Elf schoolbesturen in Breda als coöperatie BreedSaam verder

E-mailadres Afdrukken

Op donderdag 2 oktober 2014 vond de officiële ondertekening van de doordecentralisatie plaats, waardoor alle tachtig schoolgebouwen in Breda van het primair en speciaal onderwijs eigendom van coöperatie BreedSaam werden. Voortaan draagt de gemeente Breda jaarlijks de gelden voor onderwijshuisvesting over aan de coöperatie. Onder hun verantwoordelijkheid wordt bepaald welke bestemming deze gelden krijgen.

 

Gezamenlijk sloeg het bestuur van BreedSaam een paal in de grond.

Door de ondertekening worden de elf schoolbesturen per 1 januari 2015 samen eigenaar van de schoolgebouwen. Zij regelen samen welke scholen renovatie nodig hebben of er nieuw wordt gebouwd. Bestuurslid Ben Sanders memoreerde, dat het ruim twee jaar aan  voorbereiding heeft gekost voordat de coöperatie in juli 2014 een feit werd. Een belangrijke voorwaarde voor succes is dat de besturen elkaar niet zien als concurrenten en de bereidheid om elkaar te helpen. “Als er iets is wat BreedSaam bindt, is het dat de schoolbesturen samen dezelfde richting op willen. De schoolbesturen erkennen het gemeenschappelijk belang. Het dient immers een belangrijk doel: de beschikbare middelen verstandiger en doelmatiger in te zetten.”

Zestig miljoen investeren
Voorzitter Frank van Esch sprak namens Bestuurlijk Overleg Breda, nauw betrokken bij het ontstaan van de coöperatie, lichtte de plannen van coöperatie toe.“De komende acht jaren spreken de elf schoolbesturen zich uit over wat er met de tachtig schoolgebouwen van BreedSaam moet gebeuren: wordt er gerenoveerd of volgt er nieuwbouw. Voor de eerste jaren zijn de bouwplannen al uitgestippeld. In de komende acht jaar investeren we zo’n zestig miljoen euro in onze schoolgebouwen.”
Het bestuur van BreedSaam zegt niet over één nacht ijs te gaan en weet zich gesteund door dubbel toezicht op het functioneren van de coöperatie. Zo is een deskundige raad van deskundige specialisten uit de bouwwereld en de financiering. Alle schoolbesturen zijn gelijkwaardig vertegenwoordigd in de stemverhouding en houden toezicht op het reilen en zeilen van de coöperatie. Alle bouw- en renovatietrajecten zullen worden uitgevoerd door een eigen huisvestingsbedrijf, met daarin specialisten op het gebied van scholenbouw.

Breda gaat ervan profiteren
De huidige onderwijswethouder Miriam Haagh, memoreerde haar voorganger Saskia Boelema, die het vele werk heeft verzet om tot deze doordecentralisatie te komen. Zij is er eveneens van overtuigd, dat deze doordecentralisatie van grote maatschappelijke waarde is. “De aanpak van onderwijshuisvesting is nu echt veranderd. De schoolbesturen, in samenwerking met haar maatschappelijke partners en de Gemeente Breda, kunnen verder met de realisatie van de gemaakte plannen. Leerlingen, docenten en ouders gaan daar in de komende jaren van profiteren.”

Lessen voor andere gemeenten
De PO-raad volgt het doordecentralisatieproces in Breda op de voet. Voorzitter Rinda den Besten, die zich onder de genodigde bevond. Complimenteerde BreedSaam met het bereikte resultaat en vond andere gemeenten of regionale verbanden uit deze ervaring lering moeten trekken. Zij ziet de coöperatie als een voorbeeld van een regionale huisvestingsautoriteit, zoals in 2010 door de PO-raad werd gepresenteerd in het plan Fris Alternatief. Zij projecteerde het Bredase initiatief op andere plekken in het land, waar ontwikkelingen haar zorgen baren, omdat daar vanuit de verkeerde uitgangspunten aan het doordecentralisatieproces wordt begonnen. “Als gemeenten het als een bezuinigingsoperatie zien dan zadelt men het onderwijs op met een half failliete boedel. Hier in Breda gaan hele mooie dingen gebeuren.” Rinda den Beste complimenten de wethouder van Breda en het bestuur van BreedSaam met het behaalde resultaat.

Eén voor één bekrachtigde het bestuur hun samenwerking.
Rinda den Besten (in het midden) hief het glas op het bereikte resultaat.

 

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Advertentie

September uitgave

Partners