Max Hoefeijzers: "Leerpark Dordrecht is een ultieme vorm van maatschappelijk ondernemen"

E-mailadres Afdrukken

Leerpark Dordrecht is een bijzondere plaats in Dordrecht, waar mensen samen komen om te leren, werken, ondernemen, wonen en ontspannen in een moderne en levendige stadswijk. Naast het DaVinci College, het Stedelijk Dalton, het Insula College en het Wartburg College, komen er woningen, kantoren, bedrijfsactiviteiten en diverse winkel- en horecagelegenheden. Leerlingen, docenten, bewoners, ondernemers en werknemers ontmoeten elkaar en profiteren van elkaars aanwezigheid. Volgens Max Hoefeijzers (foto), voorzitter CvB DaVinci College, een ideale omgeving om talenten van de zevenduizend leerlingen, die in een praktijkgerichte situatie hun opleiding volgen, tot ontwikkeling te laten komen en te begeleiden naar een actieve rol in het bedrijfsleven.

Aan de hand van maquettes en tekeningen, laat Max Hoefeijzers zien dat Leerpark Dordrecht is gelegen tussen de N3, Laan der Verenigde Naties en het spoor. Aan de overzijde van het Leerpark komen het Gezondheidspark en de Sportboulevard. Leerpark Dordrecht wordt gerealiseerd in samenspraak met leerlingen, docenten, onderwijsinstellingen, brancheverenigingen, bedrijven, gemeentelijke diensten, gemeentebestuur, omwonenden en andere betrokkenen. Het meest boeiende onderdeel van Leerpark Dordrecht is de combinatie van mensen, gebouwen en activiteiten. Wonen waar je werkt en ’s avonds één van de vele avondcursussen volgen. Leren en zorgen voor ouderen in het zorgcomplex. Ondernemen en je vakkennis overdragen op een nieuwe generatie. Sporten en daarna een hapje eten in het opleidingsrestaurant. Na je werk een tentoonstelling bezoeken in het nieuwe Leonardo Plaza. Of een concert in een schooltheater. Zo is er volop te beleven en te ondernemen voor iedereen. De energie om te leren, te ontwikkelen en te veranderen, vormt de basis voor Leerpark Dordrecht.

Waarom een Leerpark?

De leerling van nu is volgens Max Hoefeijzers niet de leerling van toen. De verwachtingen van de buitenwereld zijn hoger. Ook moeten jongeren steeds meer kunnen om zich goed staande te houden. Internet, televisie en mobiele telefoons zijn steeds belangrijker bij het leren. Tegelijkertijd willen jongeren zelf ervaren wat de wereld hen te bieden heeft. Leren door ervaren wordt net zo belangrijk als leren door lezen. Naast het opleiden tot een beroep werkt de leerling dan ook aan de eigen (sociale) vaardigheden. Kortom, in Leerpark Dordrecht worden leerlingen voorbereid op een volwaardige plaats in de wereld van vandaag en morgen.

Scholen bereiden jongeren mede voor op de vaak onvoorspelbare wereld om hen heen. Leerpark Dordrecht, waarin het samengaan van leren en werken centraal staat, komt voort uit de wens tot samenwerken van zowel scholen als het Dordtse bedrijfsleven. Met als doel leerlingen klaar te stomen voor uitdagende banen bij regionale bedrijven en instellingen. Op deze wijze wordt de regio Zuid Holland-Zuid nog aantrekkelijker om te werken en te wonen. Ook de gemeente Dordrecht wil leren en werken graag dicht(er) bij elkaar brengen door de contacten tussen bedrijven/instellingen en het onderwijs hechter te maken.

Sfeer van vernieuwing creëren

Bij het tot stand komen en de inrichting van de schoolgebouwen hebben leerlingen en docenten een actieve rol gespeeld. Leerpark Dordrecht is een omgeving waar alle aanwezigen zich prettig voelen, alleen of in een groep. Met dank aan een duidelijk ontwerp, kleinschalige bebouwing, eigentijdse architectuur en ‘eerlijke’ materialen als baksteen, glas, beton, staal en hout.

De opvallend vormgegeven entree van het Leerpark draagt bij aan de vernieuwende uitstraling.

Het groene park in het gebied biedt de nodige rust. Verlichting, parkeerbeheer, beveiliging, onderhoud, afvalbeheer: over alles is goed nagedacht om een plezierige omgeving te creëren. De aanwezigheid van duizenden jongeren op het Leerpark schept een sfeer van vernieuwing. De laatste trends op het gebied van sport, mode, omgangscultuur, film, muziek, dans, internet, elektronische snufjes en techniek vind je hier het eerst. Al met al dé omgeving om het beste uit de leerling naar boven te halen.

Waarom werkplekleren?

