Bouwmanagement

Huisvesting - Bouwmanagement

Akoestiek cruciaal voor het welzijn van scholieren en docenten

Akoestiek cruciaal voor het welzijn van scholieren en docenten

Het ontwerpen van een school is een veelomvattende bouwkundige uitdaging. Op scholen zijn er uiteenlopende ruimtes: leslokalen, gymzalen, kantines en kantoren, elk met hun eigen eisen. Ook hebben scholen een breed scala aan gebruikers  - zo zijn er alleen al grote leeftijdsverschillen tussen scholieren onderling én tussen docenten. 

 

 
Huisvesting - Bouwmanagement

HEVO: Samen naar een nieuw veilig schoolgebouw

HEVO: Samen naar een nieuw veilig schoolgebouw

Op veel plaatsen in Nederland ontstaan multifunctionele accommodaties waarin basisscholen samen met buurtcentra, sportaccommodaties, kinderdagverblijven, woningen en andere voorzieningen samen in één gebouw worden geclusterd. Vanzelfspr...

Huisvesting - Bouwmanagement

Marleen Hermans stimuleert professionalisering opdrachtgeverschap in het onderwijs

Marleen Hermans stimuleert professionalisering opdrachtgeverschap in het onderwijs

Hoogleraar Marleen Hermans gaat vanuit haar leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft in kaart brengen welke competenties er nodig zijn om gebouwen en bouwwerken in samenwerking met de markt te bouwen en exploiteren. Ze doet dat...

Huisvesting - Bouwmanagement

Nieuw kenniscentrum helpt scholen en kinderopvang om huisvestingszaken goed af te wikkelen

Nieuw kenniscentrum helpt scholen en kinderopvang om huisvestingszaken goed af te wikkelen

Mede op aandringen van de PO-Raad krijgen schoolbesturen de komende jaren een grotere verantwoordelijkheid voor hun schoolgebouwen. Een nieuw, onafhankelijk kenniscentrum kan hen daarbij van advies voorzien. Het centrum is een samenwerkingverband van...

Huisvesting - Bouwmanagement

Peter Bergen, directeur OBS De Wilgenstam: “Het unieke is dat wij deze renovatie zelf hebben bedacht én gerealiseerd”

Peter Bergen, directeur OBS De Wilgenstam: “Het unieke is dat wij deze renovatie zelf hebben bedacht én gerealiseerd”

OBS De Wilgenstam in Rotterdam Schiebroek heeft in slechts acht weken tijd een metamorfose ondergaan van een afgeschreven oud en versleten gebouw tot de meest duurzame gerenoveerde school van Nederland. Voor amper de helft van de kosten van een nieuw...

Huisvesting - Bouwmanagement

Anneke Kuipers: “De verbouwing van kerk naar basisschool heeft ons de Gouden Piramide 2010 opgeleverd”

Anneke Kuipers: “De verbouwing van kerk naar basisschool heeft ons de Gouden Piramide 2010 opgeleverd”

Voor de ingenieuze huisvesting van een basisschool in een leegstaande kerk is aan basisschool St. Plechelmus, de Dr. Schaepmanstichting en de gemeente Hengelo de Gouden Piramide 2010 toegekend, de jaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgevers...

Huisvesting - Bouwmanagement

Sytze Haenen: "Na de renovatie hebben we een duurzaam schoolgebouw met de kwaliteit van nieuwbouw"

Sytze Haenen:

Begeleid door PRC is het Comenius College in Hilversum bezig met een duurzame renovatie en uitbreiding. Naast onderwijs spelen een goed binnenklimaat, energiebesparing en het streven naar lagere exploitatielasten daarbij een belangrijke rol. Sytze Ha...

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

maart uitgave

Partners