Toine Janssen, Conexus: “We proberen met De Verwondering creatief te zijn in onze bedrijfsvoering”

mei 2014 Schoolfacilities Huisvesting - Bouwproces
Afdrukken

Toine Janssen, lid van het CvB van Conexus, een schoolbestuur met dertig scholen in Nijmegen en Heumen, heeft ervaring met innovatieve bouwconcepten van HEVO. Aan het eind van dit schooljaar wordt de nieuwe basisschool De Verwondering in Nijmegen volgens zo'n concept opgeleverd.


“Met onze schaalgrootte, we bedienen 9000 leerlingen op 35 locaties, zijn we constant op zoek naar manieren om waarde toe te voegen aan het onderwijs. We bevinden ons daarbij in de unieke situatie dat we 29 locaties in economisch eigendom hebben. Bovendien zijn we door de doordecentralisatie als schoolbestuur niet afhankelijk van de tombola die gemeenten elk jaar organiseren. We zijn niet meer afhankelijk van de gemeente.”

Conexus biedt meer dan onderwijs
Alle basisscholen van Conexus zijn brede scholen. “Onder het motto ‘Conexus verbindt’ bieden we meer aan dan alleen onderwijs. Zo bieden we op al onze locaties bso aan en gezinsondersteuning, sport, beweging en cultuur. We proberen daarbij innovatief te zijn in onze onderwijsontwikkeling en in onze bedrijfsvoering. We zijn tenslotte zelf baas over ons strategisch huisvestingsbeleid.”

Een mooi voorbeeld van innovatie noemde Toine Janssen het splinternieuwe schoolgebouw De Verwondering. “Het is gebouwd via een innovatief bouwconcept en heeft ons echt een ‘boost’ gegeven. We waren daarbij vooral benieuwd hoe we zo’n slim gebouw konden combineren met een slimme invulling van het onderwijs, want dat wilden wij.” Hij benadrukt dat het hele proces vanaf de eerste plannen  tot aan de realisatie zeer snel is verlopen. “We kregen gelukkig de kans om in een Vinex-wijk in Nijmegen een nieuwe school te realiseren. De beslisnotitie is van 17 april 2013 en het gebouw moet gewoon in augustus 2014 in gebruik zijn. Dat geeft wel aan hoe snel het is gegaan. In De Verwondering krijgen kinderen van vier tot twaalf jaar onderwijs in één lesruimte met meerdere leerkrachten. Er zijn dus meerdere ogen die de kinderen bekijken en begeleiden.”

Het leerplein als centrum
Het centrale concept van De Verwondering is dat van het leerplein. “Het is bij ons het centrum van het onderwijs, waar hele grote groepen kinderen (110 kinderen) gedisciplineerd werken. Op dit leerplein zijn kinderen zelfstandig aan het werk: ze zoeken dingen op in boeken, werken met iPad’s of werken in groepjes aan projecten. De klaslokalen zijn in dit gebouw geen thuishaven voor de kinderen, maar zijn ingericht voor speciale functies. Het centrum, waar het onderwijs start en weer terugkomt is het onderwijsplein. Dat concept wilden wij vertaald zien in het gebouw.”
“We wilden dat het gebouw flexibel zou worden in de toepassing, maar ook flexibel uit te breiden. De school is gebouwd voor vierhonderd leerlingen, maar we verwachten dat het er ooit zeshonderd zullen worden. We wilden daarnaast het onderwijs zichtbaar maken. Dat buiten duidelijk is wat hier binnen gebeurt en dat kinderen naar buiten kunnen kijken en contact houden met de maatschappij.”

Inzetten op spaarzame exploitatie
Al in de aanvang is geïnvesteerd in duurzaamheid en een spaarzame exploitatie. Daarom werd er gekozen voor onderhoudsarme kozijnen, minder schilderonderhoud en duurzame vloeren. “We hebben echt bewust de nadruk gelegd op een gebouw met lage onderhoudskosten.”

Het nieuwe schoolgebouw telt ongeveer 2300 vierkante meter voor 400 leerlingen, waarvoor Conexus 1500 euro per vierkante meter heeft betaald. Toine Janssen tot slot: “En dan te bedenken dat we in 2008, bij de doordecentralisatie, becijferd hebben dat een gebouw van deze kwaliteit 1800 euro per vierkante meter zou kosten. Dat alles is gerealiseerd in veertien maanden. Een waanzinnige prestatie!”

Deel dit artikel op:

Tags:Mijnschool-conceptConexusDe Verwonderingnieuwbouw