Jaap van Bruggen, hoofd facilitair beleid, ROC Friese Poort: “Als je elkaar weet te vinden, kun je meerwaarde creëren en dat is nu precies wat hier in Drachten gebeurt”

E-mailadres Afdrukken

In Drachten wordt druk gewerkt aan de realisatie van een leerpark (campus). In een groene, parkachtige omgeving komen hier scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, een grote sporthal en diverse faciliteiten voor omwonenden. Door de goede samenwerking tussen de scholen en het gemeentebestuur verloopt het project voorspoedig. In 2017 moet het park zijn voltooid.

Jaap van Bruggen: “Over twee of drie jaar moet het laatste ROC gebouw, waar economie en media in komt, worden opgeleverd. Het leerpark zal tegen die tijd zijn voltooid, dan moet er een mooi, groen park liggen waar 6.000 leerlingen onderwijs volgen. Uniek voor Nederland, want op deze schaal vind je dat nergens.”

Wim Hokken, beleidsmedewerker bij de gemeente Drachten en verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting, is zeer te spreken over de ontwikkeling van het unieke leerpark. “We willen het park echt inpassen in de omgeving, we hebben de buurt er daarom vanaf het begin bij betrokken. Door de scholen op één park van ongeveer 20 hectare bij elkaar te brengen krijg je kortere lijnen tussen de scholen, betere samenwerking en meer samenhang. Bovendien wordt het een heel duurzaam gebied waar de omwonenden van meeprofiteren. Al die plussen bij elkaar maken dit tot een uniek project.”

Ook Evert Visser, senior projectmanager bij de gemeente Drachten en als projectleider verantwoordelijk voor de realisatie van het leerpark is enthousiast over het park dat midden in Drachten wordt gerealiseerd. “Het is een complex project omdat we hier te maken hebben met een bestaand gebied. Een nieuw duurzaam gebied ontwikkelen is niet moeilijk als je er maar genoeg geld tegenaan gooit, maar daar is bij dit project geen sprake van. We hebben hier te maken met een gebied dat herontwikkeld moet worden met een duidelijke focus op duurzaamheid. Bovendien willen we het gebied echt ontsluiten voor de omgeving. Het moet een park worden voor de leerlingen, maar ook voor de omwonenden.”

Jaap van Bruggen, hoofd facilitair beleid bij ROC Friese Poort die een campus met vier onderwijsgebouwen op het park realiseert, is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het park. De goede samenwerking met de gemeente en de andere betrokken onderwijsinstellingen ziet hij als noodzakelijke voedingsbodem voor het nieuwe park. “Het klimaat is vaak bepalend. Als je elkaar weet te vinden, kun je meerwaarde creëren en dat is nu precies wat hier in Drachten gebeurt. Door goed te overleggen en echt samen te werken, word je enthousiast en kunnen er mooie dingen ontstaan. Dat begint op het park nu ook zichtbaar te worden.”

Organisch
Hokken: “Het mooie van dit project is dat het heel natuurlijk ontstaan is, heel organisch. Het is het resultaat van de goede samenwerking van alle betrokken partijen. We hebben het echt samen ontwikkelt. Er was geen sprake van een van te voren dichtgetimmerd plan, maar iedereen heeft vanuit zijn eigen expertise meegedacht over het park.” Visser vult aan: “Het resultaat is een heel functioneel park, alle onderdelen passen bij elkaar en vullen elkaar aan. Wonen, leren, werken, sport en ontspanning, water en groen. De juiste mix voor een dynamische (leer)omgeving.”

Verschillende scholen op het park zijn reeds opgeleverd, waaronder twee ROC’s. Een derde ROC van de Friese Poort wordt dit jaar opgeleverd. Het laatste onderwijsgebouw van de Friese Poort wordt de komende jaren gerealiseerd. “Dat betreft een bestaand gebouw dat we gaan renoveren en aanpassen”, vertelt Van Bruggen. Het ROC in Drachten heeft bewust gekozen om vier losse gebouwen te realiseren voor de verschillende opleidingen. “De vier eenheden hebben elk een eigen architect en eigen uitstraling. Maar we hebben wel naar een bepaalde eenheid gezocht. Die verbondenheid zit in het landschap er omheen. Het landschap is de drager van het geheel.”
 

Plattegrond Leerpark Drachten

(klik op de plattegrond voor een grotere afbeelding)

Masterplan
Van Bruggen: “Bij de nieuwbouw hebben we heel bewust gekeken naar onze strategie voor de toekomst. Hoe gaat de maatschappij zich ontwikkelen? Waar is de komende jaren behoefte aan? Is er behoefte aan grotere scholen of juist behoefte aan kleinere scholen. Drachten is toch een soort groot dorp. De mensen, de leerlingen voelen zich prettiger in relatief kleinere scholen. Daar komt bij dat we strategisch in ons vastgoed willen investeren om risico’s te voorkomen. Er zijn genoeg voorbeelden bekend van onderwijsinstellingen die niet meer van (verouderde) schoolgebouwen af komen. Vandaar dat we bewust hebben gekozen om niet één grote ROC te bouwen voor 4.000 leerlingen, maar vier losse eenheden die herkenbaar zijn naar de opleidingen die er plaatsvinden.”

