Gerard Lokhorst, adviesbureau DuurzaamGebouw: “Stichting Duurzame Scholen en Schoolfacilities vormen de schakel tussen probleem en oplossing”

E-mailadres Afdrukken

Gerard Lokhorst is oprichter en mede-eigenaar van adviesbureau DuurzaamGebouw BV, dat organisaties begeleidt bij het verbeteren van beheer- en onderhoudsprocessen, en voorzitter van de jongerenafdeling van TVVL, een invloedrijke landelijke vereniging die zich bezighoudt met de ontwikkeling en implementatie van de techniek van gebouwgebonden voorzieningen. In 2009 nam hij vanuit zijn bedrijf het initiatief om de Stichting Duurzame Scholen op te richten, waarbinnen inmiddels een samenwerking met Schoolfacilities tot stand is gekomen.

Stichting Duurzame Scholen bestaat uit ongeveer dertig bedrijven, die scholen helpen hun gebouwen beter en efficiënter te beheren en onderhouden. Het bijzondere aan de deelnemende bedrijven is dat ze bij het realiseren van die oplossingen willen samenwerken, zegt Gerard Lokhorst. “Wij vinden dat we scholen op een heel praktische manier moeten helpen hun leeromgeving te verbeteren. Er zijn wel meer bedrijven die dat willen, maar niet over de hele breedte. Wij vinden dat je met zoveel mogelijk bedrijven moet samenwerken, zodat je ook een totaaloplossing kunt bieden.”

Beide organisaties hebben de intentie om hun probleemoplossend vermogen aan het onderwijs aan te bieden. Een van de eerste concrete tools die de stichting heeft ontwikkeld is een scan om snel te kunnen zien wat er in de scholen moet verbeteren. “Wij hebben in de afgelopen jaren voor ongeveer 500 scholen energie- en binnenmilieu adviezen (EBA's) gemaakt. Ons idee daarbij is dat we vanuit een technische insteek oplossingen moeten bieden waar scholen ook echt iets mee kunnen, dat er onderzoek gedaan moet worden waar ze ook echt iets aan hebben. Dat lukt heel goed. We hebben nu zoveel kennis in huis dat we overal een oplossing voor hebben.” Gerard Lokhorst is blij met de mogelijkheid om deze kennis via de communicatiemiddelen van Schoolfacilities te kunnen ventileren.

Niet ieder bedrijf kan deelnemen aan de stichting. De producten of diensten die een bedrijf aanbiedt moet voldoen aan bepaalde duurzaamheidscriteria en het bedrijf moet bereid zijn om samen te werken. “De meeste bedrijven die mee willen doen kennen we wel. Maar als dat niet zo is gaan we langs om toch een soort totaalbeeld te krijgen met duurzaamheid, visie, zie je het alleen uit winstoogmerk of is er meer? Dus ze moeten wel een maatschappelijke betrokkenheid hebben en bereid zijn daar iets voor te doen. Ze krijgen er natuurlijk wel een supermooi netwerk voor terug, want al die bedrijven komen op heel veel scholen.”

Samenwerken en professionaliseren

Duurzaamheid is voor Gerard Lokhorst vooral een kwestie van samenwerking, waardoor een totaaloplossing kan worden geboden. Maar duurzaamheid is ook een kwestie van goed nadenken, zodat gebouwen zo lang mogelijk meegaan. “Brede scholen vind ik een supergoed idee, want die worden gebouwd met een heel andere gedachte dan een standaard school. Al vanaf het eerste moment van nadenken wil je er meer mee dan alleen onderwijs geven. En dan ben je goed bezig.”

Gert-Jan Slob van Dynova Innovatieadvies hield een presentatie over de wijze waarop stimuleringsfondsen een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten. Hij gaf voorbeelden aan van door Dynova gerealiseerde projecten in het kader van Duurzaam Bouwen. Van deze ervaring kan ook het onderwijs profiteren.
Anne de Klerk en Martijn Nahumury van SME Advies gaven een presentatie van de Groene Vlag, het internationale label van ECO-schools, een van de programma's van de Foundation for Environmental Education (FEE). Dit label werd onlangs uitgereikt aan Daltonschool Helen Parkhurst in Almere.
Job Twisk is communitymanager van Paviljoen 2030, een social netwerk voor verduurzaming in Nood-Holland. Hij liet zien hoe sociale media kunnen worden gebruikt om een verbinding tussen partijen tot stand te brengen. Het resultaat is een krachtige 'verhechting' tussen stake- en shareholders, die het proces van verduurzaming kunnen versnellen.
David Wattjes van Grontmij hield een lezing over ketensamenwerking. Bedrijven optimaliseren hun processen tot in het kleinste detail om kosten te besparen. Maar wat is het effect hiervan op samenwerking met andere partijen? Door af te stemmen met ketenpartners kunnen ook gezamenlijke processen worden geoptimaliseerd.

