Francis Aerts, de Wentelwiek: “Het Lossnay-systeem zorgt voor een comfortabel klimaat en een lager energieverbruik”

E-mailadres Afdrukken

Basisschool De Wentelwiek in Nuenen is één van de scholen waar in 2011, in het kader van de Frisse Scholen regeling, een ventilatiesysteem in alle lokalen werd geïnstalleerd. Directeur Francis Aerts is blij dat ze gebruik kon maken van de regeling: “Het is lastig de luchtkwaliteit van lokalen goed te krijgen. Veel leraren zetten een raam open, maar dan verlies je veel warmte en zitten al snel kinderen op de tocht. Met goede ventilatie wordt dat automatisch geregeld.”

Met het project Frisse Scholen, onderdeel van Energie & Gebouwde Omgeving van Agentschap NL, stimuleert de overheid scholen met subsidieregelingen om minder energie te verbruiken en het binnenmilieu te verbeteren. In Brabant maakten 8 scholen met in totaal 80 lokalen gebruik van de regeling. In die scholen, waaronder De Wentelwiek, werd een ventilatiesysteem geïnstalleerd om het binnenklimaat te verbeteren. Het gaat om het Lossnay-systeem van Mitsubishi Electric, dat in Nederland gedistribueerd wordt door Alklima.

Budget

De Stichtingen die bij het project betrokken zijn, werden begeleid door Frans Phillipart van installatie-adviseur Boink. “Het was belangrijk eerst vast te stellen wat de invulling van het subsidiegeld moest zijn en welke grenzen er lagen. In dit geval hadden we te maken met een totaalbudget van maximaal 7500 euro per klaslokaal.” Aanvankelijk leek het niet eenvoudig voor dit relatief lage bedrag een installatie te vinden, maar doordat de Lossnay bestaat uit losse units die per klaslokaal kunnen worden geïnstalleerd en doordat er met vaste partners werd gewerkt, bleef het project binnen budget. “De subsidieregeling stelt ook harde eisen op het gebied van luchtzuiverheid, akoestiek en CO2-niveau. Desondanks is het hele project binnen budget en naar volle tevredenheid verlopen.”

Comfortabel en zuinig

“Met de Lossnay warmteterugwinunit van Mitsubishi Electric doen we binnen het Frisse Scholen-concept veel meer dan alleen maar verse buitenlucht naar binnen halen”, zegt Erik Stolk, consultant bij Alklima. De warmtewisselaar wisselt zowel warmte als vocht uit tussen de afgevoerde en verse luchtstromen. Hierdoor wordt energie bespaard en het vochtgehalte van de verse lucht op peil gebracht. Dit voorkomt een droge keel en ogen. Het systeem is zowel handmatig als op basis van een CO2-sensor aan te sturen. Dat laatste verdient uiteraard de voorkeur. “Als er op basis van CO2-niveau wordt geventileerd is dat het meest efficiënt. Dan wordt er immers geventileerd naar behoefte van het aantal mensen dat in het klaslokaal aanwezig is.”

Directeur Francis Aerts van de Wentelwiek beaamt dat. “De bediening is heel eenvoudig. ’s Avonds staat het systeem in de laagste stand en in de vakantie gaat het helemaal uit. Twee dagen voordat de school begint, wordt de installatie weer in gebruik genomen, zodat de lucht in de school weer helemaal fris is als de leerlingen binnenkomen. Gedurende de lessen hoeven we er helemaal niet aan te zitten. De regeling schakelt automatisch in of uit als het CO2-niveau in het lokaal toe of afneemt.”

Geluid

De ventilatie is in de meeste lokalen boven het plafond gemonteerd.

Voor het selecteren van de units voor iedere specifieke situatie in de scholen stelt Alklima de installateurs rekentools ter beschikking om de juiste ventilatiecapaciteit te kunnen selecteren. Om ervoor te zorgen dat het geluidsniveau binnen de gestelde grens van 35 dB blijft zijn de units in de meeste lokalen boven het plafond gemonteerd. Waar dat niet kon is het systeem ingebouwd een speciale geluidsdempende kast.

