HEVO: Samen naar een nieuw veilig schoolgebouw

E-mailadres Afdrukken

Op veel plaatsen in Nederland ontstaan multifunctionele accommodaties waarin basisscholen samen met buurtcentra, sportaccommodaties, kinderdagverblijven, woningen en andere voorzieningen samen in één gebouw worden geclusterd. Vanzelfsprekend speelt veiligheid, zowel van de fysieke ruimte als in sociaal verband, daarin een grote rol. HEVO is regelmatig betrokken bij de ontwikkeling van dit soort accommodaties. Daarbij nemen we niet alleen jarenlange ervaring met onderwijsprojecten mee, maar ook ons unieke product Risicodragend Projectmanagement en een stevige ambitie als het gaat om duurzaamheid.


Veiligheid, zowel van de fysieke ruimte als in sociaal verband, speelt in het bijzonder als in het gebouw verschillende onderwijsvormen, kwetsbare kinderen of groepen kinderen van verschillende leeftijden samen komen. Een zorgvuldig proces is nodig om dát gebouw tot stand te brengen dat optimaal veilig is en tegelijk de voordelen van clustering (meer expertise en faciliteiten tegen lagere exploitatiekosten) ten volle benut.  

Gestructureerde methode van HEVO
HEVO heeft een methode ontwikkeld om op gestructureerde wijze tot gezamenlijke huisvesting te komen: BeSeF. Daarin onderscheidt HEVO vijf kritische aandachtsgebieden die spelen bij gezamenlijke  huisvesting: Beheer, Exploitatie, Samenwerking, Eigendom en Financiën. Het doorlopen van deze aspecten, zorgt voor goede samenwerkingsafspraken en helderheid over de haalbaarheid van het project. De ervaringen die bij de ontwikkeling van vele multifunctionele accommodaties is opgedaan wordt op structurele basis in onderwijsprojecten toegepast waar meer doelgroepen in één gebouw huisvesting betrekken. In dit artikel lichten we twee actuele voorbeelden uit de praktijk van HEVO toe.

Breda: praktijkgericht VSO
In Breda bereidt een aantal scholen in het praktijkgerichte Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) gezamenlijke huisvesting voor. De scholen werken nu nog op verschillende locaties en bedienen elk een specifieke doelgroep. Zo zijn er:

  • leerlingen tussen 12 tot 20 jaar die een verstandelijke beperking en/of een lichamelijke of meervoudige beperking hebben
  • leerlingen met een chronische ziekte en/of een somatische aandoening
  • leerlingen van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen
  • leerlingen met expliciete sociale en/of emotionele problemen.


Op het nieuwe VSO Breda volgen circa 550 leerlingen onderwijs. Door de clustering ontstaan mogelijkheden om de voorzieningen voor leerlingen en personeel op een hoger plan te krijgen. Toch moet het gebouw voldoende kleinschalig van opzet blijven. De leerlingen volgen individuele leertrajecten in kleine groepen, variërend van 8 tot 12 leerlingen. Gemiddeld is de groepsgrootte 10 leerlingen.

Wouter Houët van HEVO begeleidt het project vanaf het eerste haalbaarheidsonderzoek. Naast ‘samenwerking’ is er voortdurend aandacht voor ‘sociale veiligheid’. Voor optimale samenwerking tussen de scholen is denken in ‘tussendeuren’ en ‘bloedgroepen’ belemmerend, maar voor een goede ondersteuning van de leerlingen is dat juist een voorwaarde: de meeste leerlingen hebben duidelijkheid, overzicht en structuur nodig.
De groepen zijn in eerste instantie geclusterd op ondersteuningsbehoefte, daarna op leeftijd. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte zijn er consequenties voor de indeling van het gebouw.
Er zijn leerlingen met behoefte aan veel structuur. Zij hebben meerdere mentorcontacten, kunnen weinig migreren binnen het gebouw en profiteren van veiligheid in een eigen lokaal/domein. Er zijn ook leerlingen die een vast aanspreekpunt (mentor) nodig hebben, maar ook voldoende in staat zijn om eventuele lokaal- of leraar- wisselingen te kunnen hanteren. Ten slotte zijn er leerlingen met een hoge mate van autonomie die meer vat hebben op hun eigen leerplan, zij kunnen goed migreren binnen de theorie- en praktijkruimtes en gebruik maken van leerpleinen of zelfstandige werkplekken. Hoe groter de structuurbehoefte hoe meer afbakening van de ruimtes in de school en hoe meer toezicht in het belang van de sociale veiligheid nodig is. Hoe meer autonomie, hoe meer bewegingsvrijheid in en om de school gewenst is.  

De samenwerking leidt ertoe, dat dit type onderwijs in Breda verbetert. Met een passende onderwijsplek voor iedere leerling ontstaat een betere aansluiting op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. De scholen gaan hiermee uit van de capaciteiten van het kind, zonder daarbij de beperkingen uit het oog te verliezen.

Eindhoven: Monseigneur Bekkerschool
Een tweede voorbeeld is de Monseigneur Bekkersschool (MBS) in Eindhoven van de Stichting Speciaal Onderwijs Expertisecentrum. Het MBS heeft een solide en goed doordacht gebouw dat binnen budget en binnen een krappe planning werd opgeleverd in oktober 2016. De buitenschoolse opvang en faciliteiten voor arbeidstoeleiding geven het gebouw extra meerwaarde.

Gemeente Eindhoven zet sterk in op hergebruik van bestaande gebouwen. Daarom heeft HEVO met studies de haalbaarheid van transformatie van het gebouw in beeld gebracht. Naast de financiële haalbaarheid zijn ook de functionele, ruimtelijke en duurzame aspecten geanalyseerd. Bij elk gebouw dat meerdere gebruikers krijgt, is overleg in een vroeg stadium essentieel. Een programma van eisen dat alle partijen onderschrijven voorkomt onenigheid verder in het proces. Bart Manders van HEVO voerde dit project risicodragend uit en was dus contractueel verantwoordelijk voor alle ontwerpende en uitvoerende partijen. De opdrachtgever had daardoor tijdens het proces te maken met slechts één contractpartij en één aanspreekpunt.

De transformatie van een bestaand gebouw is op zichzelf al duurzaam, maar de ambities van MBS en de gemeente reikten op dit punt verder. Zo werd hoogwaardige isolatie aangebracht, zijn houten buitenkozijnen vervangen door aluminium en is onderhoudsvrije wandafwerking toegepast. De inzet van energiezuinige warmtepompen, een zonneboiler, PV-panelen en LED-verlichting heeft een A+++ energielabel en een GPR-score van 7,7 opgeleverd!. Uit onderzoeksgegevens van HEVO blijkt dat door de transformatie van de MBS de CO2-emissiereductie op energiegebied 81% bedraagt.

Samen in een veilig gebouw
Samen één gebouw betrekken kan veel voordelen opleveren. Een gebouw met meer gebruikers sociaal veilig te maken vraagt om goede voorbereiding en een helder proces waarin afspraken worden gemaakt en samenwerking wordt gestimuleerd. HEVO begeleidt gebruikers en eigenaren bij deze voorbereidingen en geeft garanties op het resultaat.

Dit artikel wordt u aangeboden door:
HEVO | 073 - 6409 409 | www.hevo.nl | Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 

Bekijk ook de bedrijfspresentatie van HEVO

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

laatste uitgave