Oude gebouwen zijn volgens hem daarentegen ook niet de oplossing. Ze zien er mooi uit, maar in de praktijk absoluut niet praktisch. “Met die EBA's zijn we in gebouwen geweest uit de 19e eeuw. Je begrijpt niet dat ze daar nog een school in durven zetten. Die school probeert daar met ventilatie en isolatie wel wat aan te doen, maar daar wordt niet goed over nagedacht. Ze doen maar wat.”

Hij vindt professionalisering van het beheer van schoolgebouwen een noodzaak voor veel schoolbesturen. “Die stichtingen hebben soms geen flauw idee waarover ze het beheer hebben. We hebben eens onderzoek gedaan op een adres dat al jarenlang geen school maar een kraakpand bleek te zijn. 500 meter verder stond een nieuwe school, maar de energienota's van het oude adres werden nog gewoon betaald. Als je dan klaagt dat er geen geld is, ga dan eerst eens de gebouwen op een professionele manier beheren.”

Slim nadenken

In de adviezen van Stichting Duurzame Scholen wordt ondermeer gekeken naar de meerjarenonderhoudsplannen. Vaak is geld te besparen door werkzaamheden te vervroegen of juist uit te stellen. “Door een oude verwarmingsketel versneld te vervangen bespaar je op jaarbasis al gauw 10-20 procent op stookkosten. Dus daar valt best geld te halen.”

Lokhorst ziet dat zich steeds meer scholen met vragen tot de stichting wenden, maar hij verbaast zich erover dat het zo moeizaam gaat. Er zijn genoeg partijen die het beheer van geldstromen en gebouwen op een professionele manier kunnen doen, met deskundigheid op nagenoeg elk terrein. “Wij ondersteunen nagenoeg alles: binnenklimaat, energieverbruik, licht, aanbestedingen van renovaties en nieuwbouw. En omdat iedereen elkaar kent en contact heeft met elkaar wordt er heel gemakkelijk met elkaar samengewerkt.”

“Bijeenkomsten om scholen gezamenlijk een oplossing te bieden”

Op 20 april organiseerde de Stichting Duurzame Scholen een bijeenkomst voor bedrijven, met lezingen van Job Twisk, Gertjan Slob van Dynova en David Wattjes van Grontmij (zie foto's links). Het doel van die bijeenkomsten is de deelnemende bedrijven met elkaar in contact te brengen. Gerard Lokhorst: “Ons idee is om scholen gezamenlijk oplossingen te bieden. Om dat succesvol te laten zijn moet je heel hard knokken. Maar ik ben ervan overtuigd dat samenwerking uiteindelijk leidt tot betere producten en betere kwaliteit adviezen. Dus daar wil ik best het goede voorbeeld in geven.”

De scholen enerzijds en bedrijven anderzijds zijn bij Stichting Duurzame Scholen aparte doelgroepen. Dat is een bewuste keuze. Voor de bedrijven wordt vier keer per jaar een bijeenkomst gehouden met als doel te netwerken, samenwerken en samen slimmer te worden. “We hebben lezingen georganiseerd over ketenintegratie, sociale media als katalysator van verduurzaming, innoveren door samenwerking en er was veel tijd om te netwerken. Voor de scholen houden we bijeenkomsten waarbij het vooral gaat over het bieden van gezamenlijke oplossingen van onze deelnemers. De stichting is dus de schakel tussen het probleem op de school en de oplossing van de bedrijven.”

Congres op 2 november 2011

Op 2 november 2011 hield Stichting Duurzame Scholen in samenwerking met Schoolfacilities een congres bij IcDuBo (Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen) in Rotterdam. Meer informatie over dat congres kunt u hier vinden.

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

laatste uitgave