Leren door te doen vindt Max Hoefeijzers net zo belangrijk als leren uit een boek. In Leerpark Dordrecht maken leerlingen zelf mee hoe de samenleving werkt. In de praktijk leren dus om het beste uit jezelf te halen en een goede kans op een baan te hebben. Samenwerken met andere leerlingen, met docenten en mensen die de praktijk kennen.

Belangrijk is dat bij alle leeronderdelen niet de school maar de leerling centraal staat en dat levensechte projecten de theorie bepalen. Zogenaamde onderwijsleerbedrijven waarbij leerlingen met het bedrijfsleven echte producten en diensten aanbieden aan echte klanten, zijn uniek. Het draagt bij aan een perspectiefrijk onderwijs dat leerlingen inspireert en uitdaagt.

Makkelijk doorstromen

Leerpark Dordrecht loopt voorop op het gebied van de nieuwe onderwijsvormen in Nederland. Ze is vernieuwend door de unieke mix van leren op school én in een bedrijf/instelling. Daarom zijn contacten met de organisaties zo belangrijk, maar ook samenwerking tussen vmbo en mbo. Doorstromen naar een hoger studieniveau gaat straks heel natuurlijk, ook naar het hbo. Zonder tijdverlies en met als uitgangspunt wat de leerling al weet en kan. Na de studie houdt het leren niet op. Leerpark Dordrecht is werkende mensen ook van dienst zodat een ieder die dat wil een leven lang kan blijven leren, onder meer via interessante cursussen.

Het mes snijdt dan aan twee kanten. Een leuke, afwisselende beroepsopleiding met een interessante leer- en werkomgeving zorgt dat leerlingen hun opleiding afmaken. Snuffelstages bij bedrijven, opdrachten in onderwijsleerbedrijven en lange stages zijn standaard onderdelen. ICT is daarbij onmisbaar. Heel leerzaam zijn ook bijkomende zaken zoals op tijd komen, van acht tot vijf werken, samenwerken met collega’s, onder druk werken, doen wat je opgedragen wordt en verantwoordelijkheid dragen. Werkplekleren staat ook voor ruimte om de leerling zich te laten ontwikkelen. Al met al een programma waarbij de goede aansluiting tussen scholen en bedrijfsleven zorgt dat het tekort aan vakbekwame, praktijkgerichte mensen afneemt.

Leerweg in fasen

In het begin van de opleiding gaat de leerling op verkenning door te zoeken naar antwoorden op vragen: ‘welke richting wil ik op?’ en ‘hoe ziet mijn toekomstig werkterrein er uit?’. Leonardo Plaza, het centrum waar leerlingen kennismaken met beroepsonderwijs, branches, beroepen, speelt in deze fase een belangrijke rol. Later in de studie zoekt de leerling naar meer duidelijkheid rond de vragen ‘wat voor een baan wil ik concreet?’ en ‘kan ik het niveau aan?’. Kennis en (praktijk)vaardigheden staan hier centraal. Over het gekozen vakgebied, maar ook op sportief, cultureel en maatschappelijk gebied. Kennismaking met beroepen, beroepsvoorbereiding en beroepsopleiding; in iedere leerfase is voor de leerling ruimte om eigen keuzes te maken. Natuurlijk zorgt Leerpark Dordrecht voor de nodige keuzebegeleiding. Bij twijfel kan op diverse momenten binnen een vmbo- of mbo-studierichting worden geswitcht.

Enthousiaste docenten

Van klassikaal lesgeven naar afzonderlijk coachen van leerlingen. Werkplekleren vraagt van de docenten een nieuwe, uitdagende rol die voor hen interessant kan zijn. Max Hoefeijzers is er van overtuigd dat het ook voor leerkrachten een verademing is om niet op traditionele wijze les te hoeven geven. Zij kunnen hun kennis en ervaring op een andere manier inzetten, meer vanuit de rol van begeleider. Van belang is dat de docenten zich (blijven) inleven in de (digitale) wereld van de leerlingen. Docenten leren ook door nauw samen te werken met het bedrijfsleven dat wordt betrokken bij projecten en examens. Om de bedrijven goed te leren kennen, zullen docenten zelf ook stage gaan lopen. Opleidingsinstituut Connessione biedt de docenten de nodige bijscholing. Goede contacten tussen vmbo en mbo in gezamenlijke docententeams per studierichting zorgen ervoor dat theorie en praktijk versmelten in één doorlopende leerweg. Ook de contacten met het hbo worden steeds hechter.

Leerpark Dordrecht is dé omgeving om het beste uit de leerling naar boven te halen.

Bij het tot stand komen en de inrichting van de schoolgebouwen hebben leerlingen en docenten een actieve rol gespeeld. Leerpark Dordrecht is een omgeving waar alle aanwezigen zich prettig voelen, alleen of in een groep. Met dank aan een duidelijk ontwerp, kleinschalige bebouwing, eigentijdse architectuur en ‘eerlijke’ materialen als baksteen, glas, beton, staal en hout. Het groene park in het gebied biedt de nodige rust.

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

maart uitgave