Herman Schrijver, locatiedirecteur Over Betuwe College: "Verhuizen moet een feestje zijn"

E-mailadres Afdrukken

Het Over Betuwe College in Huissen wordt het komende jaar fors uitgebreid. Ondertussen gaan de lessen gewoon door, voor een deel op andere plaatsen in het gebouw en gedeeltelijk op tijdelijke locaties in noodgebouwen. Voor personeel en leerlingen is het een stressvolle tijd, maar volgens locatiedirecteur Herman Schrijver zit de sfeer er goed in. “Het gaat om de onderlinge afstemming met alle intern en extern betrokken partijen. Docenten, facilitaire organisatie, aannemer, gemeente, ouders en leerlingen. Dat moet je goed plannen. Het overleg met onze verhuizer, Top Movers, heeft pas zin op het moment dat op school duidelijk is wat er precies moet gebeuren. Dus niet een half jaar van tevoren, maar zes tot acht weken. Dan kunnen ook zij een goede inschatting maken wat er van hen verwacht wordt.”

Het Over Betuwe College gaat een extra verdieping bouwen op een van de vleugels van het gebouw waar theorielessen worden gegeven. Maar eerst worden gedurende de zomervakantie door met een interne verbouwing de praktijklokalen voor Metaaltechniek en voor Zorg- en Welzijn gemoderniseerd. De uitbreiding van in totaal 1.400 vierkante meter en de modernisering van de praktijklokalen zijn nodig om de verwachte groei van het aantal leerlingen op te kunnen vangen. Daarnaast gaat ROC A12 er na de zomer mbo-opleidingen metaaltechniek en zorg- en welzijn aanbieden. Herman Schrijver: “Dat is voor de school en voor de regio een uitstekende zaak. Echt een doorgroei naar één doorlopende leerlijn, zodat de kinderen het gebied niet meer uit hoeven. Het zal een geïntegreerd lesgebeuren worden van het roc en van ons. Daarnaast stellen we die modern ingerichte praktijklokalen beschikbaar aan het bedrijfsleven, zodat die er buiten de schooltijden opleidingen kunnen geven.”

V.l.n.r.: Jos Bakker, directeur Top Movers Vlotweg, Herman Schrijver, locatiedirecteur Over Betuwe College en Bart-Jan Westerhof, manager facilitaire zaken bij de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe waar het Over Betuwe College onder valt.

Meedenken en ontzorgen

Het hele project is gesplitst in twee fasen. De verbouwing van de praktijklokalen moet eind september klaar zijn en dan wordt gestart met de bouw van de extra verdieping op de theorievleugel. Die is in mei 2009 klaar. Volgens Bart-Jan Westerhof, manager facilitaire zaken bij de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe, is het bouwproject erg belastend voor de organisatie. “Er wordt ondertussen gewoon les gegeven en er zijn veel interne verschuivingen. Op dit moment bijvoorbeeld worden er examens afgenomen, maar tegelijk is er een verhuizing aan de gang. Zo’n groot project legt enorm veel druk op de organisatie. Er moeten met zoveel partijen afspraken worden gemaakt. Bij het selecteren van de partijen die wij daarbij inschakelen hebben we er nadrukkelijk naar gekeken dat die partijen betrokken zijn bij het project en dat ze echt meerwaarde bieden. Zo moeten de aannemer en de leveranciers bereid zijn in de bouwvak door te werken. Van de verhuizer horen we graag hoe we dingen zo slim mogelijk kunnen aanpakken. Wij hebben dus echt gezocht naar partijen die ons kunnen ontzorgen.”

