Rasenberg Instruments en Kenniscentrum OPTI-School: "Binnenmilieu vraagt om uniform kwaliteitsborgingsysteem"

E-mailadres Afdrukken

In oktober 2015 hebben Kenniscentrum OPTI-School en Rasenberg Instruments een samenwerkingsovereenkomst gesloten om zich samen te richten op de effectieve verbetering van het binnenmilieu in scholen, ziekenhuizen en gebouwen in andere sectoren. Door middel van onderzoek wordt kennis opgebouwd, waarbij de gebruikers van een gebouw centraal staan. Rasenberg Instruments houdt zich bezig met het registreren van data, het ontwikkelen van innovatieve oplossingen en de productie van prototypes.

Het proces van ontwerpen en bouwen van een klimaatsysteem lijkt in grote lijnen op het bakken van een appeltaart. Het uitgangspunt is een basisrecept, waarmee op allerlei manieren kan worden gevarieerd. Of de taart lukt is afhankelijk van de vaardigheid en de inspanningen van degene die hem bakt.


Een goed binnenmilieu is een voorwaarde voor een gezonde leer- en werkomgeving die stimulerend werkt op de (eind)gebruikers om de beste prestaties te leveren. Een uniform meetprotocol en borgingssysteem voor de kwaliteit van het binnenmilieu zijn hiervoor de basis. OPTI-School werkt intensief samen met kennis- en onderzoeksinstellingen, in het bijzonder met de bouwfysica-afdeling van de TU/Eindhoven. Rasenberg Instruments werkt sedert jaren in haar internationale projecten met de beste professionals en meetapparatuur op het hoogste niveau.

'Leren van appeltaart'
Frans Rasenberg, wetenschapper binnenklimaat schreef de column 'Leren van appeltaart' om de doelstelling van de stichting te verduidelijken..

Het proces van ontwerpen en bouwen van een klimaatsysteem lijkt in grote lijnen op het bakken van een appeltaart. Het uitgangspunt is een basisrecept, waarmee op allerlei manieren kan worden gevarieerd. Of de taart lukt is afhankelijk van de vaardigheid en de inspanningen van degene die hem bakt.

Een restauranthouder, die appeltaart als één van zijn handelsmerken beschouwt, zal daar veel energie in stoppen. Hij zorgt voor een vers gebakken product met uitgebalanceerde ingrediënten, dat ter plaatse wordt bereid. Om de kwaliteit te controleren vraagt hij regelmatig aan klanten of zijn appeltaart lekker is, of dat er verbeteringen mogelijk zijn. Die restauranthouder staat dus open voor suggesties en gebruikt die om zijn product optimaal af te stemmen op de wensen van de klant.

'The proof of the pudding'
Een klimaatsysteem wordt ontworpen op basis van een theoretisch model, dat functioneel vergelijkbaar is met het basisrecept van de appeltaart. Ingenieurs gebruiken dat model om een systeem op maat te maken voor een gebouw. Aan de hand van simulatieberekeningen in dat theoretisch model kunnen zij bepalen hoe een klimaatsysteem gedimensioneerd moet zijn. Zodra het ontwerp klaar is, is bekend hoe het in theorie functioneert en hoeveel energie het verbruikt, althans als het door de installateur op de juiste wijze wordt aangebracht in het gebouw.

In het geval van een appeltaart is het eenvoudig om te controleren of de theorie van het basisrecept klopt; je neemt gewoon een hapje van de taart om te proeven of die lekker is. Controleren of een klimaatsysteem goed werkt is veel ingewikkelder. Daarom wordt het maar zelden gedaan. Bovendien heeft de branche een blind maar misplaatst vertrouwen in de theoretische rekenmodellen. Bij praktijkcontroles blijken klimaatsystemen anders te werken dan gedacht. De rapporten uit de simulatieberekeningen zijn dus geen juiste weergave van de praktijk. Want er is tocht, het is te koud of te warm en de lucht raakt vervuild.

Geen terugkoppeling mogelijk
Anders dan bij de restauranthouder is de mening van de klant in de bouw– en installatiebranche van ondergeschikt belang. Er is geen terugkoppeling naar de klant om de producten te verbeteren. Aan de gebruiker van een gebouw wordt nooit gevraagd of hij tevreden is over het binnenklimaat. Klachten worden niet serieus genomen, ze worden niet opgelost en klanten worden tot wanhoop gedreven. Met recht begrijpen zij niet waarom kinderen en leerkrachten op school hoofdpijn hebben en lopen te snotteren.

Als onafhankelijk wetenschapper binnenmilieu ondersteun ik gebouweigenaren bij het oplossen van dergelijke klachten. Het valt niet mee om een bedrijf te vinden, dat daar op een serieuze manier mee omgaat. De schaarse deskundige technici bij die bedrijven durven op eigen gezag geen beslissingen te nemen; overal moet over vergaderd worden. Communicatie is überhaupt moeilijk. Medewerkers zijn slecht bereikbaar, email wordt niet beantwoord, informatie over de status van projecten is niet beschikbaar.

Méér klantvriendelijkheid en service
Kortom, service en klantvriendelijkheid zijn ver te zoeken. Door die houding worden opdrachten misgelopen. Soms moeten projecten zelfs worden gecancelled. De bouw- en installatiebranche kan veel leren van de visie van de restauranthouder met zijn appeltaart. Zoek de klant op, maak gebruik van moderne communicatiemiddelen, luister naar hem en gebruik die input. Een klant wil weten dat er aan zijn probleem wordt gewerkt, dat het wordt opgelost. Daarom roep ik bedrijven op om te veranderen. Creëer een klimaat waarin service weer belangrijk wordt. Stuur wat vaker een monteur, ook als zijn uurtarief niet direct op die klant te verhalen is. Geef hem een beloning als een creatieve oplossing een tevreden klant oplevert. Zorg vooral voor communicatie en openheid, zodat kansen kunnen worden benut.


Kwaliteitsborgingsysteem
Door de samenwerking met de aangesloten partners uit de bouw- en installatiebranche wil de stichting bovenstaande problemen aanpakken om samen tot een standaard te komen voor een gevalideerde normeringen voor het meten, analyseren en optimaliseren van het binnenmilieu in gebouwen, met name in scholen en ziekenhuizen. Deze aanpak zal resulteren in de realisering van een kwaliteitsborgingsysteem voor het binnenmilieu, dat momenteel ontbreekt. Dit biedt schoolbesturen en gemeenten de handvatten om gebouwkwaliteit te definiëren, vast te leggen, te monitoren en te optimaliseren gedurende de gehele levensduur. Een kwaliteitsborgingsysteem is tevens een onmisbare schakel om te komen tot gegarandeerde en optimale gebouwprestaties bij vraagstukken rondom renovatie, upgrading en nieuwbouw met minimale exploitatielasten.

Voor informatie of deelname aan het Kenniscentrum Stichting OPTI-School kunt u contact opnemen met:
Frans Rasenberg
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
www.opti-school.nl

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Laatste uitgave