Goede investering

Maarten Wijffelaars, Facilitair Coördinator van overkoepelende Stichting de Eenbes, vindt dat het systeem het klimaat op de scholen heeft verbeterd. “Vooraf hebben we bepaald hoe slecht de luchtkwaliteit was. Daar hebben we EPA, een managementsysteem om luchtkwaliteit te meten, op uitgevoerd. Achteraf krijgen we alleen maar positieve signalen, vooral over het bediengemak en het feit dat de apparatuur doet wat het moet doen. De scholen hebben er verder geen omkijken naar. En, omdat dat in deze actie inbegrepen zat, kregen wij van de leverancier ook nog eens een aantal gratis beamers.” Francis Aerts sluit hierbij aan: “Het is echt een goede investering, die het leefklimaat voor leerlingen en collega’s een stuk aangenamer heeft gemaakt.”

De werking van de kruisstroomwisselaar

Mitsubishi Electric biedt scholen met de Lossnay-kruisstroomwisselaar een betaalbare oplossing, waarmee zij het klimaat binnen een school aanzienlijk kunnen verbeteren. De Lossnay is gekeurd door ingenieursbureau Peutz en valt daarmee aantoonbaar binnen de gestelde geluidsnormen. Dit betekent dat kinderen niet worden afgeleid door geluiden die afkomstig zijn van het ventilatiesysteem.  De warme luchtstroom (van de lucht die uit de ruimte wordt gezogen) wordt langs de koude luchtstroom (van de buitenlucht die in de ruimte wordt geblazen) gevoerd. Hierbij zijn de luchtstromen door de papieren wanden gescheiden zodat de ‘vuile’ lucht niet met de ‘schone’ lucht mengt. Wel wordt er tussen de luchtstromen energie uitgewisseld waardoor de koude lucht warmer wordt en de warme lucht kouder. Doordat de kruisstroomwisselaar een papieren basis heeft is deze instaat om naast warmte ook vocht uit te wisselen. De uitwisseling van warmte zorgt naast een hoge efficiëntie ook voor comfort. De Lossnay is standaard voorzien van een EU3 filter die de buitenlucht reinigt voor het in de ruimte wordt geblazen.

Alklima introduceert het financieringsconcept Aircolease, waarmee bedrijven, instellingen en overheden klimaatsystemen eenvoudig voor 100 procent kunnen leasen. Alle soorten klimaatsystemen vanaf 5.000 euro komen in aanmerking voor een leaseconstructie. Het installeren kan worden meegefinancierd en de Energie Investerings Aftrek (EIA) blijft intact.

In het nieuwe bouwbesluit 2012 neemt de grenswaarde voor luchtkwaliteit in nieuwe schoolgebouwen enorm toe. De ventilatie eisen komen hoger te liggen en het wordt verplicht om te voorzien in te openen ramen voor spuiventilatie. Hierdoor krijgen kinderen en docenten in nieuwe schoolgebouwen meer frisse lucht. Voor de gezondheid en leerprestaties van kinderen is frisse lucht van groot belang, kinderen maken duidelijk minder fouten als er in het lokaal geventileerd wordt dan wanneer er vrijwel geen verse luchttoevoer is. Een verdubbeling van de hoeveelheid frisse lucht leidt tot circa 15% betere leerprestaties. AgentschapNL hanteert drie categorieën waaraan scholen wat betreft arbo-omstandigheden kunnen voldoen: categorie A, B of C. Scholen die in eerste instantie kiezen voor een categorie C kunnen met de Lossnay, soms met een kleine meerinvestering, voldoen aan de hoogste categorie A. Met dit systeem zijn alle drie de ambitieniveau’s gesteld binnen het PvE frissescholen haalbaar.

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

mei uitgave

Partners