Verhuizers met inlevingsvermogen

Het verhuizen wordt gedaan door Top Movers Vlotweg uit Arnhem. Top Movers is een samenwerkingsverband tussen vijftien verhuisbedrijven die landelijk gespreid zijn en onder dezelfde vlag werken. Tussen deze bedrijven is een intensieve uitwisseling van mensen, materiaal en kennis. Top Movers Vlotweg is gespecialiseerd in het verhuizen van scholen, met name roc’s. Verhuizingen van scholen vragen volgens directeur Jos Bakker een heel andere benadering dan verhuizingen van kantoorgebouwen. “Kantoren zijn cleane werkplekken, waarbij je heel goed kunt inschatten wat er moet gebeuren. Een verhuizing op een school gaat meestal samen met een veranderingsproces. Inefficiënte methoden verdwijnen, mensen moeten afscheid nemen van dingen waarmee ze jaren hebben gewerkt en zijn onzeker over wat ze terugkrijgen. Je moet als verhuizer een beetje gevoel hebben bij datgene waar de mensen die verhuizen doorheen moeten. Daar moet je inlevingsvermogen voor hebben.”

Overleg op het juiste moment

Het eerste voorbereidende overleg tussen het Over Betuwe College en de verhuizer heeft ongeveer drie maanden voor de verhuizing plaatsgevonden. Dat moment is zorgvuldig uitgekozen. Herman Schrijver: “Op het moment dat je met een verhuizer om tafel gaat zitten moet je als school natuurlijk wel voldoende weten wat er gaat gebeuren. Dus je moet echt zorgvuldig bepalen ‘nou kan hij komen’”. Tijdens die eerste gesprekken krijgt de verhuizer een indruk van de dingen die moeten worden verhuisd. Er wordt gesproken over wat er intern zal worden hergebruikt, welke dingen in tijdelijke opslag moeten en wanneer die dingen weer terug moeten in de school. Jos Bakker: “Wij moeten op basis van dat overleg vooraf een inschatting maken van het materiaal dat we nodig hebben om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken bij het in- en uitpakken en bij het transport. En van de materialen die in tijdelijke opslag gaan moeten we weten hoe het weer terug moet. Want als bepaalde lokalen eerder klaar zijn en de herinrichting dus gedoseerd gaat moeten we daar bij de opslag al rekening mee houden.”

Top Movers Vlotweg biedt naast het daadwerkelijk verhuizen een uitgebreide dienstverlening voor onderwijsinstellingen. De vakmensen zijn inzetbaar voor het (de)monteren van meubilair, apparatuur en machines. Bovendien biedt Vlotweg een totaalconcept van ontkoppelen, verhuizen, reinigen en opnieuw installeren van alle werkplek-, practica apparatuur en laboratoria.

Sneeuwbaleffect

Bart-Jan Westerhof realiseert zich dat onderlinge afstemming en vertrouwen de basis zijn voor een succesvolle operatie. Hele simpele dingen kunnen voor de verhuizers grote consequenties hebben. “Wij missen op school momenteel een aantal lesuren. In overleg met de roostermakers hebben we besloten om de gymlessen met het mooie weer buiten te geven en twee klassen te verplaatsen naar de gymzaal. Dat betekent dat ook de meubels van die klassen naar de gymzaal moeten worden verhuisd. Dus dat heeft invloed op het verhuisplan en dat houdt in dat je de verhuizer bij dat soort zaken moet betrekken. Want die heeft goede ideeën en met zijn ervaring geeft hij handige tips om dingen anders aan te pakken.”

Enthousiasme uitstralen

Herman Schrijver en Bart-Jan Westerhof realiseren zich dat ze voor een enorme operatie staan, maar die zien ze met vertrouwen tegemoet. Herman Schrijver: “Het gevóel is in deze complexe situatie zó belangrijk. Ik heb vanaf de zijlijn gezien dat het klikt met de verhuizers. Maar dat geldt ook voor het gevoel met het onderwijsteam, met de leerlingen en met de ouders. We praten er al een jaar over met hen. Logisch dat ze zeggen ‘hoho, wat gaat er met mij gebeuren?’. Maar de sfeer is gelukkig hartstikke goed. Wij zeggen altijd ‘verhuizen moet een feestje zijn’ en proberen daar enthousiasme bij uit te stralen. En dat lukt.”

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

laatste uitgave