Frans Rasenberg: “Vooraf de ontwerptekening laten controleren voorkomt teleurstelling en geldverspilling”

E-mailadres Afdrukken

“De eisen in het Frisse Scholenprogramma blijken nog steeds geen garantie te zijn voor een goed binnenklimaat. Schoolbesturen krijgen van de installatieadviesbureaus en installateurs niet die kwaliteit geleverd die vooraf is afgesproken en waarvoor is betaald.” Dat zegt onafhankelijk specialist en wetenschapper binnenmilieu Frans Rasenberg naar aanleiding van de vele contacten met teleurgestelde schooldirecteuren die hem om advies vroegen. Er wordt volgens Rasenberg gewerkt met verouderde methoden, die aantoonbaar niet werken. “Als schoolbesturen het installatie-ontwerp voordat de bouw begint door een onafhankelijk deskundig bureau laten controleren, voorkomt dat teleurstellingen en bespaart veel geld.”

Met de ventilatoren op het dak van de scholen is volgens Frans Rasenberg niets mis. “Ze hebben voldoende capaciteit, maken weinig lawaai en zijn doorgaans energiezuinig. Het probleem zit volgens hem ín het ventilatieontwerp. “Er is geen circulatie in het schoolgebouw, omdat er wel lucht naar binnen wordt geblazen, maar er niet wordt afgezogen.” De expertise van Rasenberg wordt vaak ingeroepen door schooldirecteuren die bij anderen geen gehoor vinden voor hun klachten. In opdracht van schoolbesturen voert de milieuspecialist vervolgens metingen uit, soms in schoolgebouwen die pas enkele maanden zijn opgeleverd. “Ik vind het schokkend dat iedereen schouderophalend akkoord gaat met de bouw van scholen waarbij het ventilatieontwerp principieel fout is. Het is zo simpel. Zelfs een leek kan begrijpen dat als je lucht in een klaslokaal blaast, je er ook voor moet zorgen dat die lucht er weer uit kan.”

Verschuilen achter het Bouwbesluit

Bij de recente herziening van het Bouwbesluit is er volgens de wetenschapper geen aandacht geweest voor dit probleem. Iedereen neemt de voorschriften klakkeloos over terwijl het principe niet klopt. “Doordat niemand dat aan de orde stelt, kunnen installateurs en ontwerpers zich heel gemakkelijk achter de regelgeving verschuilen. Als ze worden aangesproken op een slecht werkend systeem kunnen ze met de hand op hun hart verklaren dat het is uitgevoerd volgens de regelgeving.”

Doordat er ook nauwelijks controle is blijft die situatie voortduren. “Dat vind ik zo teleurstellend bij de bouw van scholen. De kwaliteit van de binnenlucht staat de laatste jaren terecht volop in de belangstelling. Iedereen vindt dat er wat gebeuren moet, er wordt volop geld uitgegeven aan kostbare systemen. Maar de installaties op veel nieuwe scholen zijn nog steeds gebaseerd op een systeem waarbij de binnenlucht via overdruk op één punt op de gang wordt afgezogen. Het ene na het andere ontwerp voor scholen wordt gekopieerd. Maar er is niemand die vooraf naar een directeur van zo'n school stapt en vraagt hoe de ervaringen zijn. Ik snap dat niet. Als ik een andere auto wil kopen en mijn buurman rijdt in een type waar ik mijn oog op heb laten vallen, dan vraag ik toch ook of die auto bevalt?”

Verkeerd meten

Als er al een meting plaatsvindt deugt de meetmethode vaak niet, stelt Rasenberg. “Na een kwartiertje meten weet je nog niks. Om een goede indruk te krijgen moet er minstens 24 uur worden gemeten. Alleen dan kun je vaststellen of de lucht werkelijk uit de ruimte verdwijnt. Metingen die wij verrichten duren een week. De resultaten daarvan schrijven we weg in grafieken op basis waarvan een juiste analyse mogelijk is.”

Na klachten of bij oplevering wil een adviesbureau nog weleens met een debietmeter vlakbij een inblaasventiel controleren of de hoeveelheid ingeblazen lucht overeenkomt met de eisen waarop de installatie is ontworpen. Die inspecteurs hebben echter geen oog voor de luchtstromen in de ruimte zelf. Heel vaak stelt Rasenberg met sensoren vast dat er nauwelijks enige luchtbeweging is. “Dat komt doordat er ten onrechte vanuit wordt gegaan dat de lucht door kieren of onder deuren door verdwijnt. Bij onze tests in klaslokalen zetten we sensoren op een tafeltje waaraan een kind had kunnen zitten. En dan constateer je in de meeste gevallen dat er helemaal geen effecten van de ventilatie waarneembaar zijn. De lucht tocht alleen een beetje rond in de buurt van de inblaasventielen.”

Voorkom teleurstelling

Het kooldioxide (CO2) in de lucht wordt vaak gebruikt als graadmeter voor de kwaliteit van het binnenklimaat. Strikt genomen is dat onjuist, want er zijn veel vervuilende stoffen die niets met het CO2-niveau te maken hebben en buiten beschouwing blijven, zoals fijnstof. “Je moet echt alles meten wat in de lucht zit om gezondheidsklachten te kunnen identificeren, dus naast kooldioxide ook het zuurstofgehalte, vluchtige organische stoffen (VOS), fijnstof, vocht, etc. Uit die metingen blijkt dat, ondanks dat het CO2-niveau in orde is, de lucht sterk verontreinigd kan zijn.”

Om teleurstellingen te voorkomen raadt Rasenberg schoolbesturen dringend aan om hun installatie-ontwerp door een onafhankelijk deskundig bureau te laten controleren voordat de bouw start. “Als je als schoolbestuur toch al besloten hebt in een ventilatiesysteem te investeren, weest dan verstandig en zorg ervoor dat je een systeem plaatst dat echt werkt. Vertrouw niet blindelings op de huisinstallateur, maar laat het ontwerp controleren door onafhankelijke specialisten. Dan heb je de garantie dat het straks goed werkt en krijg je waar voor je geld.”

Bekijk ook de bedrijfspresentatie van Rasenberg Instruments

Deel dit artikel op:

 

Reacties 

 
#2 Frans Rasenberg 26-03-2013 10:41
Beste Rob van Bergen,
inderdaad wordt er wel afgezogen in een schoolgebouw maar niet in het klaslokaal zelf.
Dit gebeurd in het algemeen via een overstort die veel te veel weerstand geeft.
tot gevolg niet goed mee werkt,
Citeer
 
 
#1 Rob van Bergen 26-03-2013 08:24
Beste Frans,

Als er alleen toevoervoorzien ingen voor ventilatie (inblaas) zijn aangebracht voldoet een ventilatiesyste em natuurlijk helemaal niet aan het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit wordt voor de bepaling verwezen naar NEN 1087, dus dat is een kul-reden. Bij de herziening van het Bouwbesluit was dus geen aanscherping nodig.
Citeer
 

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave