Wouter Jansen, B+I Groep: “Bij bouw en renovatie van scholen wordt vaak niet naar de beste maar goedkoopste oplossing gezocht”

E-mailadres Afdrukken

Bij bouw- en renovatieprojecten van scholen wordt teveel naar de investeringskosten gekeken en te weinig naar de exploitatiekosten. Bovendien werken partijen nog te vaak langs elkaar heen. Dit gaat ten koste van de kwaliteit. Volgens Wouter Jansen, nauw betrokken bij de oprichting van het Businesscenter Energie Innovatie (BEI bv), moet en kan dit anders. “De bouw moet een denkslag maken. De tijd is rijp voor ketenintegratie.”

Ingenieur en bedrijfskundig adviseur Wouter Jansen (B+I Groep) denkt dat er in het onderwijs op het gebied van energiebesparingen nog een wereld te winnen is. “Onderwijsgebouwen verbruiken in het algemeen nog te veel energie. Bovendien is het binnenklimaat vaak niet in orde. Maar bij bouw- en renovatieprojecten wordt in de meeste gevallen niet gezocht naar de beste, maar naar de goedkoopste oplossingen. Op de lange termijn zijn dit juist de duurste oplossingen.”

Opdrachtgeverschap

Schoolbesturen hebben volgens Jansen te weinig ervaring met opdrachtgeverschap. “Ze geven de zaken in sommige gevallen gewoon uit handen. Ze laten het over aan de marktpartijen. Maar als die er een rommeltje van maken en langs elkaar heen werken, zitten de schoolbesturen met de problemen.” Het Businesscenter Energie Innovatie (BEI) kan volgens Jansen uitkomst bieden.

“BEI is een zelfstandig samenwerkingsverband van bedrijven binnen de bouw- en installatiebranche. BEI biedt opdrachtgevers totaaloplossingen op het gebied van energiebesparingen. We kijken daarbij niet alleen naar de realisatiefase, maar ook naar de exploitatiefase. Op die manier ontzorgen we opdrachtgevers en versterken we de samenwerking tussen de verschillende marktpartijen. Productinnovatie en procesinnovatie worden hierdoor gestimuleerd. Alle partijen zijn er immers bij gebaat om tot de best mogelijke oplossing te komen.”

Energiebesparingen realiseren

Het realiseren van energiebesparingen is volgens Jansen een ontstellend complexe materie. “Er komen zoveel verschillende aspecten bij kijken. Het gaat niet alleen om de keuze van de juiste apparatuur, een goede afstelling van installaties of een goede isolatiegraad. Het gaat ook voor een belangrijk deel om het gedrag van de gebruikers. Hoe gaan mensen om met het onderwijsgebouw? Worden installaties goed onderhouden? Staan de computers niet onnodig aan? Branden de lichten niet onnodig? Zeker 40% van de energiebesparingen kan op korte termijn gerealiseerd worden door gedragsverandering van de gebruikers.”

Kijk naar de exploitatiefase

Bij renovatieprojecten wordt te snel overgegaan naar de doefase, vindt Jansen. “Er is bij opdrachtgevers nog te veel een focus op de initiële kosten. Er wordt onvoldoende nagedacht over de exploitatiefase, terwijl juist daarin de winst valt te behalen. Het kost uiteraard tijd en geld om eerst goed over een project na te denken, maar er worden veel faalkosten mee voorkomen. Bovendien vinden marktpartijen elkaar beter en worden mogelijke oplossingen beter op elkaar afgestemd. BEI garandeert een goede samenwerking tussen de verschillende partijen, zodat er voor de meest optimale oplossingen wordt gekozen.”

Stappenplan voor totaaloplossing

BEI werkt met een vierstappenplan. De eerste stap behelst het initiëren van een totaaloplossing. “In de eerste fase gaan we met de betrokken partners en de directie van de school om tafel zitten”, legt Jansen uit. “We zetten in deze fase uiteen wat duurzaam opdrachtgeverschap inhoudt, en hoe er vorm aan gegeven kan worden. We verkennen de besparingsmogelijkheden en prikkelen elkaar om tot verbeteringen te komen. Deze fase is heel belangrijk en kan enkele maanden in beslag nemen.”

