Kennisdag Ruimte-OK: Grip op Kwaliteit: “We moeten een betere gesprekspartner worden, grip krijgen en houden”

E-mailadres Afdrukken

In het Groenhorst College in Almere vond 27 november de eerste landelijke kennisdag ‘Grip op Kwaliteit’ plaats, georganiseerd door Ruimte-OK. De vraag die deze dag centraal stond was: hoe krijgen scholen, kinderopvangorganisaties en gemeenten meer grip op huisvestingsvraagstukken? En hoe kunnen ze hierbij leren van anderen?


De kennisdag, onder leiding van dagvoorzitter Marco van Zandwijk van Ruimte-OK, had vele huisvestingsprofessionals naar het Groenhorst College gelokt. Huisvestingsprofessionals uit het onderwijs, de kinderopvang en van gemeenten waren naar Almere gekomen om kennis op te doen, maar vooral om van elkaar te leren. Want de eerste landelijke kennisdag van Ruimte-OK was, zoals Van Zandwijk benadrukte, echt een bijeenkomst van en voor het werkveld.

Volgens Van Zandwijk zijn het spannende tijden voor huisvestingsprofessionals. "Er gebeurt heel veel op het gebied van huisvesting voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Daarom wordt het tijd om met elkaar in beweging te komen en echt een stap vooruit te zetten. We moeten niet blijven hangen in het oude denken. We moeten een omslag met elkaar in beweging zetten. En dat moeten we echt met elkaar doen. Deze kennisdag kunnen we zien als startsein voor een nieuwe kwaliteitsimpuls die zo belangrijk is."

Opvallend detail tijdens de bijeenkomst was dat de smartphones en tablets niet gezien werden als hinderlijk, maar juist werden ingezet om kennis te delen, om de dag interactief te maken. Zodoende konden de bezoekers van de kennisdag reageren op stellingen en steekwoorden aanleveren bij verschillende belangrijke thema’s rond huisvesting. Thema’s zoals krimp, verduurzaming en doordecentralisatie.
Ook werd ingezoomd op de kenmerken van goed opdrachtgeverschap. En dus verschenen er op een groot scherm al snel woorden als: visie, duidelijkheid, kennis, vertrouwen en kwaliteit. Ruimte-OK zal al deze gegevens verwerken in een rapport die alle deelnemers krijgen toegezonden. Doel van de dag was immers: kennis delen!

Opdrachtgeverschap
Wat is er nodig voor goed opdrachtgeverschap? Martijn Arts van Ruimte-OK gaf in een korte presentatie antwoord op die essentiële vraag. "Het begint met de juiste focus: gezonde, gelukkige kinderen. Om dat te realiseren moeten we een goed pedagogisch klimaat scheppen met goede faciliteiten." Daarom is volgens Arts een versterking van het opdrachtgeverschap noodzakelijk. Opdrachtgevers hebben immers vaak maar beperkte ervaring met bouw- en renovatievraagstukken waardoor risico’s als budgetoverschrijdingen, exploitatieproblemen, of het niet behalen van de gewenste kwaliteit op de loer liggen. "Door verbetering van het opdrachtgeverschap wordt men ook een betere gesprekspartner en dat komt de kwaliteit ten goede. Grip krijgen en houden. Daar gaat het om."

Ruimte-OK werkt volgens Arts daarom hard aan hulpmiddelen om de positie van huisvestingsprofessionals in de kinderopvang en het onderwijs te versterken. "Voorbeelden hiervan zijn onze vrij toegankelijke kennisbank, onze helpdesk en huisvestingsinstrumenten, maar ook het ontsluiten van kennis die bij marktpartijen aanwezig is. Daarbij zijn we in opdracht van het ministerie van OCW op dit moment ook gestart met de voorlichting over de wetswijziging omtrent het buitenonderhoud van schoolgebouwen. Dit alles laat wel zien dat Ruimte-OK de nodige pijlen op haar boog heeft."

