Ed Peters: “Vanuit mijn ervaring in Nijmegen kan ik bevestigen dat doordecentralisatie veel heeft opgeleverd”

E-mailadres Afdrukken

Sinds de overdracht van de verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting van de gemeente aan 13 Nijmeegse schoolbesturen heeft de onderwijshuisvesting een kwalitatieve impuls gekregen. Dat blijkt uit de monitor ‘Doordecentralisatie onderwijshuisvesting’. De schoolbesturen hebben sinds de overdracht in 2008 meer dan 30 nieuwbouw- en renovatieprojecten weten te realiseren of op te starten. Schoolfacilities praat met Ed Peters, hij is vanaf het begin nauw betrokken bij de doordecentralisatie in Nijmegen.

De monitor ‘Doorcentralisatie onderwijshuisvesting 2008-2011’ geeft inzicht in de belangrijkste cijfers met betrekking tot onderdelen van de Nijmeegse onderwijshuisvesting. Deze cijfers vormen de basis voor een kwalitatieve evaluatie, die in 2013 wordt verwacht. De resultaten van de evaluatie worden gebruikt om het beleid, waar nodig, bij te sturen.

De monitor laat onder meer zien dat de lage rentestand van dit moment gunstig is voor scholen die op korte termijn gaan investeren. Wel blijkt dat schoolbesturen door nieuwe regelgeving bij nieuwbouwplannen worden geconfronteerd met extra kosten voor zaken als binnenklimaat, asbestinventarisatie en verschillende energiemaatregelen. Ook de ontwikkelingen op de woningmarkt en de demografische samenstelling van de Nijmeegse bevolking beïnvloeden de snelheid en hoeveelheid van nieuwbouw van scholen.

Met het nieuw gebouwde Citadelcollege in Nijmegen-Noord groeit het aantal doorgedecentraliseerde schoolgebouwen tot 86.

Voorhoede

Nijmegen bevindt zich in de landelijke voorhoede als het gaat om onderwijshuisvesting. Dat is een wettelijke zorgplicht, maar Nijmegen is een van de weinige Nederlandse gemeenten waar doordecentralisatie op deze schaal gerealiseerd is. De gemeente droeg in 2008 de verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting over aan 13 Nijmeegse schoolbesturen: zij huisvesten samen 92 procent van alle leerlingen in de de stad, zowel op het primair als op het voortgezet onderwijs.
Scholen kregen de verantwoordelijkheid voor onderhoud van de panden, maar ook voor renovatie, uitbreiding en nieuwbouw. Voor deze kosten ontvangen de schoolbesturen van de gemeente een jaarlijkse vergoeding.

Ed Peters is als adviseur en schoolbestuurder vanaf het eerste begin nauw betrokken bij de doordecentralisatie in Nijmegen. Hij is het eens met de conclusies van de gemeente. “Vanuit mijn eigen ervaring in Nijmegen van de kant van schoolbestuurders kan ik bevestigen dat doordecentralisatie veel heeft opgeleverd. Uiteraard blijven er in de praktijk altijd discussiepunten over de uitvoering van het convenant dat destijds gesloten is. Tot nu toe komen we daar in onderling overleg steeds goed uit. De meerwaarde is juist dat schoolbestuurders met functionarissen van de gemeente op een professionele manier over onderwijshuisvesting praten en ambities proberen te realiseren. Het gemeenschappelijk belang staat steeds voorop. De monitor geeft al een behoorlijk goed beeld van hetgeen in collegiale samenwerking tussen schoolbesturen en gemeente gerealiseerd is.”

Bijeenkomst

De gemeente Nijmegen organiseert in samenwerking met Bouwstenen voor Sociaal, de PO-raad, VNG en vele anderen op woensdag 10 oktober in het stadhuis de bijeenkomst 'Doordecentralisatie in breder perspectief'. Doel van deze bijeenkomst is om gemeenten en scholen te ondersteunen bij de besluitvorming rond al of niet doordecentraliseren en de organisatie van het vastgoedmananagement daarbij. Er zijn bijdragen van onder anderen Hannie Kunst (wethouder Nijmegen), Kete Kervezee (voorzitter PO-raad). Bezoekers kunnen ervaringen delen met ervaringsdeskundigen in drie gemeenten waar doordecentralisatie een succes is: Nijmegen (Toine Jansen, CvB Conexus), Breda (Frank van der Esch en Rob Hoogzaad), Haarlem (Seakle Satter) en Alkmaar (Herman Janssen).

Ed Peters raadt schoolbestuurders aan om van deze gelegenheid gebruik te maken om zich te laten informeren over doordecentralisatie. “Ik hoop dat daar veel schoolbestuurders aanwezig zijn. Er blijken in de praktijk veel oordelen en vooroordelen te bestaan over doordecentralisatie. Ík heb de ervaring dat het voor de scholen vooral veel heeft opgeleverd.”

Voor meer informatie over doordecentralisatie kunt u contact opnemen met: Ed Peters 024 - 3502591, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Advertentie

September uitgave

Partners