Tijdens stap twee wordt een integraal ontwerp opgesteld. De exploitatie wordt in beeld gebracht, de speerpunten worden op papier gezet en het ontwerp wordt vertaald in offertes. Hierbij geeft het BEI resultaatgaranties. “We garanderen dat de technische installaties waarmaken wat we beloven. Daar geven we het GoedBEI certificaat voor af. Eventuele faalkosten door verkeerd ontwerp worden door de marktpartijen opgevangen. Daar heeft de opdrachtgever geen omkijken naar.”
Na de ontwerpfase volgt de uitvoeringsfase. In deze fase opereren de partijen als één bedrijf. De opdrachtgever heeft slechts één aanspreekpunt of loket waar hij met vragen terecht kan. “Door de integrale projectleiding verloopt de uitvoering veel soepeler. Het werk van de verschillende partijen sluit beter op elkaar aan. Er wordt echt samen aan een project gewerkt en niet langs elkaar heen. Faalkosten worden daardoor zo veel mogelijk uitgebannen.”
De laatste fase in het vierstappenplan behelst de exploitatiefase. In deze fase moeten de grote energiebesparingen gerealiseerd worden. “Bij energiebesparende ontwerpen focussen we ons echt op lagere exploitatiekosten”, legt Jansen uit. “Eventuele extra investeringen moeten tijdens de exploitatiefase worden terugverdiend.” De GoedBEI garantie speelt hierbij een belangrijke rol. “Met onze aanpak ontzorgen we de opdrachtgever. Eventuele fouten in het ontwerp worden namelijk kosteloos verholpen. Bovendien zorgen we voor optimaal afgestelde installaties die met duidelijke handleidingen makkelijk te bedienen zijn.”

Meerdere pilotprojecten

BEI is momenteel enkel actief in het oosten van het land. Jansen is echter druk bezig om het format landelijk uit te rollen. “We hebben meerdere pilotprojecten gestart om het concept te testen. Zo hebben we bijvoorbeeld de renovatie van basisschool de Triangel verzorgd. De resultaten zijn onderscheidend goed en ook vanuit de bouw- en installatiesector wordt enthousiast gereageerd.” Of deze formule ook op grote schaal werkt, is voor Jansen nog even afwachten. Veel hangt af van het vertrouwen van opdrachtgevers in de BEI-organisatie en het onderlinge vertrouwen van betrokken partners. Het belangrijkste is volgens Jansen echter een andere mindset bij opdrachtgevers. “De focus moet komen te liggen op kwaliteit en niet op kosten.” Ook het slimmer omgaan met aanbestedingsprocedures hoort hier bij.

Basisschool de Triangel in Nijverdal

De renovatie van basisschool de Triangel in Nijverdal was een van de eerste pilotprojecten van het Businesscenter Energie Innovatie. Bij dit project werden de lokalen van de basisschool onder meer voorzien van een nieuw ventilatiesysteem. Ook de sheddaken (foto onder) werden tijdens de renovatie onder handen genomen. Richard Benneker, algemeen directeur van de Stichting Katholieke Scholen Twenterand (SKOT), was als opdrachtgever bij dit project betrokken. Hij is zeer te spreken over de manier waarop het renovatieproject is verlopen.

“Bij het traditionele bouwen is het nogal eens de vraag wie waarvoor verantwoordelijk is. Tijdens dit project konden we gewoon bij één loket terecht. Er was één offerte en er stonden hele duidelijke afspraken op papier over de prijs en de daarbij behorende uitgangspunten op het gebied van functionaliteit, gezondheid en gebruikerscomfort. Extra kosten zouden voor de uitvoerende partijen zijn. Dat geeft een stuk zekerheid voor de opdrachtgever.”

Benneker schat dat de basisschool 10 tot 20 procent goedkoper uit is geweest door met BEI in zee te gaan. De schooldirecteur heeft de samenwerking dan ook een vervolg gegeven. “Helaas zijn we als basisschool verplicht om grotere bouwprojecten aan te besteden. Daardoor gaan we noodgedwongen in zee met de goedkoopste partij, maar dat is vrijwel nooit de meest gunstige keuze. BEI biedt daarentegen een totale oplossing, waar je op de lange termijn het meeste voordeel mee behaalt.”

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

mei uitgave

Partners