Balans tussen prijs en kwaliteit
Geld speelt bij nieuwbouw en verbouw een zeer belangrijke rol. Liesbeth van der Pol, voormalig Rijksbouwmeester en architect van diverse onderwijsgebouwen, hield de aanwezigen in het Groenhorst College voor, dat het onderwijsveld best eens wat harder met de vuist op tafel mag slaan. Ze deed dat met een fraai voorbeeld. "De verbouwing van het Rijksmuseum in Amsterdam heeft lang geduurd en gezorgd voor een hoop trammelant. Uiteindelijk heeft die renovatie 5500 euro gekost per vierkante meter. Dat is iets om even bij stil te staan. Het kernbedrag bij nieuwbouw voor het onderwijs is 850 euro per vierkante meter. Is dat schokkend? Ja! Hebben we het onderwijsveld hierover gehoord? Nee!"

Toch realiseert ook Van der Pol zich dat de budgetten in het onderwijs nu eenmaal krap zijn. "Onderhoud wordt vanwege de doordecentralisatie belangrijk. Het is daarom zaak om al in een vroeg stadium na te denken over de prijs-kwaliteitverhoudingen, waardoor het echt een zoektocht wordt naar de goede balans tussen prijs en kwaliteit. We moeten daarbij de integratie van de onderdelen van het hele proces onder de loep nemen."

Behoefte aan fundamentele visie
René Peters, wethouder in Almere met onderwijs in zijn portefeuille, gaf Van der Pol groot gelijk dat de spanning tussen prestatie en budget groot is. Visie is in zijn ogen daarom onontbeerlijk. "Visie geeft richting. Visie is buitengewoon belangrijk als je tot mooie, goede schoolgebouwen wilt komen." Peters kan dat weten als geen ander. Almere is niet voor niets uitgeroepen tot onderwijsstad 2013-2014. "Binnen 35 jaar hebben we in Almere een compleet onderwijspakket opgezet, waarbij we duidelijk en bewust op kwaliteit hebben ingezet."

In de visie van Peters is de tijd rijp om het begrip school los te laten. "We werken toe naar het kindcentrum, een doorontwikkeling van de brede school. We moeten kinderen tussen 0 en 12 jaar een plek bieden waar ze onderwijs en opvang krijgen. Hierdoor heb je één regie binnen het kindcentrum en niet voortdurend kloven en breuken. Want die zijn er in de huidige situatie te veel. In Almere hebben we daarom een duidelijk streven naar één schooltype voor kinderen van 0 tot 12 jaar. We willen de optimale omgeving creëren. Het is daarom tijd voor nieuw opdrachtgeverschap, waarbij de gemeente een grote rol krijgt. Want we hebben behoefte aan een fundamentele visie op de inrichting van een wijk waarin de burgers leven en werken. Die visie gaat verder dan alleen het onderwijs."

Kennisdelen tijdens interessante sessies
Kennis delen, daar draaide het om tijdens de eerste landelijke kennisdag. En dus was het geen dag van lange monologen en saaie presentaties, maar vooral een dag waarbij in kleine groepjes in deelsessies interessante onderwerpen onder de loep werden genomen. Er was een keur aan onderwerpen, die niet alleen de 'stip aan de horizon' belichtten, maar ook informatie meegaven waarmee huisvestingsprofessionals de volgende dag mee aan de slag konden.

Reflectie
Aan het eind van de kennisdag werd er nog even kort stilgestaan bij het verloop van de dag. Meer dan tachtig procent van de bezoekers had waardevolle contacten opgedaan tijdens de dag, zo bleek uit een rondvraag. En nu juist dat is de kracht van Ruimte-OK en de kennisdag: kennis delen en contacten opdoen. Want alleen zo kan het expertise niveau van huisvestingsmanagement naar een hoger niveau getild worden. Dat veel bezoekers de netwerkborrel benutten om met elkaar van gedachte te wisselen, getuigt van de betrokkenheid en het 'wij' gevoel dat Ruimte-OK met deze kennisdag heeft opgeroepen. Niet alleen bij de bezoekers, maar ook bij de marktpartijen op de kennismarkt, die unaniem van mening waren dat deze dag voor herhaling vatbaar is!
 

Bekijk hier het flimpje van de Kennisdag!

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

laatste uitgave