Jacob Uijl, directeur Christelijke Basisschool De Rank: “Met nieuwbouw hadden we deze ruimte niet kunnen behouden, met renovatie wel”

E-mailadres Afdrukken

Deze basisschool De Rank in Sprang-Capelle is een éénpitter, dat aan 300 leerlingen op christelijke grondslag onderwijs gaf in een gebouw van vóór 1972, dus nog voor de energiecrisis. Het bestuur zag zich geconfronteerd met een geantidateerd gebouw dat gesloopt of gerenoveerd moest worden. Men koos voor het laatste, met als resultaat: meer onderwijsruimte dus meer waar voor haar geld!


Jacob Uijl schoof als trotse directeur alle credits van het uiteindelijke resultaat naar zijn bestuurder Peter Treffers. Hij was de man met bouwervaring en heeft de bouw begeleid. Het gebouw van basisschool De Rank was toe aan een complete metamorfose. Daar heeft ook de gebruikersgroep bestaande uit leerkrachten, MR-raad en ouders hun bijdrage aan geleverd.
De Rank ligt praktisch onder de rook van Waalwijk. Om de behoefte aan christelijk onderwijs veilig te stellen, zijn de maatschappelijke ontwikkelingen en onderwijsvernieuwing meegenomen. Ook Sprang-Capelle heeft te kampen met krimp en neemt de behoefte aan kinderopvang toe. De mogelijkheid voor de vorming van een IKC behoort volgens Jacob Uijl tot de mogelijkheden. Bij de keuze voor een bouwer die deze opgave aan zou kunnen, ging de stuurgroep van de school niet over één nacht ijs. Jacob Uijl: “Samen met een adviesbureau hebben we een lijst met selectiecriteria opgesteld. Na screening van maar liefst 36 inschrijvers, kwam Van der Heijden bouw en ontwikkeling als beste uit de bus. Zij hebben een gedeelte van de school gesloopt en opnieuw opgebouwd en dat terwijl de lessen voor de 300 leerlingen gewoon door gingen. Het nieuwe gebouw telt nu twaalf lokalen van 60 vierkante meter en is uitgebreid met een speellokaal en een leerplein.”

De veiligheid van de kinderen en bouwvakkers stond centraal. Mede daarom kwam de uitvoerder in de klas vertellen over het bouwproject en mochten de kinderen samen met de leerkracht komen kijken bij het leggen van de nieuwe vloer.
Alle lokalen kregen nieuwe vloerbedekking, systeemplafonds, vensterbanken, gevelpanelen, kozijnen, deuren en verlichting. Het gebouw is daarnaast voorzien van een nieuw ventilatiesysteem dat voldoet aan de normen voor frisse scholen.
Waar vroeger patio’s waren, zijn nu overdekte leerpleinen voor activiteiten van groepen leerlingen gerealiseerd. Het nieuwe gebouw telt nu twaalf lokalen van 60 vierkante meter en is uitgebreid met een speellokaal en een leerplein.


Veiligheid centraal
Naast prijs, waren voor Jacob Uijl vooral veiligheid en planning belangrijke graadmeters. “Het comfort en de veiligheid voor de kinderen, de ouders en onze medewerkers stonden uiteraard voorop. Hierop anticipeerde Van der Heijden met een plan om het werk in slechts twee fases te realiseren. Ze zorgden zelf voor noodlokalen en planden alles zodanig dat de leerlingen er zo min mogelijk last van hadden. Zo waren er geen luidruchtige sloopwerkzaamheden of harde muziek tijdens de lessen, gebeurde het laden en lossen zoveel mogelijk op momenten dat de kinderen binnen of thuis waren en was de bouwplaats goed afgesloten.”
Projectleider Walter Derks: “Waar mogelijk werden hak-, boor- en zaagwerkzaamheden verplaatst naar de schoolvakanties en bleven de twee speelpleinen toegankelijk voor de leerlingen. De veiligheid van de bouwvakkers en van de kinderen stond centraal. Mede daarom kwam de uitvoerder in de klas vertellen over het bouwproject.”

Precies volgens afspraak
Volgens de planning zou het werk precies één jaar in beslag nemen. Aanvankelijk had Jacob Uijl daar zo zijn twijfels over. “Ik hield er stiekem rekening mee dat het wel eens uit zou kunnen lopen. Dat is immers heel vaak zo bij dergelijke grote bouwklussen. Zo liepen wij ook tegen onvoorziene zaken aan zoals asbest en slecht weer. Maar de achterstand die dit opleverde, werd keurig ingehaald. En alles bleef binnen het vooraf bepaalde budget. Ik ben geen enkele vervelende verrassing tegen gekomen.”

Bij de ontmanteling van de school werd meer asbest gevonden en gesaneerd dan aanvankelijk was ingeschat. Door de principes van lean bouwen te volgen is bouwtijd bespaard. Walter Derks: “De planning is afgestemd met de school en met de onderaannemers. We gebruikten een groot bord, waarop met gekleurde post-it’s de volgorde stond van de werkzaamheden per dagdeel. Dagelijks was er overleg tussen de uitvoerder en de voormannen. Door zó te werken wisten we het complexe bouwproject in slechts tien maanden uit te voeren.”

Norm voor Frisse Scholen
De vernieuwde school is overzichtelijker, comfortabeler en gezonder dan de oude school. Er is een nieuwe entree gemaakt op de grens tussen de lokalen voor boven- en onderbouw. Waar vroeger patio’s waren, zijn nu overdekte leerpleinen voor activiteiten van groepen leerlingen gerealiseerd. Walter Derks: “Deze pleinen hebben lichtstroken of daklichten. Alle lokalen kregen nieuwe vloerbedekking, systeemplafonds, vensterbanken, gevelpanelen, kozijnen, deuren en verlichting. De kruipruimte van de begane grondvloer is geïsoleerd. Het dak kreeg nieuwe isolatie en bedekking. Het gebouw is daarnaast voorzien van een nieuw ventilatiesysteem en voldoet aan de normen voor frisse scholen. Dit zijn slechts enkele van de vele aanpassingen.”

Hoogwaardige flexibele ruimte
Jacob Uijl is enorm in zijn nopjes met de nieuwe school: “We hebben nu hoogwaardige, flexibele ruimtes waar we kinderen zelfstandig kunnen laten werken, presentaties kunnen geven, individueel of juist in grote groepen les kunnen geven en musicals op kunnen voeren. Prachtig. Stiekem mis ik de drukte van de bouwwerkzaamheden af en toe. Het hele jaar was hier hetzelfde team van Van der Heijden bezig. Heel betrokken mensen waar ik een band mee heb gekregen. Dat geldt ook voor de kinderen. Toen de bouwplaats veilig genoeg was, zijn we met hen op het terrein gaan kijken. De bouwvakkers zijn op hun beurt in de klassen geweest om over hun vak te vertellen. Voor de leerlingen was dat een onvergetelijke ervaring!”
 

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

mei uitgave

Partners