Meer baas over je eigen schoolgebouw

E-mailadres Afdrukken

De meerwaarde van doordecentralisatie
De economische levensduur van een schoolgebouw is doorgaans gesteld op 40 jaar. De komende jaren zijn veel schoolgebouwen toe aan renovatie of vervanging. Steeds vaker overwegen gemeenten en schoolbesturen om dit middels een doordecentralisatie te doen. Dat kan schoolbesturen financieel en inhoudelijk meer invloed geven, waardoor ze meer baas over hun eigen schoolgebouw(en) zijn. Maar wanneer is doordecentralisatie een verstandige keuze? En hoe kies je uit de verschillende varianten de vorm die het beste bij jouw situatie past? In de praktijk blijkt dat gedegen juridisch en financieel voorwerk nodig is om de keuze voor doordecentralisatie weloverwogen te kunnen maken.

De keuze voor renovatie of nieuwbouw is voor elke school en gemeente anders. Een breed scala aan factoren bepaalt wat de beste optie is, zoals mogelijke krimp, spreiding van schoollocaties, de wens voor verduurzaming en flexibele inrichting van schoolgebouwen, samenwerking met andere onderwijspartners en bedrijfsleven of het faciliteren van een eigentijds, innovatief onderwijsconcept.
Alle wensen moeten ook nog eens binnen strakke financiële kaders gerealiseerd worden. En eveneens belangrijk: onderwijshuisvesting moet ook de komende decennia financieel gezond te exploiteren zijn. De grote vraag is hoe je voldoende geld kunt genereren om het onderwijs op korte en langere termijn goed te faciliteren.

Financiële armslag
Doordecentralisatie kan dan een passend antwoord zijn. Schoolbesturen krijgen daarmee veelal grotere financiële armslag én meer zelfbeschikking in hun onderwijshuisvesting. Daardoor kunnen ze hun onderwijsgebouwen verbeteren en verduurzamen. Overigens blijft de zorgplicht van gemeenten bij doordecentralisatie gewoon van kracht, omdat die in de wet is vastgelegd. Gemeenten zijn namelijk verantwoordelijk voor bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen. Daarvoor hanteren zij vaak normbedragen en jaarlijks door hen vast te stellen bekostigingsplafonds. In de praktijk blijkt dat er daardoor meestal te weinig geld beschikbaar is om scholen optimaal te verbouwen, te vervangen of te verduurzamen of dat financiële middelen veel later dan het schoolbestuur wenst beschikbaar zullen komen. Doordecentralisatie kan dan ruimte scheppen om onder meer bij banken met publieke doelstellingen wel voldoende middelen te financieren zonder dat de jaarlasten voor de gebouwexploitatie stijgen. Daarnaast biedt doordecentralisatie de mogelijkheid om de investeringen in huisvesting meer naar eigen inzicht te besteden, waardoor – bij een slimme gebouwoplossing – flink op de exploitatiekosten kan worden bespaard.

Lees hier het hele artikel.

Bekijk ook de bedrijfspresentatie van HEVO 

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

mei uitgave

Partners