Bouwproces

Huisvesting - Bouwproces

Toine Janssen, Conexus: “We proberen met De Verwondering creatief te zijn in onze bedrijfsvoering”

Toine Janssen, Conexus: “We proberen met De Verwondering creatief te zijn in onze bedrijfsvoering”

Toine Janssen, lid van het CvB van Conexus, een schoolbestuur met dertig scholen in Nijmegen en Heumen, heeft ervaring met innovatieve bouwconcepten van HEVO. Aan het eind van dit schooljaar wordt de nieuwe basisschool De Verwondering in Nijmegen volgens zo'n concept opgeleverd.

 
Huisvesting - Bouwproces

Willem Adriaanssen over MIJNschool-concept van HEVO: “Wij zetten bewezen oplossingen om in comfort, functionaliteit en lagere kosten”

Onder leiding van Toine Janssen, lid van het CvB van Conexus, discussieerde HEVO met schoolbesturen en gemeenten, in brede school Prins Maurits in Nijmegen, over de toekomst van de scholenbouw in het primair onderwijs. Hierin was er uitgebreide aandacht voor het MIJNschool-concept en basisschool De Verwondering in Nijmegen dat volgens dit concept wordt gebouwd. Het werd een inspirerende bijeenkomst, waaruit bleek dat met minder inspanning een flexibel, fris en duurzaam schoolgebouw te realiseren is, met hogere prestaties en lagere exploitatiekosten.

Huisvesting - Bouwproces

Eric van Steen, manager huisvestingsbedrijf Lentiz: “Vraag hulp van buitenaf om de overstap naar een professioneel huisvestingsbedrijf te maken”

Veel scholen in het vo en po hebben moeite met het professionaliseren van het opdrachtgeverschap. Bouw- en verbouwprojecten verlopen hierdoor niet altijd optimaal en ook de exploitatie van onderwijsgebouwen laat in veel gevallen te wensen over. Dit kost onnodig veel geld. Bovendien wordt niet altijd het volledige potentieel uit de gebouwen gehaald. Om dit probleem het hoofd te bieden is een verdere professionalisering van het opdrachtgeverschap noodzakelijk, maar veel scholen hebben hier problemen mee. De Lentiz onderwijsgroep  heeft deze stap al wel gemaakt, met professionele hulp van buitenaf. Onyx Vastgoedstrategie begeleidt deze onderwijsinstelling bij diverse nieuwbouwprojecten en heeft geholpen bij het opzetten van een professioneel huisvestingsbedrijf in beheer en onderhoud.

Huisvesting - Bouwproces

Jaap van Bruggen, hoofd facilitair beleid, ROC Friese Poort: “Als je elkaar weet te vinden, kun je meerwaarde creëren en dat is nu precies wat hier in Drachten gebeurt”

In Drachten wordt druk gewerkt aan de realisatie van een leerpark (campus). In een groene, parkachtige omgeving komen hier scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, een grote sporthal en diverse faciliteiten voor omwonenden. Door de goede samenwerking tussen de scholen en het gemeentebestuur verloopt het project voorspoedig. In 2017 moet het park zijn voltooid.

Huisvesting - Bouwproces

Brede School Joure Zuid - Samen pionieren resulteert in prachtig gebouw

De bouw van de Brede School Joure Zuid ging op maandag 11 november officieel van start. Wethouder Jan Benedictus van de gemeente De Friese Meren begroef die dag samen met leerlingen twee tijdcapsules. Het gebouw, dat volgens de planning na de zomervakantie van 2014 in gebruik wordt genomen, gaat plaats bieden aan twee basisscholen, kinderopvang, een centrum voor de kunsten, welzijn en herbergt een speellokaal/kleine gymzaal/theater. Een consortium onder leiding van Facilicom Service Group zal naast ontwerp en bouw ook het onderhoud en de exploitatie voor de komende 25 jaar voor zijn rekening nemen. Wesley Veekman van PPSsupport ging in gesprek met Helga van der Molen en Sjoerd Seffinga.

Huisvesting - Bouwproces

Directie CBS De Regenboog, Amerongen: “Als we opnieuw moesten beginnen, zouden we het precies weer zo doen!”

Op 27 februari 2012 werd de nieuwbouw van De Regenboog feestelijk in gebruik genomen. Deze basisschool maakt deel uit van het project Allemanswaard, dat daarnaast nóg een school, een sporthal, bibliotheek, kinderopvang en woningen omvat. Hiervoor was uitruil van grond en dus verplaatsing van het schoolgebouw noodzakelijk. Het had nogal wat voeten in aarde voordat alle partijen hun wensen in vervulling zagen gaan. Met hulp van Klaas van Harten en Sjaak Kromwijk van AVANT Bouwpartners kon de Vereniging School met de Bijbel hun intrek in hun nieuwe schoolgebouw nemen. Precies een jaar later sprak Schoolfacilities met de betrokken partijen voor een terugblik.

Huisvesting - Bouwproces

Harry Hendertink, CBS Het Hoge, Vorden: “We hebben de basisgedachte van een school losgelaten en het kind centraal geplaatst”

“Dit is echt mijn school. Omdat we zelf het bouwheerschap op ons hebben genomen, hebben we gekregen waarvoor we in het PvE hebben getekend. Dat is wezenlijk anders dan dat je op een bepaald moment de sleutel aangereikt krijgt en gezegd wordt wanneer je er in mag.” Dit zei een gedecideerde directeur van CBS Het Hoge in Vorden, met een compliment naar het team van adviseurs bestaande uit Gerben van Heun, van Partners & Van Heun, Mattijs Loor van Factor Architecten en Jan Olthof van BAM Utiliteitsbouw. Schoolfacilities ging op zoek naar het effect van deze ketensamenwerking.

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave