar geleden is opgeleverd een hoger energieverbruik heeft, dan het andere oudere gebouw terwijl ze ongeveer even groot zijn en evenveel leerlingen huisvesten?

Wat was er aan de hand?

We gingen de uitkomsten van de grafieken analyseren en het bleek dat de nachtafname van energie van locatie Oosterweg hoger was dan het andere gebouw. Terwijl we met elkaar hadden afgesproken hoe de installaties ingeregeld moesten zijn. En toen we daar op inzoomden bleek dat ons gebouwbeheersysteem niet goed aangaf, hoe de stand was. Dus de installatie was niet goed afgesteld (zonder dat dit goed zichtbaar was op het gebouwbeheersysteem). Want de ventilatoren bleven ‘s nachts gewoon doordraaien, dat was niet de bedoeling. De verwachting van hoe de installaties stonden ingesteld, bleken niet te kloppen met de werkelijkheid. En dat was echt een eye-opener. We hebben direct de machines anders afgesteld en meteen zag je dat terug in de grafieken. We zijn inmiddels al een fase verder, we gaan nu onderzoeken welke apparaten nemen werkelijk die energie af. Dan kunnen we daarop sturen en daar een maatregel aan koppelen.

Heeft u al concrete besparingen geboekt?

Ik maak daarin een tweedeling in gas en elektra. Onze gasmeters worden niet digitaal uitgelezen. Samen met EnergyAlert hebben we het verbruik en de tarieven onderzocht. Toen bleek dat de capaciteit van onze gasmeter in het gebouw Veenseweg te groot was. Inmiddels hebben we een andere gasmeter aangevraagd waarmee we jaarlijks € 1500 besparen. En op het energieverbruik hebben we zeker al € 3000 bespaard, alleen al door alerter te zijn op de instellingen van de installaties. En dat is nog maar het begin want op het moment dat we daar nog wat nadrukkelijker mee bezig gaan en meer gaan inzoomen op het gebruik; dus welk onderdeel van de installaties verbruikt de meeste energie, welke apparaten hebben een hoog energieverbruik, dan maken we nog een stap. Daarnaast kun je met een bewustwordingstraject ook nog besparingen realiseren.

Hoe bewust zijn uw medewerkers van de mogelijkheden tot energiebesparing?

De bewustwording van de medewerkers is iets van lange adem, daar gaan we meer aandacht aan besteden. Zodra we concreter kunnen zijn en het wat meer een handvat kunnen geven, wordt dat makkelijker. We zijn daarvoor wat betreft verlichting ook al mee bezig. Zo bepaal je steeds een andere doelgroep en betrek je langzamerhand al je medewerkers erbij en versterk je zo ook de bewustwording. Voor leerlingen zal het in een project gevat worden, dan gaat het ook voor die groep meer leven. We vinden het als school zeker belangrijk om de leerlingen bewust te maken van de schaarste van niet herwinbare energiebronnen en de uitputting van grondstoffen, gelukkig is het zo dat dit thema in allerlei vaklessen zoals biologie, maatschappijleer en economie terug komt, het thema is wel actueel en leeft breed in de organisatie.

Staat duurzaamheid bij u op de agenda?

We zijn een Unesco-school en het thema duurzaamheid is een pijler van het Unescogedachtegoed en in ons eigen gebouw moeten we laten zien wat dat betekent. We focussen ons als facilitaire dienst daarbij momenteel op duurzaam materiaalgebruik en duurzaam energieverbruik. EnergyAlert kan daar prachtig bij helpen, omdat het pakket heel gedetailleerd inzoomt op je energieverbruik, je kunt het dagelijks gebruik monitoren, je kan laten zien wat het werkelijk verbruik is, en op het moment dat je met elkaar maatregelen afspreekt, kun je het effect laten zien en dat is het mooie van die directe metingen.

Over EnergyAlert

EnergyAlert is een initiatief van Oblivion en houdt zich bezig met het online monitoren van het energieverbruik. Je kunt via EnergyAlert.nl op ieder moment van de dag de verbruiksgegevens inzien. Elektriciteit wordt per kwartier en gas wordt per uur weergegeven. Een abonnement kost € 12,50 per maand.

Meer weten?

www.maaswaalcollege.nl de heer Henk Peters, 024-6487272

www.energyalert.nl / de heer Eric Carbijn, 055-5789479

Daarnaast neem ik in het driewekelijks overleg met de hoofden facilitair, het punt energie mee. Dus periodiek in ons structureel overleg staat nu het energieverbruik op de agenda. En dan kijken we naar de uitkomsten van het programma, zien we dan nog rare dingen, zien we nog vreemd verbruik of blijkt het conform de verwachting te zijn. Zo blijf je alert op je energieverbruik.

Heeft u nog tips voor andere scholen op het gebied van energie besparen?

Controleer in de praktijk zelf of de installaties doen wat ze zeggen wat ze doen. Begin zoals wij zijn begonnen, denk niet op voorhand het zit wel goed bij mij. Laat het een keer meten. Vergelijk het eens met een soortgelijk gebouw. En probeer eens te achterhalen waar(om) de uitkomsten anders zijn dan bij andere gebouwen. Laten meten en monitoren en dan ga je kritisch bekijken waar zit het dan in. Het begin is belangrijk.

Kunt u EnergyAlert aanbevelen?

Gewoon doen, het heeft ons veel opgeleverd. Het maakt het energieverbruik inzichtelijk én we hebben meteen al een besparing gerealiseerd.

Bekijk hier het filmpje van het interview:

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave