Jannes Janssen: "Dankzij bestuurlijke en politieke wil subsidie voor frisse scholen in Hardenberg"

E-mailadres Afdrukken

De gemeente Hardenberg heeft optimaal gebruik gemaakt van de subsidieregelingen om scholen energiezuiniger en comfortabeler te maken. Zeven scholen zijn in de zomervakantie opgeknapt; een achtste volgt in de herfstvakantie. Gezien de uiterst korte voorbereiding van het traject, dat technisch inhoudelijk begeleid is door DION, vindt wethouder Jannes Janssen dat een prestatie van formaat. “Die subsidie is eigenlijk een draak van een regeling. Want je hebt onvoldoende tijd om alles netjes volgens de procedures af te handelen, te overleggen met alle partijen, de juiste scholen uit te kiezen en voor iedere school ook nog eens een goed programma te maken. Ons is het gelukt dankzij de constructieve houding van alle partners.”

De gemeente Hardenberg profileert zich als duurzame gemeente. Door zelf het goede voorbeeld te geven – de gemeente gaat het duurzaamste gemeentehuis van Nederland bouwen – worden mensen gestimuleerd om zelf energiebesparende maatregelen te nemen. De kans die de overheid bood met het project Frisse Scholen en de Crisis- en Herstelwet werd dus met beide handen aangegrepen, ondanks de strikte randvoorwaarden die daaraan gekoppeld waren. Jan Veurink, gebouwenbeheerder bij VGPO de Oosthoek: “Tijdens het eerste overleg hierover was de insteek 'we moeten die subsidie hoe dan ook binnenkrijgen, want daar is iedereen mee gebaat'. En vervolgens realiseerden we ons dat dat niet zou lukken als ieder voor zich zou gaan. Dus van daaruit werd de noodzaak om samen te werken duidelijk.”

Samen scholen selecteren

Vanwege de kosten voelde Jannes Janssen er niets voor om in te gaan op de wens van de gezamenlijke schoolbesturen om op alle 45 basisscholen in de gemeente een Energie- en Binnenmilieu Advies (EBA) te laten uitvoeren. Een EBA is vereist voor de subsidieaanvraag naar het ministerie. De subsidie laten schieten was ook jammer, zeker omdat ook de provincie inmiddels geld had toegezegd. “We zijn met alle partners (gemeente, schoolbesturen) om tafel gaan zitten en ik heb gezegd 'verzin een list'. Afgesproken is dat de schoolbesturen samen met ons twaalf scholen zouden uitkiezen, die het meest in aanmerking kwamen voor een opknapbeurt.” Op die twaalf scholen is een EBA gedaan. Daaruit vloeide een klassificatie van urgentie voort op basis waarvan acht scholen zijn geselecteerd. Vervolgens startte een intensief traject onder begeleiding van projectmanager Marc Weideman van DION om de werkzaamheden waarvoor subsidie was verkregen te bundelen en deze binnen het gestelde budget te realiseren. De schoolbesturen stelden als voorwaarde dat alle werkzaamheden in de schoolvakantie plaats moesten vinden.

De betrokkenheid van DION is niet toevallig. Het bedrijf kent de schoolgebouwen uitstekend, het doet voor de meeste basisscholen in de regio het onderhoud. En in opdracht van de gemeente verzorgt het bedrijf de meerjarenonderhoudsplanningen voor onder andere de schoolgebouwen. Marc Weideman (foto): “Wij zijn technisch inhoudelijk bij het project betrokken. We hebben het maatregelenpakket van de gemeente ontvangen en inzicht gekregen in de budgetten. Daarmee hebben we functionele werkomschrijvingen gemaakt, die zijn besproken met de schoolbesturen om aan te geven 'dit is wat er gaat gebeuren in jullie school' en daarna zijn we de boer op gegaan bij een aantal aannemers.”

Innovatief aanbesteden

De gemeente was bij het frisse scholenproject bouwheer. Dat scheelt in administratieve rompslomp en biedt de mogelijkheid van schaalvoordelen. Ondernemers uit de regio konden inschrijven op het project. Jannes Janssen: “Er is een meervoudige onderhandse aanbesteding gemaakt, waarbij twaalf partijen zijn uitgenodigd, zeven aannemers voor de bouwkundige werkzaamheden en vijf installateurs voor de technische installaties. Daarmee hebben we de concurrentie er goed in gehouden. Doordat het geen Europese aanbesteding hoefde te zijn kon de subsidie binnen de regio blijven. Het was tenslotte een werkgelegenheidsproject.”

Jannes Janssen en Marc Weideman inspecteren de nieuwe kunststof kozijnen met ventilatiesleuven bij basisschool De Regenboog in Mariënberg.

Mede doordat het project onder tijdsdruk stond is de aanbesteding gedaan in de vorm van functionele specificaties. Dat wil zeggen dat de installateurs en aannemers een lijst met eisen kregen (isolatiewaarde, geluidsisolatie, luchtkwaliteit en lichtopbrengst) en zelf met oplossingen moesten komen. Behalve de laagste prijs was ook het halen van de planning een van de gunningscriteria. Marc Weideman: “Door deze manier van aanbesteden profiteer je van de deskundigheid van de bedrijven en hoef je als opdrachtgever niet tot in detail te omschrijven hoe je het wilt hebben. Dat scheelt tijd.”

Verantwoordelijkheid nemen

Bij alle acht scholen zijn passende energiebesparende en comfortverhogende maatregelen genomen: nieuwe kozijnen met dubbel glas, ventilatiesystemen met WTW, dakisolatie, energiebesparende verlichting, etc. Uiteindelijk is 1,5 miljoen euro geïnvesteerd, bestaande uit € 390.000 (Rijk), € 200.000 (Hardenberg), € 125.000 (provincie), € 109.000 (gezamenlijke schoolbesturen). Verder zijn investeringen die tot 2016 gepland waren naar voren gehaald.

Wethouder Jannes Janssen en Jan Veurink vinden dat het succes van het project vooral te danken is aan de goede wil van alle partners om er samen uit te komen en aan de deskundigheid van DION. “DION kende de gebouwen al. Gezien de snelheid waarmee het moest gebeuren zou het een hele zware dobber zijn geweest zonder hen.” Marc Weideman prijst vooral de bereidheid van de schoolbesturen en gemeente om de procedures soepel te hanteren. “Alle partijen samen vormden een team waarin iedereen zijn verantwoording nam. Beslissingen werden snel genomen zodat het proces doorliep. Tijdens de werkzaamheden zorgde de gemeente, ondanks de vakantieperiode, ervoor dat de facturen aan de aannemers meteen betaald werden. Iedereen heeft ontzettend goed samengewerkt, waardoor het risico bij alle partijen beperkt is gebleven.”

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

mei uitgave

Partners