Het eerste ROC gebouw op het leerpark, waar de kunst en cultuuropleidingen zijn gehuisvest, werd in 2012 opgeleverd. Het techniekgebouw volgde in 2013. Dit jaar wordt het gebouw voor zorg- en welzijnsopleidingen afgerond en opgeleverd. Dit wordt het eerste schoolgebouw in Nederland met een BREEAM Excellent certificaat. “Over twee of drie jaar moet het laatste gebouw, waar economie en media in komt, worden opgeleverd. Het leerpark zal tegen die tijd zijn voltooid, dan moet er een mooi, groen park liggen waar 6.000 leerlingen onderwijs volgen. Uniek voor Nederland, want op deze schaal vind je dat nergens.”

Behalve de vier ROC gebouwen staan er op het park nog drie andere onderwijsgebouwen, een praktijkschool aan de rand van het park en een VMBO en een havo/atheneum gebouw van Liudger, een christelijke scholengemeenschap. “De praktijkschool hebben we bewust aan de rand van het park geplaatst”, stelt Visser. “Een klein beetje afgezonderd. Deze leerlingen hebben toch wat extra zorg nodig, die moet je een beetje afschermen. Ze moeten hun eigenheid behouden.”

Doorstromen
Door de concentratie van scholen op een relatief klein gebied wil de gemeente Drachten een doorgaande leerlijn in het onderwijsveld creëren. Visser: “We willen de aansluiting naar het beroepsonderwijs goed vormgeven. Leerlingen van Liudger moeten moeiteloos kunnen doorstromen naar een van de ROC’s in een voor hen vertrouwde omgeving. Dat maakt de stap een stuk gemakkelijker.”
Bang voor krimp van het leerlingenaantal zijn ze niet in Drachten. “Het aantal inwoners in Smallingerland is stabiel en gaat de komende jaren niet krimpen”, stelt Hokken. “Bovendien zat het aantal leerlingen op het basisonderwijs enkele jaren geleden op een ongekend hoogtepunt, 5700. Nog nooit hadden we er zoveel gehad. Daarna zijn we een klein beetje teruggezakt naar 4800 tot 4900 leerlingen en dat aantal zal de komende tien tot vijftien jaar redelijk stabiel blijven.”

Sporthal
In het hart van het leerpark staat de belangrijkste sporthal van de gemeente. De scholen op het park kunnen hier door de weeks gebruik van maken. “De sporthal en het bijbehorende sportveld waren er al, maar werden nog niet optimaal gebruikt”, vertelt Hokken. “Dat gaan we nu veranderen; we gaan het hele gebied opengooien zodat omwonenden er kunnen rondwandelen en recreëren. Er was in de omgeving namelijk een grote behoefte aan meer ruimte en meer groen.”

Visser: “Aan het begin van het traject hebben we een enquête gehouden om te pijlen welke behoeften er leefden bij de betrokkenen. We hebben daarbij niet alleen de leerlingen ondervraagd, maar ook de omwonenden om zodoende toegevoegde waarde op het park te kunnen creëren. Het gaat hierbij niet alleen om speelplekken en wipkippen, maar ook om voorzieningen voor jongeren en omwonenden. Zo hebben we in het traject ook kritisch gekeken naar parkeermogelijkheden en goede ontsluitingswegen.”

Duurzaam
Een belangrijke pijler van het leerpark is duurzaamheid. Om hier op een goede manier vorm aan te geven is gekozen om gebruik te maken van BREEAM.nl, hét keurmerk om de duurzaamheidsprestaties van gebouwen te bepalen. In Drachten besloten ze nog een stap verder te gaan en het hele gebied naar deze visie in te richten. “We hebben gekozen voor het keurmerk BREEAM-Gebied om de duurzaamheidsambities verder te concretiseren en uiteindelijk op een zo hoog mogelijk niveau te certificeren”, vertelt Hokken.

Aan de hand van een checklist wordt op diverse terreinen gekeken naar duurzaamheid van het gebied. Het doel is om zodoende te komen tot een integrale ontwikkeling die leidt tot een samenhangend gebied, waar duurzaamheid, leefbaarheid, en veiligheid belangrijke elementen vormen en waarbij verschillende functies worden verbonden. “Het is een kwaliteitsslag die je maakt”, stelt Van Bruggen. “Door de certificering wordt je gedwongen om op verschillende niveaus goed over de zaken na te denken. Zo is het ook een vereiste dat je de buurt erbij betrekt, dat je omwonenden echt laat meepraten.” Hokken: “BREEAM gaat wat dat betreft verder dan de standaard eisen. We moeten continu met omwonenden blijven overleggen. Dat vergt tijd, maar daardoor ontstaat er wel meer samenhang en een echt integrale ontwikkeling.”

Van Bruggen denkt dat nu juist daar de kracht van dit project in schuilt. “De samenwerking met de gemeente Drachten en andere betrokkenen is erg goed. Er zijn genoeg gemeentes met een meer zakelijke opstelling. Hier hebben ze echt hun nek uitgestoken om het leerpark integraal op te pakken. Dat hoefden ze niet te doen, maar hebben ze wel gedaan. En dat is mooi, want daardoor ontstaat er een mooie, groene leeromgeving waar iedereen van meeprofiteert.”

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met:
Jaap van Bruggen
058 - 2849377
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

december uitgave

Partners