Herman Jult, BURO II: "Van Aarle de Laat aanwinst voor Belgische markt"

E-mailadres Afdrukken

Het Belgische architectenbureau BURO II en het Nederlands Huisvestingsadviesbureau Van Aarle De Laat hebben elkaar beter leren kennen in de Vlerick Management School in Gent. Een gebouw dat BURO II volledig renoveerde. Volgens Herman Jult (foto) is de tijd rijp om de Belgische onderwijsmarkt te confronteren met de kennis en ervaring van Van Aarle De Laat. Hij beschouwt deze ontmoeting als een start van een kansrijke samenwerking in de toekomst.

De adviezen van Van Aarle De Laat betreffen het totale huisvestingsproces, van idee, voorbereiding tot oplevering en onderhoud. Daardoor draagt het volgens Herman Jult van begin tot het eind bij aan een goed doordachte onderwijshuisvesting. “Hun specialiteit en deskundigheid begeeft zich op het vlak van bouwmanagement, onderhoud, beheer, vastgoed, juridische zaken, bouwkosten en technologie. Kortom: Van Aarle De Laat is als adviseur in maatschappelijk vastgoed actief in de markten zorg, onderwijs, overheid en wonen. Dit zijn ook sectoren waarin BURO II actief is”

Win-winsituatie

BURO II is een architectenbureau met zowel projecten in de private als in de publieke sector. Sedert een 10-jaar zijn een aantal projecten opgestart in PPS-constructies waarbij publieke en private functies worden gemengd op één locatie. De mogelijkheden naar het creëren van win-winsituaties blijven volgens Herman Jult in Vlaanderen vaak onderbelicht.

BURO II vraagt de cliënten actief te participeren in het ontwerp- en bouwproces; dus ook bij het definiëren van de opdracht zelf. De insteek vanuit de ruimtelijke planning (historisch onderzoek, mobiliteitsfactoren, milieufactoren, maatschappelijke contacten), aangevuld met reflecties over beschikbare en nodige financiële middelen, life-cost factoren, geraamde bouwkosten etc. brengen dit participatieproces op gang. Hoewel ook bij BURO II opdrachtgevers in een vroeg stadium begeleid worden bij het formuleren, definiëren en uitschrijven van projecten, is deze verkenning vooraf niet op een dergelijke manier uitgebouwd als in Nederland. Het architectenloon in Vlaanderen is immers onvoldoende om ook de kosten van dit professioneel begeleidsingswerk te dekken.

Complementaire bedrijven

Van Aarle De Laat kent de publieke sector veel beter en zoekt zorgvuldig en bewust de potenties af die ontstaan bij het samenbrengen van de verschillende sectoren zoals onderwijs, zorg en sociale huisvesting. BURO II doet contextueel vooronderzoek met nadruk op een goede visualisatie, wat zeker de verbeelding van de opdrachtgevers stimuleert. Kortom: beide bureaus vullen elkaar goed aan. Bovendien kan Van Aarle De Laat via BURO II de Vlaamse markt leren kennen.

Van ‘Groot Seminarie’ tot Vlerick Management School
Het Groot bisschoppelijk seminarie, een neogotisch gebouw uit het begin van de twintigste eeuw in het centrum van Gent, straalde tot voor kort een kloosterlijke ontoegankelijkheid uit. Dit veranderde met de verbouwing tot nieuwe campus van de Vlerick Leuven Gent Management School.
De impact van de ingreep werd zo onzichtbaar mogelijk gehouden. Uit voorafgaand onderzoek bleek dat het bestaande bouwconcept met de twee grote patio´s zich uitstekend leent voor een duurzame en betaalbare herbestemming. Het volstond de binnenkoer uit te graven en een ondergrondse verdieping toe te voegen, om het gebouw te reorganiseren en de nieuwe functies en technieken optimaal te integreren.
Deze geconcentreerde ingreep zorgde ervoor dat de overige vleugels van ingrijpende verbouwingen konden gespaard blijven. Zo doet de kapel nu dienst als restaurant en conferentieruimte, de gang naast de bibliotheek (die haar functie behield) werd een leeszaal.

Herman Jult: “De overheid werkt hier anders en de verschillende scholen spelen op een andere manier op elkaar in. Er moet pionierswerk verricht worden om de overheid ook te overtuigen van het belang van het werk van Van Aarle De Laat in een vroeg stadium en anderzijds bij de bouw- en onderzoeksprocessen.”

Mogelijkheden op de Belgische markt

De ontmoeting in Gent was opgevat als een workshop, waarin twee concrete projecten waar BURO II momenteel aan werkt, werden voorgelegd. Door deze concrete projecten te laten belichten door de medewerkers van beide organisaties, kwamen beide partijen tot nieuwe inzichten. Vooral bij de opstart van projecten, en verkenning van de kansen die de ontwikkeling van een bepaalde locatie biedt, kan Van Aarle De Laat voor BURO II een meerwaarde betekenen. Input bij het definiëren van een breder programma kan gaan over open scholen, het opmaken van een masterplan voor meerdere locaties, analyse van samengestelde subsidiepakketten vooraf. BURO II kan veel leren op het vlak van projectdefiniëring en processturing. Aan de andere kant is Van Aarle De Laat een sterke partner in het helpen overtuigen van klanten van deze brede maar toch gerichte aanpak.

Rode duivels en oranje leeuwen

“Van Aarle De Laat is voor BURO II een poort naar Nederland bij ontwerpwedstrijden, prijsvragen of kandidatuurstellingen. Er kan een complementariteit gezocht worden bij het indienen van offertes. Pilootprojecten kunnen uitgewerkt worden, gerealiseerde dossiers onderzocht en geëvalueerd, via workshops zoals die in Gent kunnen beide bureaus elkaars methodiek beter leren kennen. Maar ook omgekeerd kan BURO II betrokken worden bij goed voorbereide dossiers in Nederland.

Herman Jult zegt terug te kijken op een prettige kennismaking waar niet alleen beide bureaus hun voordeel mee doen, maar hij verwacht vooral hun opdrachtgevers in de toekomst met gebundelde krachten van dienst te kunnen zijn. “Een ijzersterk internationaal team van rode duivels en oranje leeuwen zijn klaar om uitdagende projecten in onderwijshuisvesting op te pakken en uit te werken!”

 

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

mei uitgave

Partners