GGD Hollands Noorden: “Maak duidelijke afspraken met de leverancier van uw mechanische ventilatie”

mei 2011 GGD Hollands Midden Huisvesting - Luchtkwaliteit
Afdrukken

Regelmatig voert de GGD Hollands Noorden, voor het Frisse Scholen project, meerdaagse ventilatiemetingen uit in basisscholen in Noord Holland. Hieruit blijkt dat zowel de mechanische als de natuurlijke ventilatie in het merendeel van de scholen nog onder de maat is. De GGD ziet het opnieuw inregelen van de mechanische ventilatie en ondersteuning van goed ventilatiegedrag als een van de oplossingen om de luchtkwaliteit in de klaslokalen te verbeteren. Even belangrijk is het maken van goede afspraken rondom het onderhoudscontract.

In de inspectieronden kwam ondermeer naar voren dat in veel schoolgebouwen dubbel glas ontbreekt, terwijl deze voorziening in combinatie met een goede inregeling van de verwarming de scholen veel energiebesparing kan opleveren. Ook minder ingrijpende maatregelen kunnen het binnenklimaat verbeteren. Door gordijnen in de lokalen te verwijderen en dichte kasten te gebruiken zal er minder stof aanwezig zijn en dus minder gezondheidsklachten. In dit verband noemde de GGD ook het tijdig vervangen van plafondplaten met vochtplekken en het aanbieden van de mogelijkheid dat kinderen op een hygiënische manier hun handen bij de toiletten kunnen wassen.

Onderhoudscontract

Om voor langere termijn verzekerd te zijn van een goede luchtkwaliteit adviseert de GGD scholen met mechanische ventilatie, een onderhoudscontract met de installateur af te sluiten. Daarnaast is het belangrijk om één persoon verantwoordelijk te stellen voor de werking en het onderhoud van de installatie. Wat er kan gebeuren als dit niet goed geregeld is, illustreert een case met de Frankendaelschool in de gemeente Zijpe. De gemeente Zijpe (Noord-Holland) vroeg in 2010 de GGD Hollands Noorden om het project ‘Frisse Scholen in Hollands Noorden’ in alle scholen van de gemeente Zijpe uit te voeren waaronder de Frankendaelschool. Hier trof een medewerker van de GGD Hollands Noorden een niet werkende installatie aan. Door het openzetten van de ramen zorgden de leerkrachten voor frisse lucht. Deze niet gewenste oplossing zou in de aankomende wintermaanden uiteraard tot koude klachten gaan leiden. Na overleg met de GGD werden de geconstateerde gebreken na drie dagen hersteld, zodat de mechanische ventilatie weer naar behoren werkte.

Hoe kon het zo mis gaan?

Geen uitzondering

Dit soort situaties komt de GGD Hollands Noorden bij mechanisch geventileerde scholen regelmatig tegen. Uit recent onderzoek van de GGD Hollands Noorden naar de ventilatie in mechanisch geventileerde scholen bleek dat van de 40 bezochte mechanisch geventileerde scholen in 70% daarvan een slechte luchtkwaliteit werd gemeten. De bevindingen in de Frankendaelschool zijn een voorbeeld van de mogelijke oorzaken die samen kunnen leiden tot een slechte luchtkwaliteit.

V.l.n.r. Donné Schmidt, Adviseur Milieu en Gezondheid van de GGD Hollands Noorden, Klaas Geugjes projectmanager bij de firma Climarad en Dickie Wilberink, directrice van de Frankendaelschool.

Problemen opgelost

Na evaluatie van de problemen in de Frankendaelschool gaven Dickie Wilberink, directrice van de Frankendaelschool, Klaas Geugjes projectmanager bij de firma Climarad en Donné Schmidt, Adviseur Milieu en Gezondheid van de GGD Hollands Noorden ter afsluiting een aantal tips voor een goed werkend mechanisch ventilatiesysteem:

Informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de GGD Hollands Noorden, 0229-253315.

Deel dit artikel op:

Tags:onderhoudventilatiebinnenklimaatonderhoudscontract