Richard Benneker, St. Katholieke Scholen Twente: “Schoolbestuurders hebben de kans op goede huisvesting in eigen hand”

E-mailadres Afdrukken

Door de aangekondigde doordecentralisatie krijgen bestuurders in het basisonderwijs in de naaste toekomst middelen en bevoegdheden om zelf hun gebouwen te exploiteren. Hiermee hoopt de overheid de exploitatie van het onroerend goed effectiever aan te pakken met als doel een hogere kwaliteit tegen lagere kosten. Uit een rondetafelgesprek met de directeur Richard Benneker van Stichting Katholieke Scholen Twente blijkt, dat schoolbestuurders hiervoor kansen hebben die ze natuurlijk wel moeten benutten.

Tijdens dit rondetafelgesprek in het kader van het IPC project Samen Sterk, is met Richard Benneker en insiders uit de bouw- en installatiebranche nagegaan, hoe met name het meerjaren onderhoud van basisscholen effectiever kan worden uitgevoerd. De conclusie is helder: “De betaler bepaalt en zal tijdig het heft in eigen hand moeten nemen. Zo nodig met ondersteuning moet men leren meer zelf de regie op te eisen. Zo kan men de eigen belangen en die van de gebruikers centraal stellen en aanbieders zakelijker aansturen.”

Het kan inderdaad goedkoper en beter!

Uit de gevoerde dialoog binnen deze ronde tafel kwamen de volgende gevolgtrekkingen vrij unaniem naar voren.

  1. De exploitatie van de huisvesting kan veel beter. Door de huidige traditionele werkwijze gaat er veel geld verloren (lees faalkosten), terwijl de gewenste kwaliteit niet gehaald wordt. De oorzaak hiervan ligt vooral bij de slechte communicatie tussen alle betrokken partijen. De opdrachtgever verliest de wensen van de gebruikers uit het oog en de bouwers gaan teveel hun eigen gangetje. Ook de manier van aanbesteden op de laagste prijs voorkomt een integrale wijze van ontwerpen en bouwen. Gemeentelijke opdrachtgevende partijen en uitvoerende partijen binnen de bouw- en installatiebranche lijken gevangen te zitten in de achterhaalde en vastgeroeste systemen. Een betere regie vanuit de opdrachtgever is een voorwaarde voor een duurzamere werkwijze. Op zich geen nieuws, want in het bedrijfsleven is dat al eerder onderkend en opgepakt. Afkijken mag en loont dus in dit geval.
  2. Van een opdrachtgever mag iedereen verwachten dat hij weet wat er vereist is en dat hier met gebruikers beleidsmatig naar gekeken wordt. In de praktijk blijkt dat gebruikers vaak betrokken worden als het kalf al verdronken is. Het maken van een gezamenlijk (business-) plan zou eigenlijk voor de hand moeten liggen.
  3. Een schoolbestuur heeft haar handen vol met haar onderwijstaken. Zij zal daarom het beheer en de exploitatie (deels) moeten delegeren en in handen moeten leggen van een eigen facility manager of een deskundig betrouwbare partner. Niet alleen moet hij de taal van het onderwijs spreken, maar ook de vertaalslag maken naar een bedrijfsmatige wijze van werken.
  4. Het onderwijs en de bouw- en installatiebranche zijn twee culturen met een verschillend taalgebruik en met weinig vertrouwen in elkaar. Dit is een sta in de weg om samen meer ondernemend aan de slag te gaan en de doelstellingen van de opdrachtgever te realiseren. Het thema Samen Ondernemen biedt hier echter verrassend simpele oplossingen.

Ga de dialoog aan met aanbieders

Kortom, voor schoolbesturen heeft het weinig zin om angst te hebben voor de komende veranderingen en af te wachten wat anderen besluiten. Beter is het om zelf de regie op te eisen om zo zaken af te dwingen.

Verbeteringen liggen binnen handbereik en er kan naar hartelust worden geleerd van de voorbeelden binnen de industriële sector. Een dialoog zoals aangezet binnen het IPC project blijkt tot een wonderbaarlijker betere communicatie te leiden. Op zich logisch, omdat binnen het thema Samen Ondernemen iedereen elkaar als gelijkwaardige partijen ziet en behandelt. Dat leidt tot hoor en wederhoor. Vraag en aanbod blijken geen tegenpolen te zijn, maar juist partijen die elkaar nodig hebben. Eigenlijk dus in symbiose met elkaar door één deur willen en kunnen gaan.

Deelnemers aan het rondetafelgesprek

Gregory Perk, vertegenwoordiger Stichting Duurzame Scholen

Guido Wezenberg, directeur, Looberg Management

Frits Wolters, directeur, Schoolfacilities

Wouter Jansen, directeur, Jansen Management Partners

Mark de Kok, hoofd calculatie, Elektra21

Richard Benneker, directeur, Stichting Katholieke Scholen Twente

Bas Holla, commercieel directeur, Volantis Adviseurs en Ingenieurs

Hans Huiskens, manager, Energiewacht Groep

Een goede vraag zou kunnen zijn hoe hiermee te beginnen als schoolbestuur. Het antwoord is simpel. Durf samen met gebruikers de dialoog aan te gaan met de aanbieders. Velen zullen verheugd zijn u te mogen helpen met deze uitdagende materie. Pak het wel professioneel aan zoals de directies in het bedrijfsleven en schakel de juiste deskundigen in. Benut hun ervaringen hoe dit soort zaken te regelen om met de aanbieders tot de juiste afrekening te komen. Dat spaart u veel geld en onvrede bij uw docenten en andere gebruikers.

Zoek een betrouwbare partner

Dankzij de inhoudelijke ondersteuning van de penvoerder van het IPC project Samen Sterk (UNETO VNI) en door de toepassing van de principes van het thema Samen Ondernemen zijn we in staat voor u als klankbord te fungeren.
Op kostprijsbasis kunnen wij samen met u op vertrouwelijke en objectieve basis de volgende vragen doornemen.

  1. Wat komt er op u af als schoolbestuurder in de komende jaren?
  2. Hoe breng ik de belangen van mijn gebruikers en andere betrokkenen in beeld?
  3. Wat kan ik zelf en wat kan ik niet?
  4. Wat durf ik zelf en wat durf ik nog niet?
  5. Wie zou u als bestuurder het beste kunnen ondersteunen in uw specifieke geval?

Geïnteresseerd in het IPC project Samen Sterk? Neem dan contact op met: Wouter Jansen van Jansen Management Partners ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ) of via telefoonnummer 06 - 231 92 342. Frits Wolters van Schoolfacilities ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ) of via telefoonnummer 0575 - 441 888.

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Laatste uitgave